FANDOM


Thông tinSửa

Map name is unknown

Japanese name is unknown

Map placeholder banner
Map placeholder branch
Information
Cơ chế
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:


Branching Rules
NodesRules

Đội hình gợi ýSửa

 • Map này có 2 phần, mỗi phần 1 boss riêng và các bạn có thể dùng tất cả 3 base LBAS

Phần 1Sửa

 • 2 BB 4 CV / 1 CL 2 DD 3 XX 
 • Route: A-D-G-L-M-R
 • Có thể thay một CV ở fleet 1 bằng Maya lắp AACI.
 • Preboss sẽ là CV Hime ,có một tàu có khả năng AACI là cần thiết
 • Tầm bay cần thiết để đến R là 6 cho LBAS.
 • Duy trì AS trong khoảng 450~500

Phần 2Sửa

 • Debuff : 
 1. S rank E,L (sử dụng STF) 
 2. S rank ở C (sử dụng CTF), nên quăng thẳng 3 cái landbase full fighter vào node đó 
 3.  2 perfect LBAS (AS+, bắt rụng toàn bộ máy bay địch. set 3 base defense làm cho nó dễ)
 • Dọn thanh máu boss 

TipsSửa

Drop listSửa

Type Ship? M N T R
AV Akitsushima Easy+ Hard+
DE Etorofu Easy+
FBB Littorio Easy+
FBB Roma Easy+
AO Kamoi Easy+
CL Yahagi Easy+
DD Hagikaze Easy+
DD Arashi Easy+
DD Fujinami Easy+
DD Okinami Easy+
DD Kamikaze Easy+ Medium+
AV Mizuho Easy+ Hard+
Warnings
ship duplicate: Roma

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.