FANDOM


The Distant Suez

E4

遥かなるスエズ

Summer 2017 Event E-4 Banner
Summer 2017 Event E-4 Map
Information
Cơ chế Hạm đội liên hợp / Hạm đội liên hợp biển sâu / Căn cứ hỗ trợ hàng không / LoS Check / Ship Locking
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 1060 , 3550
Trung bình: 1120, 3650
Khó: 1190, 3650

Phần thưởng
All:
FBB Richelieu 492 Battle
Easy:
Medal1
Medium:
Screw4Equipment250-11Medal1
Hard:
Screw5Skilled Crew Member Icon1Equipment251-11Medal1
E-4 Branching Rules
NodesRules
Start
A
 • Có tát cả các điều kiện sau:
  • Carrier Task Force
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≦ 3 trong Main Fleet
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≦ 4
D
 • Transport Escort Fleet
 • Surface Task Force
 • Không đi A.
B
C
 • Đủ LoS
E
 • Thiéu LoS
D
A
 • Có một trong các điều kiện sau sẽ A:
  • First Boss Phase
  • Số lượng (F)BB(V) ≧ 4 trong Main Fleet
  • Có (F)BB(V) + CV(B) Số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≧ 4 trong Main Fleet
  • Số lượng (F)BB(V) ≧ 5
  • Số lượng CLT ≧ 2
G
 • Second Boss Phase
 • Map Cleared
G
F
 • Không đi H.
H
 • Có tát cả các điều kiện sau:
  • Đủ LoS
  • Combined Fleet không gồm SS(V)
H
I
 • First Boss Phase
 • Carrier Task Force
 • Transport Escort Fleet
J
 • Không đi I.
K
L
 • Không đi M
 • Có một trong các điều kiện sau sẽ đi L:
  • Số lượng CLT ≧ 2
  • Số lượng (F)BB(V) + CVL ≧ 5 trong Main Fleet
  • Fleet có CV(B)
M
 • Số lượng tàu châu Âu trong đội ≧ 1/2/3 ở Easy/Medium/Hard
 • Có tát cả các điều kiện sau nếu không đủ tàu EU:
  • Không có CLT
  • Số lượng (F)BB(V) + CVL ≦ 2

Hạm đội lịch sử: tàu châu Âu Sửa

Danh sách tàu châu Âu:

Hướng dẫnSửa

 • Map này dùng Hạm đội liên hợp.
 • Node D là node ngầm.
 • Map này có 2 giai đoạn (phase), Mỗi giai đoạn yêu cầu hạ từng con boss sau:
 • Đường từ Node D tới G không thể đi trong giai đoạn đầu, buộc bạn phải đi đường dài tới boss node I.
 • Mở khóa một LBAS cho map này.
  • 3 range tối thiểu tới node I boss phase 1.
  • 6 range tối thiểu tới node N boss phase 2.

Tips Sửa

 • Tốc độ hạm đội không bị ảnh hưởng trong map này.  Lí tưởng cho BB(V) và CVL chậm.
  • Map đặc biệt có thể dùng tàu mạnh nhưng chậm. Bắt đầu từ E-5, sẽ có sự hạn chế trong việc dùng tàu chậm.
   • Nếu có Yamato-class, thì dùng trong map này, tất cả những Extra Operation còn lại tốc độ hạm đội đều ảnh hưởng tới luật đường .
 • CTF bắt đầu từ A và STF bắt đầu từ D. Đồng nghĩa đường ngắn nhất phase 1 là dùng CTF trong khi phase 2 là dùng STF.
  • Dùng 1 BB 2 CA 2 CVL 1 CV trong CTF có thể đổi thành STF với 1 tàu thế vào (đổi CV thành BB) để tránh Ship Locking.
  • Tuy nhiên sau khi mở phase 2, dùng TEF và CTF buộc bạn đi tới node I. Đồng nghĩa không thể clear E-4 mà không dùng STF.
  • Sau khi mở 2nd phase, D -> A không còn phải đi. Khiến node I dễ farm hơn nhiều, bạn chỉ việc qua 1 node ngầm và 2 node trống để tới boss node I.

Hạm đội đề nghịSửa

 • Phase I
  • D A B C G H I:
   • Surface Task Force
    • 2FBB / 2CA(V) / 2CVL + CL / 2CA / 3DD
  • A B C G H I
   • Carrier Task Force
    • 1 (F)BB(V) / 3 CA(V) / 2 CV  + 1 CL / 2 CA(V) / 1 CLT / 2 DD
    • 1 (F)BB(V) / 3 CA(V) / 2 CV + 1 CL / 1 FBB / 2 CLT / 2 DD
 • Phase II
  • D G H J K M N
   • Surface Task Force
    • 2 (F)BB(V) / 2 CA(V) / 2 CVL + CL / 2 CA(V) / 3 DD
    • 2 (F)BB(V) / 1 CA(V) / 2 CVL /  LHA  + CL / 2 CA(V) / 3 DD
   • European Surface Task Force (Phải có tàu châu Âu 3 ở Hard, 2 ở Medium, 1 ở Easy)
    • 2 (F)BB(V) / 2 CA(V) / 2 CVL + 1 CL / 2 CA(V) / 1 CLT / 2 DD
    • 4 BB / Akitsumaru / Commandant Teste + 1 CL / 1 CA(V) / 1 FBB / 1 CLT / 2 DD
    • 4 BB / 1 CA(V) / Akitsumaru + 1 CL / 2 CA(V) / 1 CLT / 2 DD
  • D G H I (farm node I)
   • Transport Escort Fleet
    • 4 DD 2 XX + 1 CL 3 DD 2 XX

Ship Special Buff Effect Sửa

CẢNH BÁO:: Đang trong quá trình thử nghiệm, cần thêm thông tin để xác thực. Sửa

 • Warspite cho lượng buff nhỏ cho toàn hạm đội trong trận ngày. (mất tác dụng trong trận đêm)
 • Prinz Eugen có thêm bonus sát thương đánh Boss.
  • Rõ ràng hơn khi Cut-In ngư lôi khi so sánh với Double Attack.

LBAS Flight RangeSửa

Spring 2017 E4 LBAS flight range

Drop ListSửa

Type Ship? C I L N
AV Akitsushima Easy+ Easy+
DD Amagiri Easy+ Easy+
AV Commandant Teste Easy+ Easy+ Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+
SSV I-401 Easy+
DD Isokaze Easy+ Easy+ Easy+
DD Kazagumo Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Maikaze Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+
DD Minazuki Easy+ Easy+
DD Nowaki Easy+ Easy+
DD Okinami Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Takanami Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Tanikaze Easy+ Easy+
DD Teruzuki Easy+
DD Uzuki Medium+ Easy+ Easy+ Easy+
CL Yahagi Easy+ Easy+
DD Z1 Easy+ Easy+
Warnings
ship ignored: Kuma
node ignored: B for Nagara
node ignored: B for Sendai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.