FANDOM


Thông tinSửa

Thiết dinh toại dương lục!

設営隊を揚陸せよ!

Spring 2016 E2 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Thiết dinh toại dương lục!
Tiếng Nhật 設営隊を揚陸せよ!
Romaji Setsuei-tai o yōriku seyo!
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Ship locking - Xanh lá cây (Green)

Thanh máu Boss Easy: 1370 HP
Normal: 1420 HP
Hard: 1500 HP
Số kill Easy: 3-11 kills
Normal: 3-11 kills
Hard: 3-12 kills*
Phần thưởng Easy:
Reinforcement Expansion1Furniture fairy1Equipment168-11

Normal:
Reinforcement Expansion1Furniture fairy1Equipment168-12
Hard:
Reinforcement Expansion2Furniture fairy1Equipment168-11Equipment169-11

Luật đi đườngSửa

 • Có 1 BB/FBB/BBV sẽ bắt đầu tại Node B.
 • Có duy nhất 1 BB/FBB/BBV sẽ dẫn từ E->H không thì sẽ từ E->K.
 • 1CL, 3DD, 2CA(V) sẽ bắt đầu tại Node A.
 • 1CL, 3DD, 1 CA(V), 1 CVL tốc độ NHANH cũng bắt đầu tại A.

MẹoSửa

Tàu có thể mang tank
Tàu Equipment166-1 Equipment167-1
DD Kasumi Kai Ni B 470 Battle Yes Yes
DD Satsuki Kai Ni 418 Battle Yes Yes
DD Ooshio Kai Ni 199 Battle Yes Yes
DD Верный 147 Battle Yes Yes
Abukuma kai2 card Yes Yes
DD Mutsuki Kai Ni 434 Battle Yes No
DD Kisaragi Kai Ni 435 Battle Yes No
DD Kawakaze Kai Ni 469 Battle Yes No


Drop listSửa

Type Ship? A B E F G I J
DD Akizuki Easy+
DD Amatsukaze Easy+ Easy+
DD Arashi Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+
DD Isokaze Easy+
CT Kashima Easy+
SS Maruyu Easy+ Medium+
CL Noshiro Easy+
DD Tanikaze Easy+ Easy+
DD Teruzuki Easy+ Easy+


Đội hình địchSửa

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E2 Map

Red node

Red node

Blue node

Purple node 2

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] DoubleLine CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] DoubleLine CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] DoubleLine CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Storm Lost 9 Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[3] Echelon SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[5] LineAhead
Echelon
LineAbreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[6] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[7] Diamond BB Artillery Imp 665 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead BBV Supply Depot Princess 653 BattleFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/E-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/F-SAB.html
 5. http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/G-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/1/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E2 Map

Red node

Red node

Blue node

Purple node 2

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] DoubleLine CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] DoubleLine CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Storm Lost 9 Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[5] LineAhead
Echelon
LineAbreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[6] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[7] Diamond BB Artillery Imp 665 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle BB Artillery Imp 665 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/E-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/F-SAB.html
 5. http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/G-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/2/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E2 Map

Red node

Red node

Blue node

Purple node 2

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Boss node

Blue node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Flagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Storm Lost 9 Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
E[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[5] LineAhead
Echelon
LineAbreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] LineAhead
DoubleLine
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
I[6] LineAhead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[7] Diamond BB Artillery Imp 665 BattleFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle BB Artillery Imp 665 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle BB Artillery Imp 665 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[7] LineAhead (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BB Artillery Imp 665 Battle BB Artillery Imp 665 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/E-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/F-SAB.html
 5. http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/G-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/342/3/J-SAB.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.