FANDOM


Thông tinSửa

Aerial Extermination Battle of Rabaul

ラバウル航空撃滅戦

Spring 2016 E5 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Aerial Extermination Battle of Rabaul
Tiếng Nhật ラバウル航空撃滅戦
Romaji Rabauru kōkū gekimetsusen
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Ship locking - Da cam (Orange)

Thanh máu Boss Easy: 3840 HP

Normal: 3960 HP
Hard: 4080 HP

Số kill Easy: 7 kills

Normal: 7 kills
Hard: 6 kills

Phần thưởng
All:

CA Pola 449 Battle
Easy:
Equipment176-11Equipment169-11
Normal:
Equipment176-11Equipment169-11Equipment175-11
Hard:
Equipment169-11Equipment177-11Equipment175-11Improvement Materials7

Luật đi đườngSửa

 • Đây là map đơn
 • Luật đi đường dựa vào số mẫu hạm có trong hạm đội (tính cả CVL lẫn CVB). Hayasui và Akitsumaru không được tính
 • Tất cả hạm đội bắt đầu ở A
  • Nếu có bất cứ mẫu hạm nào, hoặc 2 thiết giáp hạm trở lên, hoặc ít hơn 3 khu trục hạm sẽ theo đường A → B → D.
   • Luật đi đường tại D hiện chưa rõ.
   • Tổng số thiết giáp hạm và mẫu hạm từ 4 trở lên sẽ bị đẩy từ K → O.
  • Còn lại, theo đường A → C.
   • Hạm đội nhanh (tất cả tàu có tốc độ nhanh) với ít nhất 4 khu trục hạm và không có thiết giáp hạm sẽ theo đường C → G →I.
    • Có thể có Los check khi đi đường này
    • Dùng 2 CA sẽ đi từ C → E
    • Dùng CA CAV 4DD đi C → G → I (nếu đủ LOS, vẫn chưa rõ là bao nhiêu).
   • Nếu không, đi đường C → E → I.
    • Sử dụng BBV hay Akitsumaru có thể giúp bạn đạt được AS
   • Vẫn chưa rõ điều kiện từ C → N.

Hạm đội khuyên dùng Sửa

 • 2 CAV 4 DD đi A → C → G → I → L → M . (1 CAV 1 CA 4 DD cũng tương tự.)
 • 2 BBV 1 CAV 3 DD đi đường A → C → E → I → L → M.
 • 2 BB 1 LHA(Akitsumaru Kai) 3 DD đi đường A → C → E → I → L → M.
  •  Akitsumaru Kai trang bị 3 máy bay tiêm kích giúp đảm bảo đạt AS ở các node trước boss và AP ở boss, tuy nhiên bạn phải đánh đổi 1 CA(V) (đạt AP ở boss giúp ngăn chặn 2 thiết giáp hạm lớp Ru thực hiện xạ kích quan sát.)

Phi đội mặt đất khuyên dùng Sửa

 • 3 reppu (thông thạo 7 >>) cùng 1 máy bay có tầm là 6 (ví dụ như Zero mẫu 52 cùng các biến thể hoặc máy bay tấn công từ mặt đất) cho tất cả phi đội, và nhắm tất cả vào boss. Với đủ chế không trị, đội hình này có khả năng hạ gục tương đối máy bay của địch.
  • Bạn cần ít nhất 1 máy bay có tầm hoạt động là 6 trở lên để gửi không kích từ mặt đất tới được boss.

Lưu ý Sửa

 • Node G sẽ cho bạn tài nguyên như xăng và đạn
 • Node I là một node không chiến dạng mới.
 • Căn cứ không quân: Bạn có thể sử dụng nó ở E-5
  • Hoàn thành E-5 sẽ mở căn cứ thứ ba

MẸO : Sửa

 • Nếu bạn đi đường dưới với BBV, bạn có thể mang cả đạn AP lẫn sanshiki, giúp bạn đối phó với Ru-class hiệu quả hơn (vì đằng nào cũng không đạt được AS ở boss đâu, nên thủy phi cơ cũng chẳng có tác dụng lắm.)
 • Có ít nhất một tàu lớp Akizuki hay bất cứ khu trục nào có khả năng AACI tốt (Fubuki, Hatsushimo, Shigure,...) sẽ làm giảm bớt sát thương bởi máy bay địch. Bạn thậm chí có thể ngăn boss tấn công nếu có thể bắn hạ hết toàn bộ máy bay tấn công của bé ấy (ban đêm bé ấy vẫn tấn công được bình thường)
 • Nếu bạn có thủy phi cơ chiến đấu, bạn có thể đạt AP ở boss với phi đội mặt đất trang bị như trên, giúp ngăn Ru-class xạ kích quan sát vào hạm đội của bạn.
 • Đây là nơi tốt nhất để cày thông thạo cho máy bay trong căn cứ mặt đất. Bạn chỉ cần xuất kích 1 tàu ngầm duy nhất, đặt tất cả căn cứ tấn công vào node A và quay lại khi trận chiến kết thúc. Lặp lại liên tục tới khi nào tất cả đạt mức >>. Đừng quên đặt căn cứ mặt đất vào trạng thái Nghỉ ngơi (REST) sẽ giúp hồi tinh thần nhanh hơn.

Sửa

Drop listSửa

Type Ship? A B C D E F H I J K L M
AR Akashi Easy+
CV Amagi Easy+
DD Kawakaze Easy+ Easy+
FBB Littorio Medium+
SS Maruyu Hard+
FBB Roma Easy+


Đội hình địchSửa

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon 0/0/0
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[3] LineAhead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
E[5] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon 0/0/0
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon 0/0/0
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
K[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
K[10] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[11] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
L[11] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[12] LineAhead
Diamond
CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
M[12] LineAhead (Final) CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/F-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/K-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/L-SAB.html
 12. 12,0 12,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/M-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[3] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[5] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[6] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[6] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[7] LineAhead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
L[7] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[8] LineAhead
Diamond
CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
M[8] LineAhead (Final) CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/C-SAB.html
 4. http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/L-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/M-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
B[2] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[3] LineAhead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[4] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
E[5] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship 566 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
H[7] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
I[8] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
J[9] Diamond CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 Equipment BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] DoubleLine
Diamond
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
K[10] DoubleLine
Diamond
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[11] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
L[11] LineAhead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[12] LineAhead
Diamond
CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
M[12] LineAhead (Final) CV Lycoris Princess 679 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/F-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/K-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/L-SAB.html
 12. 12,0 12,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/M-SAB.html