FANDOM


Battle of Malta Island

E6

マルタ島沖海戦

Maluta-tō oki kaisen

Summer 2017 Event E-6 Banner
Summer 2017 Event E-6 Map
Information
Cơ chế Hạm đội liên hợp / Hạm đội liên hợp biển sâu / Transport Load-Off / Ship Locking / Căn cứ hỗ trợ hàng không
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 1250
Trung bình: 1500
Khó: 2000

Phần thưởng
Easy:
New Model Aerial Armament Material icon1Prototype Deck Catapult1
Medium:
Screw6New Model Aerial Armament Material icon1Medal1Prototype Deck Catapult1
Hard:
Screw7New Model Aerial Armament Material icon1Equipment252-11Medal1Prototype Deck Catapult1
E-6 Branching Rule Part 1
NodesRules
Start
1
 • TP Phase
 • Transport Combined Fleet
A
B
 • Tự chọn
C
C
D
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≧ 4 trong Main Fleet
 •  ???
E
 • Không đi D.
D
F
 • Transport Escort Fleet
 • Có tất cả điều kiên sau nếu không dùng Transport Escort Fleet:
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≦ 2 trong Main Fleet
  • Số lượng CV(L) ≦ 3
  • Số lượng DD ≧ 2 trong Main Fleet
G
 • Không đi F.
E
G
 • Không đi I.
I
 • Transport Escort Fleet
 • Fleet có CV(B)
G
F
 • Cố định
I
G
 • TP Phase
K
 • HP Phase


E-6 Branching Rule Part 2
NodesRules
Start
2
 • Có một trong các điều kiện sau sau khi clear TP Phase:
  • Surface Task Force
  • Carrier Task Force
K
J
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≧ 4 Slow Fleet (Medium?/Hard)
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) = 5
 • Escort Fleet có FBB (Hard)
M
 • Không đi J.
M
N
 • Hạm đội chậm
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≧ 4
P
 • Không đi N.
N
O
 • Số lượng CLT ≧ 2
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≧ 4
P
 • Không đi O.
P
Q
 • Thiếu LoS
S
 • Đủ LoS
  • Yêu cầu ít nhất LoS 45+ F33, có thể thấp hơn.

Map GuideSửa

Transport PhaseSửa

 • Phần đầu của map là tới boss node H và đạt ít nhất A rank để hạ thấp thanh TP.
 • Bới thanh TP rất lớn dù Easy, nên mang theo DaihatsuThùng chuyên chở càng nhiều càng tốt.
 • 2 LBAS có thể dùng.
 • Tàm bay 3+ để tới boss node H.
  • Trong khi LBAS có thể đưa tới boss node H để đạt A+ rank, cũng có thể đưa tới nodes G hoặc H để giúp dễ qua hơn. Node G và D có BB mạnh chơi đội hình hàng đơn/đôi trong khi bạn phải dùng Hạm dội vận chuyển hộ tống.
 • Sau khi hạ xong thanh TP sẽ mở điểm xuất phát thứ hai và đường đi tới con boss thứ hai node S.

Kill PhaseSửa

 • Phần thứ hai là tới boss node S và hạ thanh HP.
 • Bất kì node tàu mặt nước nào cũng có air power cao vì vậy chắc rằng mang đủ tiêm kích sao cho được AS ở từng node (197+ Easy, 309+ Medium, 396+ Hard).
 • Cân nhắc mang 1-4 tàu có OASW với trang bị ASW cho node M.
 • Boss node S là Abyssal Combined Fleet kì hạm Aircraft Carrier Summer Princess.
 • Trong phase này, the LBAS không bị giới hạn bởi tầm bay (bất cứ node nào ở phase này đều yêu cầu tầm bay là 0+) có phép dùng bất kì máy bay nào (thậm chí jet có thể bay tới node boss).
 • Sau khi debuff, hạm đội địch ỡ node boss trở nên cực kì yếu và có thể dễ bị tiêu diệt ngay cả khi ban ngày.

Boss DebuffSửa

Điều kiện kích hoạtSửa

 • Sau khi clear xong thanh TP, tới node H lần nữa và đạt A hoặc S.
  • Những lượt thắng trước khi clear xong thanh TP không được tính.
  • Chỉ có thể tới node H lần nữa bằng Transport Combined Fleet.
   • Chú ý:Khi chọn ở node A, Không chọn node C hoặc đội bạn sẽ đi C-E-I-K và không thể đi tới H.
 • Đạt S rank ở node O.
 • Sau khi kích hoạt debuff, "Quest Completion Sound Effect" (Play) sẽ chạy sau khi về cảng.

Debuff EffectsSửa

 • Địch ở node boss giảm né và nhận nhiều sát thương hơn.

Đội hình đề nghị Sửa

 • Phase I
  • A B D F H or A C E I G F H
   • Transport Combined Fleet
    • 2CAV 4DD + 1CL 2CA(V) 3DD
    • 1BBV Taiyou 4DD + 1CL 2CA(V) 3DD
    • 2BBV 4DD + 1CL 2CA(V) 3DD
    • 1CAV 1AV 4DD + 1CL 2CA(V) 3DD
   • Carrier Task Force
    • 2CV(B) 4DD + 1CL 1FBB 1CA 3DD
   • Surface Task Force
    • 1BB(V) 1CA(V) 1CV(B) 1CL 2DD + 1CL 5DD
    • 1BB(V) 1CA(V) 1CV(B) 1CL 2DD + 1CL 1AV 4DD
    • 1BB(V) 1CA(V) 1CV(B) 1CL 2DD + 1CL 1AV 3DD 1 CA(V)
    • 1(F)BB 2CA(V) 1CV(B) 2DD + 1CL 1AV 1CLT 3DD
 • Phase II
  • Debuff  K J L O
   • Carrier Task Force
    • 2CV(B) 2CA(V) 2(F)BB(V) + 1CL 1FBB 2DD 2XX
   • Surface Task Force
    • 2(F)BB(V) 3CA(V) 1CV(B) + 1CL 1FBB 2DD 2XX
  • K M P S
   • Carrier Task Force
    • 3CV(B) 3CA(V) + 1CL 3CLT/CA 2DD
   • Surface Task Force
    • 1FBB(fast) 3CA(V) 2CVL(fast) + 1CL 3CLT/CA 2DD
    • 2FBB(fast) 3CA(V) 1CV + 1CL 3 CLT/CA 2DD


LBAS Flight RangeSửa

Summer 2017 Event E6 LBAS Range map

Drop ListSửa

Type Ship? H O P S
CV Aquila Easy+ Easy+
DD Asashimo Easy+ Easy+
DD Fujinami Easy+ Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+
DD Kazagumo Easy+ Easy+
SS Luigi Torelli Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+
AV Mizuho Easy+ Easy+
DD Nowaki Easy+ Easy+
DD Okinami Easy+ Easy+
CA Pola Easy+ Hard+
FBB Roma Easy+ Easy+ Easy+
CL Sakawa Easy+ Easy+
DD Takanami Easy+ Easy+
CA Zara Easy+ Hard+
Warnings
node ignored: G for Abukuma
node ignored: D for Fusou
node ignored: G for Fusou
node ignored: D for Hyuuga
node ignored: G for Hyuuga
node ignored: G for Ise
node ignored: G for Kinu
ship ignored: Kuma
node ignored: D for Nagara
node ignored: G for Nagara
node ignored: D for Sendai
node ignored: G for Sendai
node ignored: K for Sendai
node ignored: D for Yamashiro
node ignored: G for Yamashiro
node ignored: G for Yuubari