FANDOM 
Tiếng Việt Thành lập! Hàng không đội căn cứ
Tiếng Nhật 開設!基地航空隊
Romaji Kaisetsu! Kichi Koukuutai
Bắt đầu 2/5/2016 Kết thúc 31/5/2016
Quy mô Lớn Nội dung
Bản đồ 7 map Thời gian Khoảng 3 tuần

ShipsSửa

DD Harukaze 473 Battle DD Harukaze E7 Drop
DD Kamikaze 471 Battle Kamikaze E3 Reward
DD Oyashio 456 Battle Oyashio E6, E7 Drop
CA Pola 449 Battle CA Pola E5 Reward
FBB Iowa 440 Battle BB Iowa E7 Reward

EquipmentSửa

Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96 LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 (Không đội Nonaka) LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
OS2U Seaplane Thủy phi cơ
Pháo 2 nòng 5inch Mk.28 mod.2 GreenGunDP Pháo phụ
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm GreenGunMG Vũ khí đối không
Ngư lôi 2 ống 53cm Torpedo p2 Ngư lôi
Raiden Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Tiêm kích đánh chặn
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Tiêm kích đánh chặn
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien (Phi hành chiến đội số 244) Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Tiêm kích đánh chặn
PBY-5A Catalina Large Flying Boat Icon
Tàu bay cỡ lớn
Tàu bay cỡ lớn

Bản đồSửa

 • Sự kiện bao gồm 7 maps,được chia làm 3 phần.
 • Phần 1 gồm 4 maps,từ E1 tới E4
 • E5 là map EO (Chiến dịch phụ-extra operation)
 • E6 và E7 là phần chiến dịch sau ( Chiến dịch chính)
 • Hoàn thành phần 2 của chiến dịch không cần thiết(E5) vẫn có thể thực hiện phần 3 (E6-E7) mà không cần hoàn thành map E5.
Spring 2016 Lock
Spring 2016 E1 Map Spring 2016 E2 Map Spring 2016 E3 Map Spring 2016 E4 Map Spring 2016 E5 Map Spring 2016 E6 Map Spring 2016 E7 Map
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7
Blue Tag Green Tag Green Tag Blue Tag Orange Tag Yellow Tag Yellow
Blue Tag
Green Tag
Orange Tag
Combined Single Combined Combined Single Combined Combined
Red Gauge Red Gauge TP Gauge Red Gauge Red Gauge Red Gauge Red Gauge
 •  
  Combined Fleet (連合艦隊)
 •  
  Construction Force (設営部隊)
 •  
  Southern Force (南方部隊)
 •  
  Naval task force (機動部隊)

AbyssalSửa

UnitsSửa

Icon Name Type Weakness
DD Destroyer Ancient Demon 673 Battle ‎Destroyer Ancient Demon Surface Ship Night battle
DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle ‎Destroyer Ancient Princess Surface Ship Night battle
CV Lycoris Princess 679 Battle Lycoris Princess Soft installation Equipment035-1Equipment126-1
BB Central Princess 684 Battle Central Princess Soft installation Equipment035-1Equipment126-1Equipment099-1Equipment026-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.