FANDOM


Chiến dịch Hawaii lần 2

Tag 1 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019Tag 2 E-4 Sự kiện mùa Xuân 2019

第二次ハワイ作戦

Dainiji Hawai sakusen

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-4 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 3000 HP
Dễ: 3000 HP
Trung bình: 4000 HP
Khó: 4500 HP

Phần thưởng
Casual:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory2
Easy:
Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3Equipment307-11
Medium:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11
Hard:
Medal1Action Report1Underway Replenishment 110 inventory3New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Equipment307-11Reppuu Kai Ni Mẫu E1

Thông tinSửa

 • Sự kiện chỉ có 1 Boss Central Princess - Boss Instalation.
 • Tag XANH dành cho hạm liên hợp mẫu hạm di động - CTF.
 • Tag VÀNG dành cho hạm liên hợp bề mặt - STF và hạm liên hợp vận chuyển - TCF.
  • Lưu ý để tránh trường hợp nhầm lock tàu.
 • Bản đồ có đến 3 căn cứ bề mặt (LB) nhưng chỉ được sử dụng 2 căn cứ để xuất kích và 1 để phòng thủ.
  (Như E-3)
 • Với bản đồ này gồm 2 giai đoạn chính mặc dù chỉ có 1 Boss:
  • Mở điểm bắt đầu 3 qua hoàn thành các điều kiện và hạ thanh HP Boss đến mức yêu cầu (2/5 đối với Mầm (Casual) và 1/3 - 1500 HP còn lại thanh HP từ Dễ+)
  • Hạ con Central Hime với STF từ điểm bắt đầu 3.

BonusSửa

Giai đoạn mở điểm bắt đầu 3Sửa

Đạt S rank ở node J và T bằng hạm CTFSửa

(Không yêu cầu S rank tại node T với mức Mầm/Casual)

 • Đường đi: C/D > G > I > J > L > Q > T
 • Để đến node T cần hạm CTF chậm và chứa AV.
  • Khuyến khích chọn C hơn D, do lượng máy bay sẽ giảm nhiều nếu qua node D. Nhưng chú ý rằng node C là hạm SS.
 • Hạm khuyến khích:
  • 3 CV(B) + 2 CA(V) + FBB
  • AV (CHẬM - Mizuho, Akitsushima hoặc Commandant Teste) + 2 DD + CL + CA(V) + CLT / CA(V)
   • Nếu không có 2 tàu trên thì có thể mang 1 tàu chậm (BB) theo với AV lớp Chitose.
 • Node J là hạm CVWD (Carrier Water Demon) với những thành viên địch mạnh khác.
 • Node T là hạm Transport gồm (nếu xui xẻo 1 con CVL Nu) các tàu vận chuyển trong 1 hạm liên hợp vận chuyển.
 • Đặc biệt khuyến khích sử dụng yểm trợ từ viễn chinh để hỗ trợ qua các node.

Đạt AS ở node K và S rank ở node S bằng hạm STFSửa

 • Đường đi : B > F > H > K > N > S
 • Hạm khuyến khích:
  • 2 FBB + 2 CA(V) + 2 CVL HOẶC 2 FBB + CV(B) + 3 CA(V)
  • CL + 2 DD + 3 XX (2 CAV + 1 DD - OASW)
 • Node S chứa AVWD (Seaplane Tender Water Demon) khá trâu.
 • Có thể mang theo CLT để gây thêm sát thương (nhưng không khuyến khích nếu đi mức Trung+ do sẽ dính ship-lock trừ khi có dupe CLT)
 • Node N có khả năng 1/3 chứa 2 SS với đội hình Thẳng (Line Ahead), nên có khả năng gây sát thương lớn lên hạm mình. (Khuyến khích 1~2 DD OASW)

Hạ thanh HP Boss xuống 1/3Sửa

 • Sử dụng hạm CTF để hạ thanh hp Boss.
  • Hạm nhanh.
  • Lưu ý: Có node kiểm tra lượng Radar có trong hạm. Nếu không trang bị đủ Radar thì sẽ bị lạc sang node U (đường cùng). Với 3 Radar sẽ phải thêm node R và nếu trang bị 4 Radar thì sẽ đi thẳng từ node O sang V. (mức Trung+)
 • Đường đi: C > G > J > O (> R nếu chỉ có 3 Radar) > V (nếu mang 4 Radar)
 • Hạm khuyến khích:
  • 3 CV(B) + FBB + CA(V) + DD/CL/AV (mang COMBO diệt Depot Princess + Pill Box)
  • CL + 2 DD + 2 CA(V) + CLT
 • Khuyến khích mang AACI.
 • Khuyến khích 1 LBAS với 4 tiếm kích mặt đất đến node J để hỗ trợ hạ các chiếc máy bay Hellcat (Tăng khả năng AACI diệt hết các máy bay địch).
 • Quá trình khá lâu và khó, nên nếu đi với mức Trung+ hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục hạ thanh cho đến 1500 HP.
 • Rất khuyến khích có yểm trự từ viễn chinh cho đỡ phần khó quá trình hạ HP boss.

Diệt Boss Central PrincessSửa

 • Đường đi: Điểm bắt đầu 3 > X > Y > O (> R ) > V
 • Hạm khuyến khích:
  • 2 FBB + 3 CA(V) + CV(B)
  • CL + 2 DD + 2 CAV + XX
  • Có thể thay thế 1 CA(V) trên hạm chính với 1 DD/CL/AV mang Combo diệt Depot Hime + Pill Box (Artillery Imp).
  • Cho hết cả 2 LBAS vào Boss node (cùng 1 Máy bay tiêm kích mặt đất/tiêm kích mẫu hạm với 3 Máy bay tấn công).
  • CV(B) nên trang bị hoàn toàn 4 GreenPlane cùng với 1 Italia Seaplane Fighter để đảm bảo AS.
  • XX có thể mang 1 OASW DD do node X có 1 SS (nếu xui xẻo hơn nó sẽ ở đội hình Thằng - Line Ahead). Mặc dù không khuyến khích lắm nếu ra 2/3 dạng không phải Line Ahead.
  • Hãy mang hết tất tàu được tăng sát thương cùng với các trang bị chống Instalation. Cùng với thêm 1.15x sát thương thừ debuff sẽ gây sát thương rất lớn nếu trang bị đúng và trong trường hợp tốt nhất.

Tầm LBASSửa

Tầm LBAS E-4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.