FANDOM


Invitation to the Mediterranean Sea

E5

地中海への誘い

Chichūkai eno izanai

Summer 2017 Event E-5 Banner
Summer 2017 Event E-5 Map
Information
Cơ chế Hạm đội liên hợp biển sâu / Ship Locking
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 1500
Trung bình: 1800
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Reinforcement Expansion1Equipment169-11Equipment250-11
Medium:
Reinforcement Expansion1Equipment180-11New Model Aerial Armament Material icon1Equipment251-11
Hard:
Reinforcement Expansion1Equipment186-11New Model Aerial Armament Material icon1Equipment253-11Medal1
E-5 Branching Rules
NodesRules
B
C
 • Tự chọn
D
E
F
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Số lượng tàu EU trong đội ≧ 1/2/3 ở Easy/Medium/Hard HOẶC Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≦ 3
  • Số lượng DD ≧ 2
H
 • Không đi F.
F
G
 •  ???
I
 • Số lượng tàu EU trong đội ≧ 1/2/3 ở Easy/Medium/Hard
 • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≦ 2???
J
 •  ???
H
F
 •  ???
I
 •  ???
K
L
 • Thiếu LoS
M
 • Đủ LoS
  • Ít nhất 22.4, 20.3 là quá thấp; khoảng giữa chưa rõ.


Hạm đội lịch sử: tàu châu Âu Sửa

Danh sách tàu châu Âu:

Hướng dẫnSửa

 • Map dùng hạm đội đơn.
 • Node A là node ngầm.
 • Một Land Base Aerial Support có thể sử dụng.
 • Cần ít nhất tầm bay 8 để đánh boss node M. (xem bên dưới)
  • Air Power và chỉ số Icon AA p2 của boss node rất yếu (trước Last dance, air power của node boss là 0 cho mọi độ khó) vì vậy có thể dùng 4 Máy bay tấn công từ mặt đất, và gửi tới node boss, vì chúng đều có tầm bay 8+ và không cần Tàu bay kiểu 2 hay PBY-5A Catalina để tới boss.
  • Gửi 4 Tiêm kích GreenPlane hoặc Tiêm kích đánh chăn Interceptor Fighter Icon 2
   Máy bay tiêm kích đánh chặn
   tới node F (tầm bay 4 hoặc hơn) giảm nhiều khả năng bị 大破 trước khi tới node boss, cân nhắc dùng trước final kill nếu thấy quá khó khăn.

TipsSửa

Đường đi cho tàu châu ÂuSửa

Luyện thông thạo Node A cho LBASSửa

Có thể liên tục đi tới node A và gửi LBAS tới đó để luyện thông thạo máy bay với mức tài nguyên tiêu thụ thấp (trừ khi đổi máy bay liên tục trong LBAS). Vì là node SS, khuyến khích mang CL và DD kèm theo trang bị ASW.

Boss DebuffSửa

Hạm đội đề nghịSửa

LBAS Flight RangeSửa

Summer 2017 Event E5 LBAS Flight range

Drop ListSửa

Type Ship? I J M
DD Akizuki Easy+
DD Asagumo Medium+ Hard+ Easy+
DE Etorofu Easy+
DD Libeccio Easy+
FBB Littorio Easy+
DE Matsuwa Easy+
CA Mikuma Easy+
CL Ooyodo Easy+ Easy+
DD Z3 Hard+
Warnings
node ignored: E for Junyou
ship ignored: Kuma
node ignored: C for Nagara
node ignored: E for Nagara
node ignored: E for Ryuujou
node ignored: C for Sendai
node ignored: E for Sendai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.