FANDOM


Dòng 56: Dòng 56:
 
*Tag '''VÀNG''' dành cho hạm liên hợp bề mặt - '''STF''' và hạm liên hợp vận chuyển - '''TCF'''.
 
*Tag '''VÀNG''' dành cho hạm liên hợp bề mặt - '''STF''' và hạm liên hợp vận chuyển - '''TCF'''.
 
**Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
 
**Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
  +
*Bản đồ có đến 3 căn cứ bề mặt (LB) nhưng chỉ được sử dụng 2 căn cứ để xuất kích và 1 để phòng thủ.<br>('''Như E-3''')
 
*Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
 
*Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
 
**Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với '''Mầm''' (Casual) và 1/3 - '''1500''' HP còn lại thanh HP từ '''Dễ+''')
 
**Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với '''Mầm''' (Casual) và 1/3 - '''1500''' HP còn lại thanh HP từ '''Dễ+''')
Dòng 70: Dòng 71:
 
(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)
 
(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)
 
*Đường đi: '''C'''/D > '''G''' > '''I''' > '''J''' > '''L''' > '''Q''' > '''T'''
 
*Đường đi: '''C'''/D > '''G''' > '''I''' > '''J''' > '''L''' > '''Q''' > '''T'''
*Để đến node '''T''' cần hạm '''CTF''' '''chậm''' và chứa '''AV'''.
+
*Để đến node '''T''' cần hạm '''CTF''' '''chậm''' và chứa '''AV'''.
 
**Khuyến khích chọn C hơn ''D'', do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
 
**Khuyến khích chọn C hơn ''D'', do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
 
*Hạm khuyến khích:
 
*Hạm khuyến khích:
 
**3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
 
**3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
**AV ('''CHẬM''' - [[Mizuho]],[[Akitsushima]] hoặc [[Commandant Teste]]) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
+
**AV ('''CHẬM''' - [[Mizuho]], [[Akitsushima]] hoặc [[Commandant Teste]]) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
 
***Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp [[Chitose]].
 
***Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp [[Chitose]].
 
*Node '''J''' là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
 
*Node '''J''' là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
 
*Node '''T''' là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
 
*Node '''T''' là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
 
*Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.
 
*Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.
  +
  +
===Đạt AS ở node K và S rank ở node S bằng hạm STF===
  +
*Đường đi : '''B''' > '''F''' > '''H''' > '''K''' > '''N''' > '''S'''
  +
*Hạm khuyến khích:
  +
**2 FBB + 2 CA(V) + 2 CVL '''HOẶC''' 2 FBB + CV(B) + 3 CA(V)
  +
**CL + 2 DD + 3 XX (2 CAV + 1 DD - OASW)
  +
*Node '''S''' chứa AVWD ('''Seaplane Tender Water Demon''') khá trâu.
  +
*Có thể mang theo CLT để gây thêm sát thương (nhưng không khuyến khích nếu đi mức Trung+ do sẽ dính ship-lock trừ khi có dupe CLT)
  +
*Node '''N''' có khả năng '''1/3''' chứa '''2 SS''' với đội hình Thẳng ('''Line Ahead'''), nên có khả năng gây sát thương lớn lên hạm mình. (Khuyến khích 1~2 '''DD OASW''')
  +
  +
===Hạ thanh HP Boss xuống 1/3===
  +
*Sử dụng hạm '''CTF''' để hạ thanh hp Boss.
  +
**Hạm '''nhanh'''.
  +
**Lưu ý: Có node '''kiểm tra lượng Radar''' có trong hạm. Nếu không trang bị đủ Radar thì sẽ bị lạc sang node U (đường cùng). Với '''3 Radar''' sẽ phải thêm node '''R''' và nếu trang bị '''4 Radar''' thì sẽ đi thẳng từ node O sang V. (mức '''Trung+''')
  +
*Đường đi: C > G > J > O (> R nếu chỉ có 3 Radar) > V (nếu mang 4 Radar)
  +
*Hạm khuyến khích:
  +
**3 CV(B) + FBB + CA(V) + DD/CL/AV (mang COMBO diệt Depot Princess + Pill Box)
  +
**CL + 2 DD + 2 CA(V) + CLT
  +
*Quá trình khá lâu và khó, nên nếu đi với mức Trung+ hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục hạ thanh cho đến 1500 HP.
  +
*Rất khuyến khích có yểm trự từ viễn chinh cho đỡ phần khó quá trình hạ HP boss.

