FANDOM 
Tiếng Việt 【Xuất kích! Hạm đội số 5 tiến về Đông Bắc】
Tiếng Nhật 【出撃!北東方面 第五艦隊】
Romaji Shutsugeki! Hokutō hōmen daigokantai
Bắt đầu 02/05/2017 Kết thúc 22/05/2017
Quy mô Trung bình Nội dung
Bản đồ 3 map + 2 EO Thời gian 20 ngày

Lưu ýSửa

ShipsSửa

AO Kamoi 162 Battle AO Kamoi Drop E-3 E-5
PF Shimushu 517 Battle DE Shimushu Drop E-3 E-4
PF Kunashiri 518 Battle DE Kunashiri Drop E-2 E-3
PF Etorofu 524 Battle DE Etorofu Drop E-4 E-5
CVL Kasuga Maru 521 Battle CVL Kasuga Maru Reward E-3
FBB Gangut 511 Battle FBB Gangut Reward E-5

EquipmentSửa

Catbomb Máy bay tiêm kích Kiểu 96 Kai GreenPlane Máy bay tiêm kích
Catbomb Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau) GreenGunDP Pháo lưỡng dụng Q E3
Catbomb Pháo 3 nòng 30.5cm RedGunHeavy Pháo chính Trang bị
Gangut
Catbomb Pháo 3 nòng 30.5cm Kai RedGunHeavy Pháo chính Trang bị
Gangut Kai
Catbomb Tàu đổ bộ Daihatsu đặc biệt ( Trung đoàn thiết giáp 11) LandingCraft Tàu đổ bộ
Catbomb Bom chống tàu ngầm Kiểu 95 DepthCharge Bom chống ngầm
Catbomb Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 DepthCharge Bom chống ngầm
Catbomb Máy bay tiêm kích ném bom Hayabusa Kiểu 1 Mẫu III Kai (Không đội 55) Interceptor Máy bay tiêm kích đánh chặn

Bản đồSửa

Spring 2017 Event Lock
Spring 2017 Event E-1 Map Spring 2017 Event E-2 Map Spring 2017 Event E-3 Map Spring 2017 Event E-4 Map Spring 2017 Event E-5 Map
E-1 E-2 E-3 E-4
Blue Tag Yellow Tag Green Tag Orange Tag
All ships
Hạm đơn Hạm liên hợp Hạm liên hợp Hạm đơn Hạm liên hợp
Thanh HP Thanh TP + HP Thanh TP + HP Thanh HP Thanh TP + HP

|}

AbyssalSửa

Catbomb Escort Princess Light Carrier E-3 Boss