FANDOM


2nd Striking Force, Set Sail!

E1

第二遊撃部隊、抜錨!

Dai-ni Yūgeki butai, batsubyō!

Map placeholder banner
Fall 2017 Event E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 420
Trung bình: 440
Khó: 590

Phần thưởng
All:
Furniture fairy
Easy:
Food supply ship irako2Combat Ration 145 Card2Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B 238 Card(1)1
Medium:
Food supply ship irako3Combat Ration 145 Card2Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B (Skilled) 239 Card1
Hard:
Food supply ship irako4Food supply ship mamiya1Combat Ration 145 Card3Equipment226-11Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B (Skilled) 239 Card1
E-1 Branching Rules
NodesRules
E
H
 • If the amount of historical ships ≧ 0/1/2 on Easy/Medium/Hard:
  • Pass the LoS check (+10 ~ +25 F33 Cn1)
 • Else
  • Pass the LoS check (+50 ~ +80 F33 Cn1)
I
 • Fail the LoS check
G
D
 • Active Branching
J
J
K
 • Do not meet the requirements to go to M.
M
 • Meet all of the following requirements:
  • Path is unlocked
  • Pass the LoS check
  • Fleet contains CL
  • Amount of DD ≧ 2
  • No SS(V)
M
N
 • Active Branching
O
O
Q
 • Pass the LoS check, but the boss is not unlocked yet.
 • Pass the LoS check, but fail to meet the requirements to go to S.
R
 • Fail the LoS check.
S
 • If the amount of historical ships ≧ 0/1/2 on Easy/Medium/Hard:
  • Pass the LoS check (+10 ~ +25 F33 Cn1)
 • Else
  • Pass the LoS check (+50 ~ +80 F33 Cn1)

Ghi chú : Các bạn nên sử dụng tàu dựa theo lịch sử vì yêu cầu los của map rất cao.

Historical Fleet: The Second Striking Force (Shima Fleet)Sửa

1 trong 2 hạm đội phía Nam trong trận Leyte được chỉ huy bởi  Kiyohide Shima.

Hướng dẫn đi đườngSửa

 • FBB/BB/BBV/CV/CVL/CVB không thể được sử dụng tại E1
 • Node B, node D and node J là node tàu ngầm.
 • LBAS: 1 LBAS có thể sử dụng tại E1
  • Tầm xa 8+ là điều kiện để LBAS có thể bay đến boss.

Mở khóa đường đến node boss SSửa

 • Đường từ J đến M bị ẩn nên bạn sẽ phải làm theo các bước sau để có thể mở đường đến Boss
  • Đến node F và K 1 lần, map sẽ mở đường từ J đến M.
  • Tiếp theo, đến P và O 1 lần sẽ mở đường đến boss ( Ở mức độ KHÓ bạn cần thêm đạt AS tại node E)
   • Air power ở E rất cao, nên CAV mang nhiều seaplane fighter cùng với một LBAS full tiêm kích/đánh chặn là cần thiết.
   • Akitsumaru với 3 slot tiêm kích cũng là một lựa chọn
   • Một lựa chọn khác là LBAS với máy bom ném bom, đánh chìm mẫu hạm địch trước để giảm bớt

Ảnh hưởng của việc sử dụng hạm lịch sử đến LOSSửa

Thông tin hiện tại chưa chắc chắn nhưng việc sử dụng 1/2 tàu lịch sử ở mức Trung Bình/Khó sẽ giảm bớt yêu cầu về LOS tại 3 node E, J và O

 • about >20.0 LoS Cn1 for Medium with 1 Historical Ship

Ảnh hưởng của hạm lịch sử đối với sát thương gây raSửa

Sử dụng hạm Shima sẽ giúp gây ra nhiều sát thương hơn ( ít nhất là 1.2x) tại node Boss.

Hạm đội đề nghị Sửa

 • Farm Node L: 6SS(V)
 • Boss Clear:  2 CA(V) 1 CL 3 DD/ 3 CA(V) 1 CL 2 DD - trên đường đến boss chỉ là 2 điểm tàu ngầm và 1 điểm không chiến, ngoại trừ những đô đốc nào đi chế độ Khó thì có lẽ cũng không cần mang trang bị chống ngầm, tuy nhiên cần có 1 tàu có khả năng Cut-in phòng không.

Tầm bay của LBASSửa

Fall 2017 Event E1 Flight Range

Drop listSửa

Type Ship? H L Q S
DE Etorofu Easy+ Easy+ Easy+
DD Fujinami Easy+
CV Katsuragi Easy+
AV Mizuho Easy+ Easy+ Medium+ Easy+
CL Ooyodo Medium+ Easy+ Easy+
DE Shimushu Easy+ Easy+ Easy+
DD Yamakaze Easy+ Easy+ Hard+
Warnings
ship ignored: Kuma
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.