FANDOM


Thông tinSửa

Tiền tuyến chế hải quyền xác bảo!

前線制海権を確保せよ!

Spring 2016 E1 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Tiền tuyến chế hải quyền xác bảo!
Tiếng Nhật 前線制海権を確保せよ!
Romaji Zensen seikaiken o kakuho seyo!
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Ship locking (Blue - Xanh nước biển)

Thanh máu Boss Easy: 440 HP

Normal/Hard: 450 HP

Số kill Easy: 5 kills

Normal: 5 kills
Hard: 5 kills

Phần thưởng Easy:
Combat Provisions1Food set1Equipment068-11
Normal:
Food set1Ivt Irako1Combat Provisions1Equipment068-11


Hard:
Food set1Ivt Irako1Combat Provisions1Equipment166-11

Luật đi đườngSửa

 • Map này yêu cầu Hạm đội liên hợp
 • Có ít nhất 5 DD và 1 hạm đội có tốc độ NHANH sẽ đi từ B -> D
 • 2FBB 2CA 2CVL (trừ Hiyou và Junyou có tộc độ CHẬM) + 1CL 5DD: B-D-E-G-H-J

MẹoSửa

 • Node E là node lựa chọn đường đi.
 • Node G chỉ có tàu ngầm.
 • Khuyến khích mang Phòng chỉ huy Hạm đội vì rất dễ đỏ tại node H.
 • Node G và C có tàu ngầm; node A, D và H có Ru-class battleships.
 • Ở độ khó Hard, Node H có cả 1 Battleship Princess và 2 Ru-class battleships (Flagship), hoặc 1 Aircraft Carrier Princess và a Ru-class battleship (Flagship).
 • Boss node có 2 PT Imp Packs, vì vậy Support Fleet hoặc the Double Line-equivalent (Formation 2) có lẽ sẽ dễ dàng đánh chúng hơn. Thêm vào đó, sử dụng nòng phụ có lẽ sẽ giúp được phần nào.
 • Chế độ khó có lẽ không phù hợp với các đô đốc thiếu tài nguyên hoặc xô, do độ khó của node H (preboss node).
 • Tuy nhiên,tàu đổ bộ Daihatsu chỉ có ở độ khó Hard. Các đô đốc định đánh E-2 ở chế độ Medium+ nên để ý điều này.

Drop listSửa

Type Ship? A B C D F G H I J
CL Agano Easy+
DD Hayashimo Easy+ Easy+ Easy+
AO Hayasui Easy+ Easy+
DD Kiyoshimo Easy+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+
AS Taigei Easy+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Easy+ Easy+ Easy+


Đội hình địchSửa

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] DoubleLine CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Elite 524 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] DoubleLine CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] LineAhead
DoubleLine
CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
G[6] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser He-Class 506 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[7] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[7] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle CL Light Cruiser Ho-Class 505 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[8] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Ho-Class 505 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[8] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead
Diamond
FBB Battleship Ta-Class Elite 542 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[9] LineAhead (Final) FBB Battleship Ta-Class Elite 542 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/1/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
D[4] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
D[4] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] LineAhead
DoubleLine
CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] LineAhead
DoubleLine
CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
F[5] DoubleLine CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
G[6] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
G[6] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[7] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[7] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
I[8] DoubleLine
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
I[8] DoubleLine
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead
Diamond
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[9] LineAhead (Final) FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/2/J-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E1 Map

Red node

Red node

Red node

Red node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Boss node

Blue node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
A[1] LineAhead BB Battleship Ru-Class Kai Flagship 567 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[4] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
D[4] LineAhead BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] LineAhead
DoubleLine
CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
F[5] LineAhead
DoubleLine
CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Echelon
LineAbreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
G[6] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
H[7] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] DoubleLine CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
I[8] DoubleLine
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] LineAhead
Diamond
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J[9] LineAhead FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
J LineAhead (?) BB Battleship Ru-Class Kai Flagship 567 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ha-Class 503 Battle DD Destroyer Ha-Class 503 Battle 0/0/0
LineAhead (Final) FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/341/3/J-SAB.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.