FANDOM


Battle of Dover Strait

Không

ドーバー海峡沖海戦

Dōbā-kaikyō oki kaisen

Summer 2017 Event E-7 Banner
Summer 2017 Event E-7 Map
Information
Cơ chế Hạm đội liên hợp / Căn cứ hỗ trợ hàng không / Hạm đội liên hợp biển sâu / LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
CV Ark Royal 515 Battle
Easy:
Medal1
Medium:
Screw8Medal2Equipment243-11
Hard:
Screw10Medal2Equipment244-11First-class Medal 061 useitem1
E-7 Branching Rules
NodesRules
C
A
 • Tự chọn
G
A
B
 • Không đi E.
E
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Fast Fleet
  • Số lượng (F)BB(V) ≦ 2
  • Số lượng CV(B) ≦ 2
E
I
 • Ngẫu nhiên
J
G
D
 • Slow Fleet
 • Ngẫu nhiên nếu không đủ điều kiện đi D hoặc H.
H
 • Transport Escort Fleet
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Fast Fleet
  • Main Fleet có một DD hoặc CL.
  • Boss đã bị debuff.
 • Ngẫu nhiên nếu không đủ điều kiện đi D hoặc H.
D
F
 • Không đi H.
H
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Main Fleet có 1 DD hoặc CL.
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≦ 3 HOẶC Boss đã bị debuff.
H
L
 • Không đi O.
O
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Carrier Task Force.
  • Đã mở đường tắt.
  • Fast Fleet
L
M
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Surface Task Force.
  • Slow Fleet.
  • Boss chưa bị debuff.
O
 • Không đi M hoặc P
P
 • Transport Escort Fleet.
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Surface Task Force.
  • Fast Fleet.
  • Boss chưa bị debuff.
O
Q
 • Tự chọn
R
T
U
 • Đủ LoS (Hard formula 33 ≧ 45)
V
 • Thiếu LoS

Guides and TipsSửa

 • Map KHÔNG có tag; vì vậy bất kì tàu nào cũng có thể dùng.
 • Map dùng hạm đội liên hợp.
 • Map có 2 gimmick ẩn (dùng cho debuff, không biết nên dịch sao nên giữ nguyên, xem bên dưới).  Khuyến khích kích hoạt để hạ boss dễ hơn.
  • Thay đổi độ khó sẽ reset gimmick.
 • Có 3 LBAS có thể dùng.
 • Tầm bay tối thiểu là 9 để tới boss node U. (xem bên dưới)
  • Bởi yêu cầu tầm bay xa, nên dùng Tàu bay Kiểu 2 hoặc PBY-5A Catalina để tăng tầm bay.
  • Thay vào có có thể dùng toàn bộ máy bay có tầm bay 9+ .
 • Map này có Air raids tấn công máy bay LBAS và tài nguyên, nhưng chỉ Medium trở lên mới có.
  • Có thể dùng Tiêm kích đánh chặnInterceptor Fighter Icon 2
   Máy bay tiêm kích đánh chặn
   và Tiêm kíchGreenPlane để ngăn chặn.
   • Không nên dùng ở Hard mode ở bất kì độ khó nào vì sẽ thiếu hỏa lực hỗ trợ.
 • Map này có 3 kẻ thù dạng boss đứng chặn đường và không có đường tránh.
  • Destroyer Princess dẫn đầu thủy lôi chiến đội tại node G.
   • Không nguy hiểm trong pháo kích, nhưng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đội hộ tống nếu vẫn còn khả năng phóng lôi cuối trận.
   • Không kích phủ đầu mạnh (từ CV, CTL, Hạm đội chi viện) là mấu chốt tránh điều đó.
   • Mang 1-2 FBB trong hạm đội hộ tống của CTF cũng là một lựa chọn.
  • New Submarine Princess chở ở node J, node K và node H.
   • Có ít nhất 2 tàu OASW trong escort fleet để giảm thiệt hại từ node ngầm.
   • Tập trung vào hỏa lực đối ngầm, khả năng né tránh (VD sparkling) và giáp (VD FBB trong hạm đội hộ tống) cũng là một lựa chọn.
   • Đạt S-rank tại node ngầm cho cái gimmick (xem ở dưới), nên có 5+ tàu có OASW.
  • Aircraft Carrier Summer Princess chơi hạm đội liên hợp và chờ ở node Q.
  • Một tới 3 Battleship Summer Princess chờ tại node T.
   • Hạm hộ tống địch có nhiều PT Imp Pack. Gửi LBAS với 4 máy bay tấn công mặt đất tới (tầm 8+) để giảm thiệt hại nếu không có nhiều máy bay tầm xa thì hãy gửi vào đây.
   • Không lực của địch là 0, mang nhiều BluePlane bomber cho CV trong hạm đội chính để có thể phủ đầu mạnh.
  • Phòng chỉ huy Hạm đội
   Phòng chỉ huy Hạm đội
   Equipment107-1
   Phòng chỉ huy hạm đội
   Icon AA p2+1 Icon Hit p2+1 Icon Evasion p2+1 Icon LOS p2+1
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   cực kì quan trọng để tăng khả năng vào node boss hạ thanh HP trước khi final kill.
   • Node boss bao gồm những kẻ địch trâu cùng hỏa lực cao như European Princess.
    • Ở Eas/Medium, 1 Battleship Summer Princess trong đội hình địch khi final kill.
    • Ở Hard, 2 Battleship Summer Princess trong đội hình địch khi final kill, và 1 Aircraft Carrier Summer Princess cũng ở đó khi final kill, khiến chúng trở thành một trong những map khó nhất từng biết.
    • LBAS rất cần thiết để hạ bớt địch (đặc biệt Tsu-class), nhưng gửi càng nhiều vào node boss đồng nghĩa khả năng vào node boss càng thấp.
    • Bởi sát thương được 1.3x khi debuff, khả năng gây thiệt hại lớn cho đội hình địch vào ban ngày.
     • Đạt Aircraft Proficiency Gold Chevron cho bomber cho CV tỉ lệ crit và sát thương crit rất cao trong pha pháo kích, khuyến khích mang ít nhất 2 bombder cho mỗi CV.
     • Tính khi đối đầu trực diện (80% sát thương), phủ đầu, và độ ổn định tới node boss, 3-4 bomber cho mỗi CV vẫn có khả năng.
      • Để giữ AS tại node Q và boss, mang Seaplane fighter (VD cho Yura Kai Ni trong hạm đội chính) hoặc một CVL trong hạm đội hộ tống.
    • Về phần đánh đêm, CLT là nguồn sát thương đáng tin cậy, và trang bị CI ngư lôi cho DD và CL cũng nên dùng.
     • Ở Hard, giáp của boss rất cao (269, 289 ở final) vì vậy mang tàu có hỏa lực về ban đêm càng cao càng tốt.
      • Đối với tàu không thể gây sát thương lón ban đêm, dùng để cấu máu boss về ban đêm vẫn được.
     • Ở Easy/Medium, trang bị DA cho CLT vẫn đủ khả năng hạ boss, không nhất thiết phải là CI ngư lôi.
   • Hạm đội chi viện nên dùng để hạ thanh HP.

