FANDOM 
Tiếng Việt Khởi đầu cuộc phản công tại Châu Âu! 「Chiến dịch Shingle」
Tiếng Nhật 欧州方面反撃作戦 発動!「シングル作戦」
Romaji Ōshū-hōmen Hangeki-sakusen Hatsudō! 「Shingle Sakusen」
Bắt đầu 30/8/2019 Kết thúc
Quy mô Trung bình Nội dung 4 Tàu mới
Bản đồ ( 2 MO + 1 EO) Thời gian ?

Tàu mới

Mikura Banner DE Mikura Drop ở E-1, E-2
Grecale Banner DD Grecale Drop ở E-2
Duca degli Abruzzi Banner CL Duca degli Abruzzi Phần thưởng E-2
Janus Banner DD Janus Phần thưởng E-3

Trang bị mới

M4A1 DD 355 Card M4A1 DD LandingCraft Phần thưởng E-3 (mức Khó)

Items

Emergency Repair Material Card Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp Phần thưởng E-1 và E-2
New Model Jet Equipment Development Material Nguyên liệu nâng cấp trang bị phản lực mô hình mới Phần thưởng E-2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.