FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = Khởi đầu! 「Chiến dịch Shingle」 |jp = 発動!「シングル作戦」 |romaji = Hatsudō! 「Shinguru sakusen」 |page…”)

Phiên bản lúc 12:25, ngày 25 tháng 8 năm 2019

Khởi đầu! 「Chiến dịch Shingle」

Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Tag

発動!「シングル作戦」

Hatsudō! 「Shinguru sakusen」

Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Banner
Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó:

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.