   Hạm đội lịch sử: tàu châu Âu Sửa

   Danh sách tàu châu Âu:

   Hạm đội đề nghịSửa

   • Gimmick 1: Mở đường tắt
    • C A E J N O R
    • C A E I K O R
     • Surface Task Force(Nhanh):
      • 2 FBB 2 CA(V) 2 CVL + 1 CL 3 DD 2 CLT
      • 1 FBB 3 CA(V) 2 CVL + 1 CL 3 DD 2 CLT
    • C G D H L P
     • Surface Task Force:
      • 1 FBB 3 CA(V) 2 CVL(fast) + 1 CL 3 DD 2 CLT
      • 2 FBB 3 CA(V) 1 CV + 1 CL 3 DD 2 CLT
    • C G H L P
     • Carrier Task Force:
      • 2 CA(V) 2 CV(B) 2 DD + 1 CL 1 CLT 4 DD
      • 2 CA(V) 2 CV(B) 2 DD + 1 CL 1 CLT 1 CA(V) 3 DD
   • Gimmick 2: Debuff
    • C A E J N O R
    • C A E I K O R
     • Surface Task Force:
      • 2 FBB 2 CA(V) 2CVL + 1 CL 3 DD 2 CLT
    • C G H L P
     • Transport Combined Fleet:
      • 2 BBV 4 DD + 1 CL 2 CA 3 DD
      • 1 BBV Taiyou 4 DD + 1 CL 2 CA 3 DD
      • 1 BBV 1 CAV 4 DD + 1 CL 2 CA 3 DD
   • Hạ Boss - đường tắt, dùng sau khi đã debuff xong. Không dùng trước khi unlock cái Gimmick thứ hai
    • C G H O Q S T U
     • Carrier Task Force (khuyến khích):
      • 4 CV(B) 1 BB(nhanh) 1 CL/DD + 1 CL 2 DD 0-1 CA(V) 0-3 CLT 0-2 FBB(nhanh) 0-1 AO(nhanh) 0-1 CVL(nhanh)
    • C G H L O Q S T U
     • EU STF:
      • 4 BB(nhanh) 1 CV(B) 1 CL/DD + 1 CL 2-3 DD 0-3 CLT 0-1 FBB(nhanh) 0-1 CVL(nhanh) 0-1 CA
       • Yêu cầu 1?/2?/3 tàu EU cho đường đi ở easy/medium/hard
       • Độ hình chính thì CL tốt hơn nên là Yura Kai Ni để tăng AS

   Map GimmicksSửa

   Hiện có 2 gimmicks ở map này.

