FANDOM


Towards the Stebian Sea

E3

ステビア海の先へ

Summer 2017 Event E-3 Banner
Summer 2017 Event E-3 Map
Information
Cơ chế Hạm đội liên hợp / Hạm đội liên hợp biển sâu / LoS Check / Transport Load-Off / Ship Locking
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Equipment146-12Equipment248-11Equipment242-11
Medium:
Reinforcement Expansion1Equipment146-12Equipment248-11Equipment242-11
Hard:
Reinforcement Expansion1Equipment146-12Equipment248-11Equipment243-11New Model Aerial Armament Material icon
E-3 Branching Rules
NodesRules
Start
A
 • Transport Escort Fleet
 • Fleet có Hiryuu and Souryuu (không tác dụng trong TP Phase)
 • Có tất cả các điều kiện sau:
  • Boss Phase
  • Fleet có Kongou-class
  • Fast Fleet
  • Số lượng DD = 2 trong Escort fleet
B
 • Không đi A.
 • Có bất kì một trong các điều kiện sau sẽ đi B:
  • Surface Task Force/Carrier Task Force trong TP Phase
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≧ 4
  • Số lượng (F)BB(V) ≧ 3
  • Số lượng CV(B) ≧ 3
  • Số lượng CA(V) ≧ 5
  • Số lượng CLT ≧ 2
E
F
 • Tự chọn
H
F
G
 • Slow Fleet
I
 • Fast Fleet
 • Transport Escort Fleet (bất kể tốc độ)
I
J
 • Không đi K.
K
 • Có tất cả điều kiện các sau:
  • Không có BB(V)
  • Số lượng FBB + CV(L/B) ≦ 2
  • Đi qua node F HOẶC Transport Escort Fleet + Fast Fleet.
H
I
 • Transport Escort Fleet
M
 • Ngẫu nhiên?
N
M
N
 • Thiếu LoS
 • Ngẫu nhiên nếu số lượng (F)BB(V) + CV(L/B) ≧ 4
  • Bất kì (F)BB(V) hoặc CV(L/B) sẽ tăng khả năng tới N.
O
 • Thiếu LoS
Q
 • Đủ LoS và không đi N.
N
P
 • Thiéu LoS
Q
 • Đủ LoS

Hướng dẫnSửa

 • Map này ùng Hạm đội liên hợp.
 • Node B à node J là node ngầm.

Transport PhaseSửa

 • Phần đầu tiên dùng hạm đội vận chuyển hộ tống để hạ thanh TP.
 • Hạm đội hộ tống 2 CAV 4 DD + 1 CL 2 CA 3 DD.
  • Đường đi A C D E F I K L
  • Đi từ node E tới H trong giai đoạn TP là khả thi, nhưng vì qua node F không yêu cầu Fast Fleet và cho phép bỏ qua node J, bạn nên chọn đi node F trong giai đoạn TP.
 • Có thể dùng STF hoặc CTF thay vào đó.
  • Tuy nhiên, trong trường hợp đó bạn buộc phải bắt đầu tại node B (node ngầm). Không thể bắt đầu từ A bằng STF hoặc CTF trong suốt giai đoạn TP.
  • Nếu bạn không đủ điều kiện đi từ I->K, thì hãy dùng Slow fleet thay vào đó và đi hướng bắc. Kết quả là địch sẽ dễ đối phó hơn, cho phép bạn tới node boss.
 • Chú ý rằng phải đạt A hoặc S-Rank để hạ thấp thanh TP.
  • Mang DaihatsuThùng chuyên chở để hạ thấp thanh TP nhanh hơn.
  • Chú ý E6 cũng có TP Phase dài hơn so với E3. Khuyến khích giữ DD mang được Daihatsu cho E6 nếu định clear Normal hoặc Hard.
 • Tất cả các node khác trừ node Boss đều có CV trong đội hình địch. Khuyến khích mang theo tàu có khả năng AACI.
  • Yêu cầu Air Power cao, nên mang nhiều Seaplane Fighters để đạt ít nhất AP. (Ở Hard mode, Air Power rất cao tới mức mang nhiều Seaplane Fighters cũng không đủ)
  • Nếu sở hữu Taiyou Kai or Kai Ni, mang theo kèm trang bị tiêm kích để có cơ hội đạt AP hoặc AS trong node có CV địch.
 • Node boss có nhiều Battleship Ru-class Flagship.
  • Hard mode gồm 1 Flagship Kai và 3 Flagship.
  • Bạn có lựa chọn dùng Boss node Support Shelling Expeditions để có cơ hội dạt A đạt S-Rank nếu bạn nghĩ hạm đội của bạn không đủ để thắng.
 • Clear xong TP Bar sẽ mở đường tới node Q, nơi con Final Boss Heavy Cruiser Summer Princess xuất hiện.

Boss Kill PhaseSửa

Hạm đội đề nghịSửa

 • Carrier Task Force
  • Route: A C D E H [ M / N ] Q
   • 1 FBB 3 CA(V) 2 CV + 1 CL 2 DD 1 CLT 2 CA(V)
 • Surface Task Force
  • Route: B C D E H [ M N / N ] Q
   • 2 FBB 2 CA(V) 2 CVL + 1 CL 2 DD 1 CLT 2 CA(V)
   • CHÚ Ý: Đi tới M hay N sau khi node H xuất hiện là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn đi M mà không có một số tàu nhất định sẽ đi M->N->Q và đánh thêm vào trận trước khi vào boss.

Tàu lịch sử - Không kích Ấn Độ Dương Sửa

CHÚ Ý:: Vẫn đang thử nghiệm và cần thêm thông tin. Vui lòng tự quyết định nên dùng hay không.

 • Cho rằng một số tàu nhất định sẽ định hướng node M và N, với số lượng đủ nhiều (ít nhất 7 ở Hard mode) tàu lịch sử được dùng.
  • Cơ chế này không tác dụng nếu dùng nhiều hơn 1 FBB và 2 CV(?) và/hoặc tàu tốc độ chậm.

Những tàu có tham gia cuộc Không kích tại Ceylon (giờ là Sri Lanka):

Special Damage MultiplierSửa

Drop listSửa

Type Ship? G L M N Q
CV Amagi Easy+ Easy+
DD Amagiri Easy+ Easy+
DD Amatsukaze Easy+ Easy+ Hard+ Hard+ Easy+
DD Asashimo Easy+ Easy+
DD Fujinami Easy+ Easy+ Medium+ Medium+ Easy+
DD Harusame Easy+
AO Hayasui Easy+ Easy+ Easy+
DD Isokaze Easy+
DD Kamikaze Easy+ Easy+
SS Maruyu Hard+ Easy+
CA Mikuma Easy+ Easy+
CL Noshiro Easy+ Easy+ Medium+ Medium+ Easy+
DD Tokitsukaze Easy+ Easy+
DD Yamakaze Easy+
Warnings
node ignored: I for Hiyou
node ignored: I for Junyou
ship ignored: Kuma
node ignored: I for Makigumo
node ignored: I for Naganami
node ignored: D for Nagara
node ignored: I for Nagara
node ignored: I for Ryuujou
node ignored: D for Sendai
node ignored: I for Sendai
node ignored: I for Shouhou
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.