FANDOM 
Tiếng Việt Chiến dịch Hawaii lần thứ 2
Tiếng Nhật 第二次ハワイ作戦
Romaji Dainiji Hawai sakusen
Bắt đầu 20/05/2019 (21/05/2019) Kết thúc 25/6/2019
Quy mô Trung bình Nội dung 5 Tàu mới
Bản đồ (3 MO + 2 EO) Thời gian Khoảng 3 tuần
EO bắt đầu từ 24/5/19 (25/5)

Tàu mớiSửa

Colorado Banner BB Colorado
BB lớp Colorado
Thưởng khi hoàn thành E-5
Ishigaki Banner DE Ishigaki
DE lớp Shimushu
Drop ở E-2 và E-3
Hachijou Banner DE Hachijo
DE lớp Shimushu
Thưởng khi hoàn thành E-2
Fletcher Banner DD Fletcher
DD lớp Fletcher
Drop ở E-4
Giuseppe Garibald Banner CL Giuseppe Garibaldi
CL lớp Duca degli Abruzzi
Thưởng khi hoàn thành E-3

Trang bị mới Sửa

Reppuu Kai Card Reppuu Kai Tiêm kích mặt đất Thưởng khi hoàn thành E-1' mức Dễ trở lên
Reppuu Kai (Không đội 352 Tinh nhuệ )Card Reppuu Kai (Không đội 352/Tinh nhuệ) Tiêm kích mặt đất Thưởng khi hoàn thành E2 mức Khó
Reppuu (Nguyên mẫu-Tiêm kích hạm) Card Reppuu (Nguyên mẫu-Tiêm kích hạm) Tiêm kích trên hạm Thưởng khi hoàn thành E3 mức Dễ trở lên
Reppuu Kai Ni Card Reppuu Kai Ni Tiêm kích trên hạm Thưởng khi hoàn thành E3 mức Khó
Reppuu Kai Ni (Chiến đội 1 Tinh nhuệ) Card Reppuu Kai Ni (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) Tiêm kích trên hạm ?
Reppuu Kai Ni Mẫu E Reppuu Kai Ni Mẫu E Tiêm kích trên hạm Thưởng khi hoàn thành E-4 mức Khó và E-5 mức Dễ trở lên
Reppuu Kai Ni Mẫu E (Chiến đội 1 Tinh nhuệ) Card Reppuu Kai Ni Mẫu E (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) Tiêm kích trên hạm Thưởng khi hoàn thành E-5 mức Khó
Pháo 3 nòng 152mm55 Pháo bắn nhanh 3 nòng 152mm/55 Pháo chính - hạng trung Trang bị có sẵn của Giuseppe Garibaldi.
Pháo 3 nòng 152mm55 Kai Pháo bắn nhanh 3 nòng 152mm/55 Kai Pháo chính - hạng trung Trang bị có sẵn của Giuseppe Garibaldi Kai
Và thưởng ở E-5 mức Trung? trở lên.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.