FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Event/MapInfo
 
{{Event/MapInfo
|en = Chiến dịc Hawaii lần 2
+
|en = Chiến dịch Hawaii lần 2
|jp = The 2nd Hawaii Operation
+
|jp = 第二次ハワイ作戦
|romaji =
+
|romaji = Dainiji Hawai sakusen
 
|page = Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4
 
|page = Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4
|tag =
+
|tag = [[Tập tin:Tag_1_E-4_Sự_kiện_mùa_Xuân_2019.png|Tag CTF]][[Tập tin:Tag_2_E-4_Sự_kiện_mùa_Xuân_2019.png|Tag STF]]
 
|mechanics = Ship Locking<br>Kiểm tra LoS
 
|mechanics = Ship Locking<br>Kiểm tra LoS
|hp_casual = HP
+
|hp_casual = 3000 HP
|hp_easy = HP
+
|hp_easy = 3000 HP
|hp_medium = HP
+
|hp_medium = 4000 HP
|hp_hard = HP
+
|hp_hard = 4500 HP
   
   
Dòng 15: Dòng 15:
 
|reward_casual_1 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_casual_1 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_casual_1_x = 1
 
|reward_casual_1_x = 1
|reward_casual_2 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|50px]]
+
|reward_casual_2 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|link=Tiếp tế trên biển|50px]]
 
|reward_casual_2_x = 2
 
|reward_casual_2_x = 2
   
 
|reward_easy_1 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_easy_1 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_easy_1_x = 1
 
|reward_easy_1_x = 1
|reward_easy_2 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|50px]]
+
|reward_easy_2 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|link=Tiếp tế trên biển|50px]]
 
|reward_easy_2_x = 3
 
|reward_easy_2_x = 3
|reward_easy_3 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|50px]]
+
|reward_easy_3 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|link=GFCS Mk.37|50px]]
 
|reward_easy_3_x = 1
 
|reward_easy_3_x = 1
   
Dòng 29: Dòng 29:
 
|reward_medium_2 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_medium_2 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_medium_2_x = 1
 
|reward_medium_2_x = 1
|reward_medium_3 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|50px]]
+
|reward_medium_3 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|link=Tiếp tế trên biển|50px]]
 
|reward_medium_3_x = 3
 
|reward_medium_3_x = 3
 
|reward_medium_4 = [[Tập tin:New_Model_Aerial_Armament_Materials_077_useitem.png|50px]]
 
|reward_medium_4 = [[Tập tin:New_Model_Aerial_Armament_Materials_077_useitem.png|50px]]
 
|reward_medium_4_x = 2
 
|reward_medium_4_x = 2
|reward_medium_5 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|50px]]
+
|reward_medium_5 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|link=GFCS Mk.37|50px]]
 
|reward_medium_5_x = 1
 
|reward_medium_5_x = 1
   
Dòng 40: Dòng 40:
 
|reward_hard_2 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_hard_2 = [[Tập tin:Action Report.png|50px]]
 
|reward_hard_2_x = 1
 
|reward_hard_2_x = 1
|reward_hard_3 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|50px]]
+
|reward_hard_3 = [[Tập tin:Underway Replenishment 110 inventory.png|link=Tiếp tế trên biển|50px]]
 
|reward_hard_3_x = 3
 
|reward_hard_3_x = 3
 
|reward_hard_4 = [[Tập tin:New_Model_Aerial_Armament_Materials_077_useitem.png|50px]]
 
|reward_hard_4 = [[Tập tin:New_Model_Aerial_Armament_Materials_077_useitem.png|50px]]
 
|reward_hard_4_x = 2
 
|reward_hard_4_x = 2
|reward_hard_5 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|50px]]
+
|reward_hard_5 = [[Tập tin:Equipment307-1.png|link=GFCS Mk.37|50px]]
 
|reward_hard_5_x = 1
 
|reward_hard_5_x = 1
|reward_hard_6 = [[Tập tin:Reppuu Kai Ni Mẫu E.png|50px]]
+
|reward_hard_6 = [[Tập tin:Reppuu Kai Ni Mẫu E.png|link=Reppuu Kai Ni Mẫu E|50px]]
 
|reward_hard_6_x = 1
 
|reward_hard_6_x = 1
   
 
}}
 
}}
  +
==Thông tin==
  +
*Sự kiện chỉ có 1 Boss Central Princess - Boss Instalation.
  +
**Như E-3, Boss chịu sát thương mạnh hơn khi bị khai hỏa bởi {{GreenAmmo}}[[Đạn kiểu 3]]([[Đạn kiểu 3 Kai|Kai]]) và [[Tập tin:Agat_c.png|link=WG42 (Wurfgerät 42)]][[WG42 (Wurfgerät 42)]].
  +
*Tag '''XANH''' dành cho hạm liên hợp mẫu hạm di động - '''CTF'''.
  +
*Tag '''VÀNG''' dành cho hạm liên hợp bề mặt - '''STF''' và hạm liên hợp vận chuyển - '''TCF'''.
  +
**Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
  +
*Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
  +
**Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với '''Mầm''' (Casual) và 1/3 - '''1500''' HP còn lại thanh HP từ '''Dễ+''')
  +
**Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.
  +
===Bonus===
  +
*Sát thương Bonus lên Boss node V - E-4:
  +
**[[Akagi]] - 1.3x
  +
**[[Shoukaku]], [[Zuikaku]] - 1.25x
  +
**[[Kaga]] - 1.2x
  +
**[[Hiei]], [[Kirishima]], [[Hiryuu]], [[Souryuu]], [[Tone]], [[Chikuma]], [[Abukuma]], [[Arare]], [[Kasumi]], [[Shiranui]], [[Kagerou]], [[Urakaze]] - 1.15x
  +
*Sau khi hoàn thành các điều kiện và mở ra '''điểm bắt đầu 3''' : Tất cả tàu đều nhận được '''1.15x''' sát thương lên Boss (Sát thương bonus '''cộng dồn''' đối với tàu lịch sử)
  +
==Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3==

Phiên bản lúc 06:08, ngày 1 tháng 6 năm 2019

Chiến dịch Hawaii lần 2

Tag 1 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019Tag 2 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019

第二次ハワイ作戦

Dainiji Hawai sakusen

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 3000 HP
Dễ: 3000 HP
Trung bình: 4000 HP
Khó: 4500 HP

Phần thưởng
Casual:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory2
Easy:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3Equipment307-11
Medium:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11
Hard:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11Reppuu Kai Ni Mẫu E1

Thông tin

  • Sự kiện chỉ có 1 Boss Central Princess - Boss Instalation.
  • Tag XANH dành cho hạm liên hợp mẫu hạm di động - CTF.
  • Tag VÀNG dành cho hạm liên hợp bề mặt - STF và hạm liên hợp vận chuyển - TCF.
    • Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
  • Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
    • Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với Mầm (Casual) và 1/3 - 1500 HP còn lại thanh HP từ Dễ+)
    • Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.

Bonus

Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.