FANDOM


Thông tinSửa

Over the Waves

波濤を超えて、

Spring 2016 E7 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Over the Waves
Tiếng Nhật 波濤を超えて、
Romaji Hatou o koete、
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Lock ship - Xanh nước biển

Thanh máu Phụ thuộc vào HQ
Số kill Easy: 7 kills

Normal: ? kills
Hard: 7 kills

Phần thưởng All:

FBB Iowa 440 Battle Easy:
Medal1
Normal:
Skilled Crew Member Icon1Medal2
Hard:
First-class Medal 061 useitem1Skilled Crew Member Icon1Medal2

Luật đi đườngSửa

 • Dùng Đội tàu sân bay cơ động sẽ bắt đầu tại điểm 1.
  • 2BBV 4CV + 1CL 2DD 2CA(V) FBB.
   • Đi theo đường hướng Bắc khá ổn định.
   • Lựa chọn đường đi tại node C.
   • Bạn có thể gặp: DD Hime, CVB Hime, AV Hime, DD Water Oni và vô số Wo mắt xanh FS takoyaki.
   • là lựa chọn tốt nhất cho Newbie nếu muốn có BB-61 Iowa.
   • Nên chọn điểm F để tăng cơ hội đến boss(nếu bạn tự tin vào khả năng AACI của gái). may mắn bạn sẽ trải qua 6 node không thì cũng thêm 1 node (I) ngắm map.
 • Đội tấn công mặt nước xuất phát tại điểm 2.
  • T nào thích bị troll (M) khuyên đi đường này để lấy tinh thần!
  • So-class tại điểm B và Ru-class tại điểm E sẽ tiễn bạn về nếu gái bạn nhân nhượng.
  • Nếu có và ở lv cao: Yamete sister, Fusou sister kai2 nên đi đường này ở Final nếu CTF không kill nổi boss.
  • Giảm đáng kể lượng bau tiêu thụ của cảng (500 đến 700 lượt hoặc thấp hơn)
 • có Akitsushima đi từ J > M.

MẹoSửa

 • Hạm đội máy bay hỗ trợ tấn công từ mặt đất gây sát thương rất lớn tại map này.
  • Chỉ hoạt động khi team địch có chỉ số đối không thấp.
 • Rất tốn bauxite (~1k baux 1 lượt đi).

Drop listSửa

Type Ship? A D F H J K L M N
AV Akitsushima Easy+
DD Amatsukaze Easy+
DD Asagumo Easy+
DD Asashimo Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Harukaze Easy+
DD Hayashimo Easy+
DD Kazagumo Easy+
DD Kiyoshimo Easy+
SS Maruyu Easy+
AV Mizuho Easy+
DD Oyashio Easy+
AS Taigei Easy+


Đội hình địchSửa

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Diamond BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
F[5] DoubleLine
Diamond
BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
F[5] Diamond BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
G[6] DoubleLine
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
G[6] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Echelon SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
K[9] Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
K[9] Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[10] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
L[10] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
L[10] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[11] DoubleLine CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
M[11] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[12] LineAhead BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Battle BB Battleship Princess 557 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
N[12] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
N[12] LineAhead (Final) BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai BB Battleship Princess 557 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/A-SAB.html
 2. http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/K-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/L-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/M-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/N-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] Diamond AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] DoubleLine
Diamond
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] DoubleLine
Diamond
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIIFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
E[4] LineAhead
DoubleLine
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] DoubleLine BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
F[5] DoubleLine
Diamond
BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
F[5] Diamond BBV Armored Carrier Princess 545 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
G[6] DoubleLine
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
G[6] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[8] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
K[9] Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
K[9] Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
L[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Princess 597 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[11] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
M[11] DoubleLine CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[12] LineAhead BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BB Battleship Princess 557 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
N[12] Diamond BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
N[12] LineAhead (Final) BB Central Princess - Damaged 687 BattleFlagship battle card icon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai BB Battleship Princess 557 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/K-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/L-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/M-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/N-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
B[2] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
B[2] Echelon SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine So-Class 570 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] DoubleLine
Diamond
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIIFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
D[3] DoubleLine
Diamond
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIIFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle DD Destroyer Water Demon IV 676 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle