FANDOM 
Tiếng Việt 【Vượt qua vùng biển phía Tây! Chiến dịch giải cứu châu Âu】
Tiếng Nhật 【西方再打通!欧州救援作戦】
Romaji Seihō sai datsū! Ōshū kyūen sakusen
Bắt đầu 10/08/2017 Kết thúc 11/09/2017
Quy mô Lớn Nội dung 7 map, 7 tàu mới, 10 trang bị mới, 9 kẻ địch mới
Bản đồ 4 map thường + 3 chiến dịch phụ Thời gian 30 ngày

Lưu ýSửa

Tàu mớiSửa

DD Hatakaze 475 Battle DD Hatakaze Thưởng E-2
DD Amagiri 479 Battle DD Amagiri Drop E3
DD Sagiri 480 Battle DD Sagiri Drop E1, E2
FBB Richelieu 492 Battle FBB Richelieu Thưởng E-4
CV Ark Royal 515 Battle CV Ark Royal Thưởng E-7
SS Luigi Torelli 535 Battle SS Luigi Torelli Drop E6
DE Matsuwa 525 Battle DE Matsuwa Drop E5

Trang bịSửa

Equipment250-1 Spitfire Mk.I Interceptor Fighter Icon 2 Tiêm kích đánh chặn Thưởng E-2 Khó
Equipment248-1 Skua RedPlane Ném bom bổ nhào (mẫu hạm) Thưởng E-3
Equipment251-1 Spitfire Mk.V Interceptor Fighter Icon 2 Tiêm kích đánh chặn Thưởng E-4 Khó (?)
Equipment244-1 Swordfish Mk.III (Tinh nhuệ) BluePlane Máy bay ném ngư lôi
Equipment245-1 Pháo 4 nòng 38cm RedGunHeavy Pháo chính (Nặng)
Equipment246-1 Pháo 4 nòng 38cm Kai RedGunHeavy Pháo chính (Nặng)
Equipment247-1 Pháo 3 nòng 15.2cm YellowGun Pháo phụ
Equipment249-1 Fulmar GreenPlane Tiêm kích (mẫu hạm)
Equipment252-1 Seafire Mk.III Kai GreenPlane Tiêm kích (mẫu hạm)
Equipment253-1 Spitfire Mk.IX (Tinh nhuệ) Interceptor Fighter Icon 2 Tiêm kích đánh chặn

MapSửa

Summer 2017 Event Lock
Summer 2017 Event E-1 Map Summer 2017 Event E-2 Map Summer 2017 Event E-3 Map Summer 2017 Event E-4 Map Summer 2017 Event E-5 Map Summer 2017 Event E-6 Map Summer 2017 Event E-7 Map
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7
Xám Lam Lam Cam Lục 1 Lục 2 Không
Đơn Đơn Liên hợp Liên hợp Đơn Liên hợp Liên hợp
HP HP TP + HP HP + HP HP TP + HP HP
LBAS LBAS LBAS LBAS
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.