FANDOM


Fall 15 banner

【Xuất kích! Chiến dịch vận tải hàng hải】

Thời gian còn lại trước khi kết thúc event (08/12/2015)

Chuẩn bịSửa


Previous event reward ships' availability?Sửa

Remains to be seen.

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
SS U-511 431 Battle
U-511
R D D D N D N N D N
CV Amagi 331 Battle
Amagi
R N N N D D D D N D
CV Katsuragi 332 Battle
Katsuragi
R N N N N D N N N
FBB Littorio 441 Battle
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
FBB Roma 442 Battle
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
DE Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
DE Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
DE Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
 1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
 2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

Event MapsSửa

E-1Sửa

E-1
Transport Operation! Clearing the path ahead
【輸送作戦!前路掃討】
[Composition Reporting] [Encounter Reporting]
Banner Fall 2015 E1
Fall 2015 E1 Map
Boss
Difficulty Gauge Normal Form Final Form
Easy 5 kills worth Ca ne b
Kuchikuseiki b
Ca ne b
Kuchikuseiki b
Medium 5 kills worth Ca ne b
Kuchikuseiki b
Ca ne b
Kuchikuseiki b
Hard 5 kills worth Ca ne elite b
Kuchikuseiki b
Ca ne elite b
Kuchikuseiki b
Rewards
Easy (丙) Medium (乙) Hard (甲)
 • Special order furniture shop X 1
 • Ivt Irako X 1
 • Special order furniture shop X 1
 • Ivt Irako X 1
 • Reinforcement Expansion X 1
 • Special order furniture shop X 1
 • Ivt Irako X 2
 • Reinforcement Expansion X 1
 • Ssp c X 1
Branching Rules

 • 2FBB 2CA 2CVL + 1CA 1CL 4DD / 1CL 5DD - BEHJ
 • 2FBB, 2CA, 2CVL + 1CL, 4DD, 1CA -BEHJ
 • 2BBV, 2CAV, 2CVL + 1CL, 1CLT, 2CA, 2DD - BEHJ (khuyên dùng)
 • 1BB, 1CV, 4CA + 1CL, 1CLT, 3DD, 1AV - BEHJ
 • 3BB 3CV + 1CL 1FBB 2DD 2CLT - BCDFHJ
 • 2FBB 4CV + 1CL 2DD 2CA 1FBB - BCDFH
 • 2CVL 1CV 1FBB 2CA / 1CLT 1CL 2CA 2DD - BCDFHJ

Tips
 • B là node lựa chọn đường đi
 • Cần 2 SS trong hạm đội 2 để tới được node A
 • LOS check E => H
 • Có thể dùng ít hơn 12 tàu để tiết kiệm tài nguyên
Drops
See Template:DropList/doc on how to use/edit the table
Type Ship? A B C E F H J
AO Hayasui Hard+
DD Kawakaze Easy+
DD Kazagumo Hard+ Easy+
CL Ooyodo Easy+
DD Tanikaze Hard+ Easy+ Easy+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Easy+

