FANDOM


Bắt đầu chiến dịch vượt biển

E1

再打通作戦発動

Saidatsuu Sakusen Hatsudou

Summer 2017 Event E-1 Banner
Summer 2017 Event E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 700
Trung bình: 1200
Khó: 1700

Phần thưởng
Easy:
Food supply ship irako1Furniture fairy1Equipment145-11
Medium:
Food supply ship irako3Furniture fairy1Equipment145-11Equipment226-11
Hard:
Food supply ship irako4Furniture fairy1Equipment145-12Equipment226-11Equipment242-11
E-1 Branching Rules
NodesRules
Start
F
 • Không đủ điều kiện đi I.
I
 • Đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
  • 2+ DD, DE (Có thể thay thế cho nhau)
  • 1- CVL
  • Không có SS(V)
C
A
 • Không đủ LoS
P
 • Đủ LoS
I
H
 • Tự chọn
J
J
G
 • Tự chọn
L
D
B
 • Không đủ LoS
P
 • Đủ LoS
K
M
 • Không đủ điều kiện đi Q.
Q
 • Đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
  • Hạm đội có tốc độ nhanh.
  • Không có CVL
  • Không có BBV
L
N
 • Không đủ điều kiện đi R.
R
 • Đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
  • Không có CVL hoặc BBV
  • Đủ LoS
N
O
 • Số lượng CVL + BBV ≧ 2.
R
 • Số lượng CVL + BBV ≦ 1'.

Hướng dẫnSửa

 • Không được dùng (F)BB và CV(B), nhưng lại có thể dùng BBV và CVL.


 • Node E và N là các node tàu ngầm.
 • Node Q, R, S là các node ẩn:
  • Đến node M lần đầu sẽ hiện node Q.
  • Đến node Q lần đầu sẽ hiện node R và node S. Dùng đội 1 CL + 5 DD để đến node Q.
 • Lưu ý: Để đến node S nhằm farm Sagiri, bạn sẽ cần ít nhất 8 tàu để mở đường đến đó; 6 tàu ban đầu và 2 tàu thay thế cho BBV và CVL để tạo hạm đội có tốc độ nhanh. Sagiri cũng có drop ở map E-2.
 • LoS tối thiểu để đến Boss là 24 (F33, Cn=1)
 • Không nên đi route Đông Bắc (F-E-C-P) để tránh mặt Nu Kai FS ở node C và phải đánh 3 trận so với 2 trận ở route Nam (I-J-G-D-P).
  • Không đem theo SS(V) vì chắc chắn sẽ đi route Đông Bắc.
 • Boss là New Submarine Princess. Khuyến khích dùng các tàu có khả năng OASW như CL, DD.
 • Boss có một CVL đi kèm, đùng quên trang bị máy bay tiêm kích cho CVL hoặc có tàu Cut-in phòng không như Maya. Ở chế độ khó, Nu-class Kai Elite có thể xuất hiện trước LD, nhưng trong LD, sẽ là Kai FS.

Sắp xếp hạm độiSửa

 • I J G D P:
  • 1 CVL 1 BBV 2 DD/DE + 2 DD/DE/CL
  • 1 CVL 1 BBV 2 DD/DE 1 CLT + 1 DD/DE/CL
 • Lưu ý: Đem nhiều hơn 1 CLT sẽ khiến hạm đội đi lệch sang F thay vì I.

Drop listSửa

Type Ship? C R S P
AR Akashi Easy+
DD Hayashimo Easy+
CT Kashima Easy+
DD Kiyoshimo Easy+
DD Sagiri Hard+ Easy+
AS Taigei Easy+
DD Tanikaze Easy+
DD Tokitsukaze Easy+ Hard+ Easy+
DD Yamakaze Medium+ Hard+ Easy+ Easy+
Warnings
node ignored: D for Kitakami
ship ignored: Kuma
node ignored: D for Mogami
node ignored: D for Myoukou
node ignored: D for Nagara
node ignored: F for Nagara
node ignored: G for Nagara
node ignored: H for Nagara
node ignored: K for Nagara
node ignored: L for Nagara
node ignored: D for Ooi
node ignored: D for Sendai
node ignored: F for Sendai
node ignored: G for Sendai
node ignored: H for Sendai
node ignored: K for Sendai
node ignored: L for Sendai