   Unlock Gimmick đầuSửa

   Đạt A+ 1 lần ở node P và R. S rank 1 lần ở các node: H, J, K đối với medium và hard

   • Node H, J, và K:
    • Các node này có New Submarine Princess, cần lượng lớn trang bị ASW để đạt S rank. Bởi vì dùng hạm đội liên hợp, nếu SS địch không bị hạ ban ngày, vẫn có thể hạ và ban đêm.
   • Node P:
    • Node này có boss mặt đất, PT Imp Pack có thể xem là một dạng tàu ngầm. Chỉ cần A rank là đủ (8 trên 12 bị đánh chìm) vì thế không cần hạ FS.
    • Khuyến khích mang sung máy đối không, pháo cỡ nhỏ, Quan sát viên và/hoặc RADAR để xử lũ Imp.
    • Hạm đội chi viện và LBAS có độ chính xác cao khi chống lại PT imps.
   • Node R:
    • Node này chủ yếu tàu vận chuyển và DD (FS có thể khác). Khả dễ để A rank hoặc cao hơn, vì vậy đáng để dùng LBAS giảm độ khó qua node E.

   Sau khi unlock cái gimmick đầu, 2 đường tắt (H → O và L → O) sẽ xuát hiện.

   Unlock Gimmick sau - Tăng sát thương tại node Q, T & USửa

   Cái gimmick thứ 2 chỉ có thể mở sau khi hoàn thành cái đầu tiên. Để kích hoạt gimmick, đạt A+ rank ở 2 node P và R thêm lần nữa.

   • Node P:
    • Node P có thể dùng Transport Combined Fleet. Hạm độ liên hợp khác đều khả thi, nhưng đo đường H → O và L → O, thêm vào luật đường khiến Transport Combined Fleets thuận tiện hơn cho việc mở cái gimmick thứ 2.
    • Dùng hạm đội chi viện, seaplane fighters, Taiyou Kai Ni, AACI, Abukuma và OASW giúp tới node P khi dùng TCF.
   • Node R:
    • Tương tụ như trên.
    • Hoặc là dùng đường tắt thông qua CTF.
     • Tuy nhiên, có một điều quan trọng nữa là kiểm tra luật đường trước khi dùng đường tắt. Dùng hạm đội đề nghị sẽ dẫn bạn đi đường dài (C G D F H L O R) tới node R.

   Sau khi hoàn thành Gimmick thứ 2, "Âm thành hoàn thành nhiệm vụ" (Play) sẽ chạy khi trở về cảng.

   Second Gimmick EffectsSửa

   • 1.3x sát thương cho toàn đội tại node Q.[1][2][3]
   • 1.3x sát thương cho toàn đội tại node T.[4]
   • Nếu đạt AS(?) hoặc cao hơn tại node Boss, 1.3x sát thương cho toàn đội.[5][6]
    • Những điều kiện nhất định khác (AO trong đội?) có thể cho thêm bonus[7]. Sau khi kiểm tra lại, kết qua chỉ là 1.3x sát thương. [8] Chỉ dùng AO nếu cần tiếp tế dọc đường.
    • Bởi (tương đối) cần AS thấp ở node boss, AP hoặc thấp hơn chưa được kiểm chứng, vì thế lượng sát thương bonus thêm có khả năng được áp dụng cả khi không đạt được AS/AS+.

   Farm tàuSửa

   • Node P drop Prinz Eugen, Warspite, U-511, và nhiều tàu hiếm khác ngay cả ở độ khó Easy, nhưng buộc phải S rank.
    • Cách tốt nhất để farm ở Easy mode là farm trước khi mở cái gimmick thứ nhất bởi có thể dùng đội STF mạnh để tới node P.
    • Sau khi clear map, Transport Escort Fleets mới có thể tới P.
   • Node boss drop Graf Zeppelin, Warspite, U-511 và nhiều tàu hiếm khác.
    • Đạt A hoặc S rank là hoàn toàn có thể, nhưng sẽ tốn rất nhiều tài nguyên.
   • Có vẻ như là ít nhất thì Graf Zeppelin và Warspite bi giới hạn một cho mỗi quân cảng. (Không có nhiều báo cáo cho việc sở hữu nhiều Prinz Eugen.)

   LBAS Flight RangeSửa

   Summer 2017 Event E7 LBAS Range map

   Drop ListSửa

   Type Ship? P Q R T U
   CL Agano Easy+
   DD Arashi Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
   CV Graf Zeppelin Easy+
   DD Hagikaze Easy+ Easy+ Easy+
   AO Hayasui Easy+
   SS Maruyu Easy+
   CL Sakawa Easy+
   DD Tanikaze Hard+
   SS U-511 Easy+
   DD Uzuki Easy+
   BB Warspite Easy+
   CL Yahagi Easy+
   Warnings
   ship ignored: Kuma
   node ignored: E for Nagara
   node ignored: F for Nagara
   node ignored: M for Nagara
   node ignored: E for Sendai
   node ignored: F for Sendai
   node ignored: M for Sendai
   node ignored: N for Sendai
   node ignored: E for Shimakaze
   node ignored: F for Shimakaze
   node ignored: N for Yukikaze
   
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.