FANDOM


Map name is unknown

Japanese name is unknown

Map placeholder banner
Map placeholder branch
Information
Cơ chế
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:


Branching Rules
NodesRules

Đội hình gợi ýSửa

  • Các bạn không thể BB vào E4.
  • Đường đi : : A-B-C-E-H-Boss
  •  3 CV 2 CAV 1 SS(V)
  •  2 CA(V) 3 DD 1 CL
  • 1 CA(V) 4 CV(B) 1 SS(V)
  • Nếu đem theo DD, tốt nhất nên trang bị AACI
  • LoS check: > 20 theo công thức 33.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng 2 LBAS để tấn công, 1 LBAS còn lại dùng để bảo vệ căn cứ của mình.
  • Boss này là boss đất liền , Đạn Kiểu 3 , WG42 (Wurfgerät 42) , Tàu đổ bộ Daihatsu đặc biệt (Trung đoàn thiết giáp 11) sẽ có tác dụng mạnh lên boss.
  • CV trang bị Bomber sẽ không thể tấn công Boss
  • Boss sẽ không thể tấn công nếu bị bắn rụng hết máy bay, nếu không bị taiha Boss vẫn có thể đánh đêm

Drop listSửa

Type Ship? I Q H D
LHA Akitsu Maru Easy+
AR Akashi Easy+
DE Shimushu Easy+
DD Akizuki Easy+ Medium+
DE Etorofu Easy+
DD Asagumo Easy+
</div>