FANDOM


InformationSửa

Take-off! Land-based Air Force!

発進!基地航空隊

Winter 2016 E4 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Take-off! Land-based Air Force!
Tiếng Nhật 発進!基地航空隊
Romaji Hasshin! Kichi kōkū-tai
Thông tin
Mechanics
Boss gauge Easy: 2100
Normal: 2100
Hard: 2100
Kills required Easy: 6 kills

Normal: 6 kills
Hard: 6 kills

Reward Easy:
Equipment168-11Medal1Food supply ship irako1

Normal:
Skilled Crew Member 070 useitem1Medal1Food supply ship irako2Equipment169-11

Hard:Skilled Crew Member 070 useitem1Medal1Food supply ship irako2Equipment176-11Equipment169-11

=Branching rulesSửa

 • Map này sử dụng hạm đội liên hợp

Đội tàu sân bay cơ động sẽ bắt đầu ở điểm 1

 • B-C hay B-D tùy bạn chọn
  • Nếu có FBBs trong đội chính thì D → E → F,còn lại D → F
  • Điều kiện để C → L chưa biết

Đội tàu tấn công mặt nước sẽ bắt đầu ở điểm 2

 • 2+ CLTs sẽ đi đến C
  • 3 CLTs sẽ đi từ C → H
  • 2 CLTs + 1 AV sẽ đi từ C → E
 • Có khả năng cao theo đường ​G → H → I nếu có nhiều FBBs trong đội hình.1 FBB và đội hình tốc độ nhanh có vẻ an toàn để đi từ G → I
 • Còn lại G → I
  • Điều kiện để đi từ J → L chưa biết

TipsSửa

 • Điểm F có CV-Hime
 • Điểm J có BB-Hime

Đội hình địchSửa

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Double Line CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[8] Line Ahead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
J[9] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/G-SAB.html
 7. http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
I[8] Line Ahead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
J[9] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/2/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
G[6] Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
G[6] Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
H[7] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
I[8] Line Ahead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
J[9] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/3/K-SAB.html

Drop listSửa

Type Ship? A C D E F G H I J K
DD Hatsukaze Easy+ Medium+ Hard+
DD Maikaze Hard+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Medium+
CA Mikuma Easy+
DD Nowaki Easy+ Easy+
CL Sakawa Easy+
DD Takanami Easy+
DD Tokitsukaze Medium+ Easy+ Hard+ Easy+ Easy+
CV Unryuu Easy+

E-4 enemy patternsSửa

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Line Abreast CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] Echelon CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Double Line CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
G[6] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle SS Submarine Yo-Class 531 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[8] Line Ahead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CVL Light Carrier Nu-Class 510 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
J[9] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
K[10] Line Ahead (Final) CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/C-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/G-SAB.html
 7. http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/344/1/K-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Spring 2016 E4 Map

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Red node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
C[2] Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[3] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle