FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “__NOTOC__ <div style="height:15px;"> </div> {{Event/Infobox |english = Khởi đầu cuộc phản công tại Châu Âu! 「Chiến dịch Shingle」 …”)

Phiên bản lúc 12:14, ngày 25 tháng 8 năm 2019


 
Tiếng Việt Khởi đầu cuộc phản công tại Châu Âu! 「Chiến dịch Shingle」
Tiếng Nhật 欧州方面反撃作戦 発動!「シングル作戦」
Romaji Ōshū-hōmen Hangeki-sakusen Hatsudō! 「Shingle Sakusen」
Bắt đầu 30/8/2019 Kết thúc
Quy mô Trung bình Nội dung ? Tàu mới
Bản đồ ( 2MO + 1 EO) Thời gian ?

Tàu mới

??
??
??

Trang bị mới

??
??
??
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.