FANDOM


Khống chế lực lượng kẻ thù!
Chiến dịch AL lần thứ 2

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-3 Tag

敵戦力牽制! 第二次 AL 作戦

Teki senryoku kensei! Dainiji AL sakusen

Sự kiện mùa Xuân 2019 E-3 Banner
Sự kiện mùa Xuân 2019 E-3 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 1400 HP + 3950 HP
Dễ: 1400 HP + 3950 HP
Trung bình: 1400 HP + 3950 HP
Khó: 1960 HP + 3950 HP

Phần thưởng
All:
Giuseppe Garibald Banner
Casual:
Sự hối hận
Easy:
Medal1Reppuu (Nguyên mẫu-Tiêm kích hạm) Card1
Medium:
Medal1Reppuu (Nguyên mẫu-Tiêm kích hạm) Card1New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Improvement Materials7
Hard:
Medal2Reppuu (Nguyên mẫu-Tiêm kích hạm) Card1New Model Aerial Armament Materials 077 useitem2Improvement Materials8Reppuu Kai Ni Card1

BonusSửa

Lưu ý: E-3 có 2 phase, phase 1 là CA hime - boss dạng tàu mặt nước, pha 2 là em gái hoppu - boss dạng mặt đất (Installation)