FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = |jp = |romaji = |page = Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 |tag = Tập tin:Sự_kiện_mùa_Thu_2019_E-5_Tag.png |mechanics = '''S…”)

Phiên bản lúc 03:16, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Map name is unknown

Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Tag

Japanese name is unknown

Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Banner
Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: HP
Dễ: HP
Trung bình: HP
Khó: HP

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
  • Thông tin sơ bộ


Tầm bay của LBAS

Bản Đồ E-5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.