E-2Sửa

E-2
Korone Haikara Oki Naval Battle
【コロネハイカラ沖海戦】
[Composition Reporting] [Encounter Reporting]
 • Phải đi qua node J rồi tới Boss mới làm thanh TP giảm
Banner Fall 2015 E2
Fall 2015 E2 Map
Boss
Difficulty Gauge Normal Form Final Form
Easy 100 TP kills worth CL He Class3 CL Light Cruiser Princess
Medium 200 TP kills worth CL Light Cruiser Princess CL Light Cruiser Princess
Hard 320 TP kills worth CL Light Cruiser Princess CL Light Cruiser Princess
Rewards
Easy (丙) Medium (乙) Hard (甲)
 • Fatigue X 1
 • Combat Provisions X 1
 • Repair goddess shop X 1
 • Fatigue X 1
 • Combat Provisions X 1
 • Repair goddess shop X 1
 • Reinforcement Expansion X 1
 • Fatigue X 1
 • Combat Provisions X 2
 • Repair goddess shop X 1
 • Reinforcement Expansion X 2
 • Medal X 1
Branching Rules
 • Jintsuu, Mikazuki, Satsuki, YukikazeHamakaze sẽ đi theo đường A-D-F-I-J
  • Jintsuu và 2 trong số 4 DD trên sẽ đi theo đường A-D
 • Có thể dùng đội hình 1CL, 5DD với tối thiểu 10 thùng chuyên chở, sẽ có cơ hội đi theo đường BEHIJK
 • Sendai, Fubuki cũng đưa bạn theo đường BEHIJK, nếu bạn không có đủ 10 thùng, hoặc không muốn thử vận may tại node H (có thể dẫn bạn vào trực tiếp Boss)
Tips
 • A-D-F-I-J là route dễ nhất, chỉ có 2 battle và kẻ địch gặp phải cũng yếu hơn so với đường trên
 • CL phải là kì hạm, còn lại là DD
 • Mang càng nhiều thùng clear map càng nhanh. Mỗi lần thắng Boss ít nhất sẽ -18 TP. Cứ mỗi thùng chuyên chở mang theo sẽ -3.5 TP, mỗi tàu Daihatsu sẽ -5.5 TP. S rank sẽ trừ gấp 1.5 lần lượng TP
 • Node H và F là đánh đêm
 • Last kill không cần đánh chìm kì hạm. Nếu bạn chỉ còn sót một vài TP thì đừng dùng Thùng chuyên chở mà hãy lắp những trang bị tốt nhất có thể
 • Mức Easy chỉ có 100TP nên hãy cẩn thận khi farm tàu ở mức này
Drops
See Template:DropList/doc on how to use/edit the table
Type Ship? A B C D E F H I J K
CL Agano Easy+
DD Amatsukaze Easy+
DD Kawakaze Hard+
SS Maruyu Easy+
CL Noshiro Easy+
DD Nowaki Easy+
DD Takanami Easy+
DD Tanikaze Hard+ Hard+ Easy+
DD Uzuki Easy+ Easy+

E-3Sửa

E-3
Setting sail! Sea Transport Fleet
【抜錨!海上輸送部隊】
Fleet Composition Reporting Enemy Encounter Reporting
 • Sử dụng kiểu đội liên hợp mới
 • Phải đi qua node G rồi tới Boss mới làm thanh TP giảm
Fall 2015 E3 Banner
Fall 2015 E3 Map
Boss
Difficulty Gauge Normal Form Final Form
Easy 300 TP kills worth AV Seaplane Tender Princess 625 Battle AV Seaplane Tender Princess 625 Battle
Medium 500 TP kills worth AV Seaplane Tender Princess 625 Battle AV Seaplane Tender Princess 625 Battle
Hard 800 TP kills worth AV Seaplane Tender Princess 625 Battle AV Seaplane Tender Princess 625 Battle
Rewards
Easy (丙) Medium (乙) Hard (甲)
Branching Rules
 • 1 CAV 4 DD 1 LHA (Akitsumaru) + 1 CL 2 CA(V) 3 DD (ACDGIHK). Đây là là fleet tốt nhất và cũng cho đường đi dễ nhất.
 • 1 CAV 4 DD 1 AV + 1 CL 2 CA(V) 3 DD (ACDGIHK). Nếu bạn không có Akitsumaru thì hãy dùng đội hình này.
 • 2 BBV 4 DD + 1 CL 2 CA 3 DD (ACEGIHK). Chỉ nên dùng với Final mức Medium nếu bạn không có Akitsumaru
Tips
 • Map sử dụng kiểu đội liên hợp mới, cần 4 DD trong hạm đội chính, không được mang BB và CV(L). Ở hạm đội 2, yêu cầu CL làm kì hạm và 3 DD, không được mang AV, FBB, CLT.
 • Có thể mang 2 BBV ở fleet 1 nhưng nó sẽ đưa bạn tới node E
 • Khuyến khích mang Akitsumaru để có thể đạt AS, nhằm tránh mấy em Ta/Ru Double Attack
 • Nếu không có Akitsumaru, cách duy nhất có thể đạt AS là mang 2~3 Zuiun (max >>) trên CAV, AV hoặc BBV. Đến Final Form ở mức Medium, cách duy nhất đạt AS là mang 8 Zuiun (max >>) trên BBV
 • Nếu đã đủ AS khi chỉ mang 1 (hoặc 2) tiêm kích trên Akitsumaru thì hãy trang bị cho các slot còn lại tàu Daihatsu để clear map nhanh hơn
 • Không khuyến khích mang BBV vì sẽ vào node E, có lũ PT Imp Pack
  DD PT Imp Pack
  rất khó nhằn
 • Cũng như E-2, mang càng nhiều thùng clear map sẽ càng nhanh hơn
 • Do hạm đội chính sẽ đánh sau và không tham gia dạ chiến nên bạn có thể mang nhiều thùng trên DD của đội 1, trong khi hạm đội 2 trang bị Cut-in hoặc Double Attack để có thể thắng Boss
Drops
See Template:DropList/doc on how to use/edit the table
Type Ship? B C D E F H K
AR Akashi Easy+
DD Akizuki Easy+
DD Asashimo Easy+ Easy+
DD Hatsukaze Hard+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Medium+ Medium+ Easy+
AV Mizuho Easy+
DD Umikaze Easy+

