FANDOM


Số.625 Seaplane Tender Princess
水母棲姫
Thủy phi cơ mẫu hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

75

Icon Armor p2 Giáp

150

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

88

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

70

Icon Aircraft p2 Sức chứa

32

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

22
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0?
Seaplane Abyssal Attack Seaplane 32?
AV Seaplane Tender Princess 625 Full

Số.626 Seaplane Tender Princess II
水母棲姫
Thủy phi cơ mẫu hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

95

Icon Armor p2 Giáp

175

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

98

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

64

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

72
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0?
Seaplane Abyssal Attack Seaplane Kai 64?
AV Seaplane Tender Princess 625 Full

Số.627 Seaplane Tender Princess III
水母棲姫
Thủy phi cơ mẫu hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

115

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

98

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

96

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

88
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Gun Mount 0?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0?
Seaplane Abyssal Attack Seaplane Kai 96?
AV Seaplane Tender Princess 625 Full

QuotesSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
イイノヨ…… ? コッチニキタラァ…… ? khá ổn,ngươi biết không ? làm sao ngươi đến được đây?
Tấn công
Play
モットヨ…モット……クロクナッテ… ホラ…ホォラァ! Nhiều hơn...nhiều hơn...hãy chìm đắm vào bóng tối...nào!...đến đây !
Bị tấn công
Play
ウッフフ…イタイワ… ワカッテナイノネェ… Ufufu...Đau quá...ngươi không nhận được nó...Ngươi có!
Chìm
Play
ドウイウコト…? ソウ…ソウナノネ… アリ…がとう。 Việc này có ý nghĩa gì.....? tôi thấy......cảm giác này...do đó...thỳ ra nó là như vậy.....cả...m ơ..n Ám chỉ việc chìm làm cô ấy càm thấy thoải mái và muốn cảm ơn những ai đã phang chìm cô ấy


Character Sửa

Thông tin bên lề Sửa

  • Sự kiện mùa hè 2015 E3 Boss.
  • Sự kiện mùa thu 2015 E3 Boss
  • Có thể phóng lôi phủ đầu.
  • Sự kiện mùa hè 2015 E-3 Easy Mode đánh với loại A (625). Medium đánh với loại A cho đến final form sẽ chuyển sang loại B (626). Hard đánh với loại B cho đến final form sẽ chuyển thành loại C (627).
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.