FANDOM


Map name is unknown

Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Tag

Japanese name is unknown

Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Banner
Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: HP
Dễ: HP
Trung bình: HP
Khó: HP

Phần thưởng
Casual:
Action Report1Emergency Repair Material Card1
Easy:
Action Report1Emergency Repair Material Card25inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) 362 Card
Medium:
Action Report1Emergency Repair Material Card35inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) 362 CardMedal1
Hard:
Action Report1Emergency Repair Material Card45inch Twin Dual-purpose Gun Mount (Concentrated Deployment) 362 Card1Medal1New Model Aerial Armament Material icon2

Thông tin sơ bộSửa

Bonus- Tăng sát thương của các tàu theo lịch sửSửa

Giai đoạn 1: Hạ Công chúa Tàu ngầm KaiSửa

 • Hạm khuyến khích:
  • BBV + 4 DD + 1 XX ( CL,CVL, CAV hoặc BBV nữa đều được)
 • Đường đi: C E G J
  • Khuyến khích mang LBAS chứa (nhiều) Toukai or torp bomber có chỉ số ASW cao đến node J hoặc chia đều ở cả Node CJ.
  • Địch node EG có thể là 1 trở ngại nên khuyến khích yểm trợ từ viễn chinh để tăng cơ hội vào Boss, hoặc 1 LBAS mang (3~4) máy bay tấn công mặt đất đến hỗ trợ node G (tốn Bauxite và ko hiệu quả bằng exp sp).

Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Mẫu hạm KaiSửa

 • Khuyến khích 1 căn cứ Toukai chia đều node A và C để giảm thiệt hại từ 2 node ấy.
 • Mức chơi càng khó thì lượng AP ở Boss node càng cao nên gần như không thể đạt được AS nhưng hãy cố đạt AP.
 • Đội hình khuyến khích:
 1. Hạm STF Nhanh: 2 FBB 2 CA(V) 2 CVL + 1CL 4DD 1CA(V)/CLT (tránh được node K
 2. Hạm STF Chậm: 3 BB(V) CA(V) 2 CVL + CL + 4 DD + CA(V)/CLT

- Đường đi : A C E F I K O

 • Lưu ý: Từ C - E Luôn có khả năng phải đi qua B
 • Rất khuyến khích NagatoMutsu Touch ở Boss node đồng thời với Fusou K2 hỗ trợ sát thương.

Tầm bay của LBASSửa

LBAS Range E-5 Fall 2019

Bản Đồ E-5Sửa

Sự kiện mùa Thu 2019 E-5 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.