FANDOM


Dòng 60: Dòng 60:
 
**Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.
 
**Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.
 
===Bonus===
 
===Bonus===
*Sát thương Bonus lên Boss node V - E-4:
+
*Sát thương Bonus lên Boss node V - E-4:
 
**[[Akagi]] - 1.3x
 
**[[Akagi]] - 1.3x
 
**[[Shoukaku]], [[Zuikaku]] - 1.25x
 
**[[Shoukaku]], [[Zuikaku]] - 1.25x
 
**[[Kaga]] - 1.2x
 
**[[Kaga]] - 1.2x
**[[Hiei]], [[Kirishima]], [[Hiryuu]], [[Souryuu]], [[Tone]], [[Chikuma]], [[Abukuma]], [[Arare]], [[Kasumi]], [[Shiranui]], [[Kagerou]], [[Urakaze]] - 1.15x
+
**[[Hiei]], [[Kirishima]], [[Hiryuu]], [[Souryuu]], [[Tone]], [[Chikuma]], [[Abukuma]], [[Arare]], [[Kasumi]], [[Shiranui]], [[Kagerou]], [[Urakaze]] - 1.15x
 
*Sau khi hoàn thành các điều kiện và mở ra '''điểm bắt đầu 3''' : Tất cả tàu đều nhận được '''1.15x''' sát thương lên Boss (Sát thương bonus '''cộng dồn''' đối với tàu lịch sử)
 
*Sau khi hoàn thành các điều kiện và mở ra '''điểm bắt đầu 3''' : Tất cả tàu đều nhận được '''1.15x''' sát thương lên Boss (Sát thương bonus '''cộng dồn''' đối với tàu lịch sử)
 
==Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3==
 
==Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3==
  +
===Đạt S rank ở node J và T bằng hạm CTF===
  +
(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)
  +
*Đường đi: '''C'''/D > '''G''' > '''I''' > '''J''' > '''L''' > '''Q''' > '''T'''
  +
*Để đến node '''T''' cần hạm '''CTF''' '''chậm''' và chứa '''AV'''.
  +
**Khuyến khích chọn C hơn ''D'', do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
  +
*Hạm khuyến khích:
  +
**3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
  +
**AV ('''CHẬM''' - [[Mizuho]],[[Akitsushima]] hoặc [[Commandant Teste]]) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
  +
***Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp [[Chitose]].
  +
*Node '''J''' là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
  +
*Node '''T''' là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
  +
*Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.

Phiên bản lúc 06:20, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Chiến dịch Hawaii lần 2

Tag 1 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019Tag 2 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019

第二次ハワイ作戦

Dainiji Hawai sakusen

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 3000 HP
Dễ: 3000 HP
Trung bình: 4000 HP
Khó: 4500 HP

Phần thưởng
Casual:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory2
Easy:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3Equipment307-11
Medium:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11
Hard:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11Reppuu Kai Ni Mẫu E1

Thông tin

 • Sự kiện chỉ có 1 Boss Central Princess - Boss Instalation.
 • Tag XANH dành cho hạm liên hợp mẫu hạm di động - CTF.
 • Tag VÀNG dành cho hạm liên hợp bề mặt - STF và hạm liên hợp vận chuyển - TCF.
  • Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
 • Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
  • Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với Mầm (Casual) và 1/3 - 1500 HP còn lại thanh HP từ Dễ+)
  • Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.

Bonus

Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3

Đạt S rank ở node J và T bằng hạm CTF

(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)

 • Đường đi: C/D > G > I > J > L > Q > T
 • Để đến node T cần hạm CTF chậm và chứa AV.
  • Khuyến khích chọn C hơn D, do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
 • Hạm khuyến khích:
  • 3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
  • AV (CHẬM - Mizuho,Akitsushima hoặc Commandant Teste) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
   • Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp Chitose.
 • Node J là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
 • Node T là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
 • Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.