Phiên bản lúc 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Chiến dịch Hawaii lần 2

Tag 1 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019Tag 2 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019

第二次ハワイ作戦

Dainiji Hawai sakusen

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 3000 HP
Dễ: 3000 HP
Trung bình: 4000 HP
Khó: 4500 HP

Phần thưởng
Casual:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory2
Easy:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3Equipment307-11
Medium:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11
Hard:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11Reppuu Kai Ni Mẫu E1

Thông tin

 • Sự kiện chỉ có 1 Boss Central Princess - Boss Instalation.
 • Tag XANH dành cho hạm liên hợp mẫu hạm di động - CTF.
 • Tag VÀNG dành cho hạm liên hợp bề mặt - STF và hạm liên hợp vận chuyển - TCF.
  • Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
 • Bản đồ có đến 3 căn cứ bề mặt (LB) nhưng chỉ được sử dụng 2 căn cứ để xuất kích và 1 để phòng thủ.
  (Như E-3)
 • Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
  • Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với Mầm (Casual) và 1/3 - 1500 HP còn lại thanh HP từ Dễ+)
  • Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.

Bonus

Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3

Đạt S rank ở node J và T bằng hạm CTF

(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)

 • Đường đi: C/D > G > I > J > L > Q > T
 • Để đến node T cần hạm CTF chậm và chứa AV.
  • Khuyến khích chọn C hơn D, do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
 • Hạm khuyến khích:
  • 3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
  • AV (CHẬM - Mizuho, Akitsushima hoặc Commandant Teste) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
   • Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp Chitose.
 • Node J là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
 • Node T là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
 • Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.

Đạt AS ở node K và S rank ở node S bằng hạm STF

 • Đường đi : B > F > H > K > N > S
 • Hạm khuyến khích:
  • 2 FBB + 2 CA(V) + 2 CVL HOẶC 2 FBB + CV(B) + 3 CA(V)
  • CL + 2 DD + 3 XX (2 CAV + 1 DD - OASW)
 • Node S chứa AVWD (Seaplane Tender Water Demon) khá trâu.
 • Có thể mang theo CLT để gây thêm sát thương (nhưng không khuyến khích nếu đi mức Trung+ do sẽ dính ship-lock trừ khi có dupe CLT)
 • Node N có khả năng 1/3 chứa 2 SS với đội hình Thẳng (Line Ahead), nên có khả năng gây sát thương lớn lên hạm mình. (Khuyến khích 1~2 DD OASW)

Hạ thanh HP Boss xuống 1/3

 • Sử dụng hạm CTF để hạ thanh hp Boss.
  • Hạm nhanh.
  • Lưu ý: Có node kiểm tra lượng Radar có trong hạm. Nếu không trang bị đủ Radar thì sẽ bị lạc sang node U (đường cùng). Với 3 Radar sẽ phải thêm node R và nếu trang bị 4 Radar thì sẽ đi thẳng từ node O sang V. (mức Trung+)
 • Đường đi: C > G > J > O (> R nếu chỉ có 3 Radar) > V (nếu mang 4 Radar)
 • Hạm khuyến khích:
  • 3 CV(B) + FBB + CA(V) + DD/CL/AV (mang COMBO diệt Depot Princess + Pill Box)
  • CL + 2 DD + 2 CA(V) + CLT
 • Quá trình khá lâu và khó, nên nếu đi với mức Trung+ hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục hạ thanh cho đến 1500 HP.
 • Rất khuyến khích có yểm trự từ viễn chinh cho đỡ phần khó quá trình hạ HP boss.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.