FANDOM


Khởi đầu! 「Chiến dịch Shingle」

Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Tag

発動!「シングル作戦」

Hatsudō! 「Shinguru sakusen」

Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Banner
Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó:

Phần thưởng
All:
Janus Banner
Casual:
Chet
Easy:
Medal1Me163B 350 Card1
Medium:
Medal2Fw 190 A-5 Kai (Skilled) 353 Card1Fw 190 D-9 354 Card1
Hard:
Medal2Fw 190 A-5 Kai (Skilled) 353 Card1Fw 190 D-9 354 Card1Shuusui 352 Card1First-Class Medal1
 • Các tàu có thể gây thêm sát thương:
  • Nguyên cả bản đồ
   • Đức, Ý và Mỹ x 1.1
   • Anh x~ 1.15
  • Node J (Boss đầu tiên)
   • Đức và Mỹ x 1.1
   • Ý x 1.2
   • Anh x 1.25
  • Node U ( Boss cuối sự kiện)
   • Đức x 1.1~1.15
   • Ý x 1.15
   • Colorado, Iowa, Intrepid x 1.25
   • Saratoga x1.3
   • Johnston, Fletcher x1.45
   • Anh x 1.3
   • Jervis x1.6
  • Boss đầu tiên ở node J nhận sát thương mạnh hơn khi chịu sát thương từ các trang bị đối đất liền, đặc biệt mạnh nhất với Combo chứa Xe tank M4A1 D khi được trang bị (thưởng mức KHÓ #e-2 trên ).
  • Đạn kiểu 3 x~ 1.45

Giai đoạn đầu tiên: Hạ Boss Anchorage Water Demon - dạng mùa Hè.Sửa

 • Xuất kích hạm liên hợp bề mặt NHANH để đến Boss node với đường ngắn nhất. Boss node gồm những kẻ thù bề mặt, đất liền và các PT IMP. Rất khuyến khích mang các trang bị đối đảo để hạ gục các kẻ địch ấy.
 • Boss mặc dù là Boss bề mặt nhưng vẫn nhận sát thương mạnh với các trang bị đối đất liền.
 • Node F là node Công chúa tàu ngầm "mới" dạng mùa hè, với chế độ Trung+ khuyến khích 1 căn cứ máy bay mang Toukai để hạ các tàu ngầm. Đồng thời ngư lôi từ công chúa này rất mạnh nếu bắn trúng.
 • Node I là node Công chúa Mẫu hạm dạng mùa hè, lưu ý ở node này địch rất mạnh và khả năng chịu thương nặng cao.
 • Hạm khuyến khích: A - F - I - J

Lưu ý: Hạm phải NHANH , không hơn 3 tổng (F)BB và CVL.

  • 1~2 (F)BB + 2~1 CVL + 2 CA(V) + AV/CA ( Hạm chính)
  • 1CL + 2~3 DD + 2 CA(V) (+ 1 CLT) ( Hạm hộ tổng)

Có thể mang Nelson Nhanh với nồi hơi nhằm kích hoạt Nelson Touch ở Boss hoặc node I. OASW không cần thiết nhưng nếu có thì vẫn tốt ở node F.

- Bản đồ khi hạ Boss Anchorage ở node J:

Tầm bay của LBASSửa

Summer19 E3 LBAS

Bản đồ E-3Sửa

Sự kiện mùa Hè 2019 E-3 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.