E-4Sửa

E-4
Western battle line! Task Force Dispatch
【西方戦線!機動部隊派遣】
Fleet Composition Reporting Enemy Encounter Reporting
Fall 2015 E4 Banner
Fall 2015 E4 Map
Boss
Difficulty Gauge Normal Form Final Form
Easy 4 kills worth SS Submarine Princess SS Submarine Princess
Medium 5 kills worth SS Submarine Princess SS Submarine Princess
Hard 5 kills worth SS Submarine Princess SS Submarine Princess
Rewards
Easy (丙) Medium (乙) Hard (甲)
 • Medal X 1
 • Skilled Crew Member Icon X 1
Branching Rules
 • 2 BB 2 FBB 1 CA 1 CV + 1 CL 1 CLT 4 DD (DEFIKNO)
 • 1 CL 1 BB 1 CV 1 CA 2 CL + 1 CL 2 DD 3 CLT (DEFIKNO). Có thể hạ SS-Hime Final Form ở mức Khó
 • 1 (F)BB 2CA 1CV(B) + 1 Abukuma(CL) 2DD 3CLT (DEFIKNO). Đội hình farm node Boss mức dễ
 • 1 Katori/Kashima(CT) 1 Hayasui 4 CV(B/L) + 1 Abukuma(CL) 2DD 3CLT (ABFIKNO). Đội hình farm node Boss mức dễ (Đội tàu sân bay)
 • Đội hình để tới node J (debuff SS-Hime):
  • Roma, Italia, Libeccio dường như sẽ đưa bạn từ H tới J (vẫn cần được kiểm chứng thêm)
  • 1 CA 3 (F)BB 2 CVL + 1 CL 2 DD 2 CA 1 FBB
  • 4 (F)BB 1CV 1CA + 1 CL 2 DD 2 CA 1 FBB
 • Đội hình để tới node M (farm Prinz hoặc debuff SS-Hime):
  • 2(F)BB(V) 2 CA(V) 2 CVL + 1CL 1 CLT 2 CA 2 DD
  • 3 (F)BB(V) 2 CA(V) 1 CV + 2 CA 2 DD 1 CL 1 CLT
  • 2 (F)BB(V) 2 CA(V) 2 CVL + 2 CA 2 DD 1 CL 1 FBB
  • 4 (F)BB(V) 1 CA(V) 1 CV + 2 CA 2 DD 1 CL 1 FBB
  • 3 (F)BB(V) 1 CA(V) 1 CV 1 SS + 2 CA 2 DD 1 CL 1 SS
  • 3 (F)BB(V) 2 CA(V) 1 CV + 2 CA 2 DD 1 CL 1 FBB
  • 1 (F)BB(V) 1 CA(V) 2 CV 2CVL + 2 CA 2 DD 1 CL 1 CLT (normal+)
Tips
 • SS-Hime có 53(73) giáp đối với mức Easy và Medium (73(93) giáp đối với Hard) và thường xuất hiện cùng BB-Hime và Wo xanh (Wo Kai Flagship), nên hãy chú ý lắp trang bị phù hợp để có thể gây được sát thương tối đa
 • Hạ Anchorage Water Demon và Harbour Princess tại node J và M sẽ làm SS-Hime yếu đi
 • Mục tiêu là hạ được SS-Hime nên khuyến khích mang full hàng chống ngầm cho hạm đội 2, cũng có thể sử dụng BBV, CAV, CVL thay cho BB, CA, CV.
 • Đội tàu sân bay sẽ đi theo đường phía Nam, có khả năng nhỏ đi vào node C, tức là khi chạm đến Boss sẽ còn 0% Xăng
 • Đội tấn công mặt nước sẽ đi theo đường phía Tây, gặp 2 node tàu ngầm, khi đến Boss bạn vẫn còn 60% Đạn và 20% Xăng
 • Nên mang Bom chống tàu ngầm Kiểu 3Máy định vị sóng âm Kiểu 3 trên tất cả các tàu có khả năng chống ngầm
 • Có thể mang Ooyodo và Yuubari hoặc Kashima/Katori. Với 4 slot, khả năng chống ngầm sẽ tốt hơn các tàu khác
 • Hạm đội liên hợp có khả năng gây damage ASW vào ban đêm
 • Hard mode Final Form, damage ASW lên SS-Hime giảm đáng kể. Ngoài việc hạ Oni và Demon tại J và M thì bạn cũng có thể hạ SS-Hime bằng cách chờ T xanh (RNG-sama pls).
Drops
See Template:DropList/doc on how to use/edit the table
Type Ship? B C D F G H I J M N O
LHA Akitsu Maru Medium+ Easy+
CV Graf Zeppelin Easy+
DD Hayashimo Easy+
DD Kiyoshimo Easy+
DD Libeccio Hard+ Easy+
SS Maruyu Easy+
CA Prinz Eugen Easy+
FBB Roma Hard+ Easy+ Hard+
DD Tokitsukaze Easy+
SS U-511 Easy+

E-5Sửa

E-5
Lets go! Vanilla Bay Night Battle!
【乗り越えろ!バニラ湾夜戦!】
Fleet Composition Reporting Enemy Encounter Reporting
 • Cơ chế debuff Boss
Fall 2015 E5 Banner
Fall 2015 E5 Map
Boss
Difficulty Gauge Normal Form Final Form
Easy 120 TP / 720 HP. 3 kills worth DD PT Imp Pack Unknown
Medium 240 TP / 1000 HP. 4 kills worth DD PT Imp Pack Unknown
Hard 360 TP / 1060 HP. 5 kills worth DD PT Imp Pack
DD Destroyer Water Demon
Unknown
Rewards
Easy (丙) Medium (乙) Hard (甲)
Branching Rules
 • Sendai, Kawakaze, Shigure, 1 CLT (1 CAV), 2 DD - ACGJKLN
 • Chỉ có Shigure: ACFGJKLN
 • Chỉ có Sendai và Shigure hoặc Shigure và Kawakaze: ACEHJKLN
 • Node H sẽ có LOS check sau khi clear thanh TP
Tips
 • Đánh chìm một số lượng nhất định PT Imp Pack
  DD PT Imp Pack
  sẽ làm Boss yếu đi
Drops
See Template:DropList/doc on how to use/edit the table
Type Ship? B D F G H I J L N
CL Agano Easy+
DD Arashi Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+
DD Kawakaze Easy+ Easy+ Easy+
DD Maikaze Easy+
SS Maruyu Easy+
CA Mikuma Easy+
CL Noshiro Easy+
DD Nowaki Easy+ Easy+ Easy+
CL Sakawa Easy+
DD Tanikaze Easy+
CL Yahagi Easy+


ReferencesSửa

 • Kancolle JP WikiWiki event page

ToolsSửa

Drop ReportsSửa