FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Event/MapInfo |en = Chiến dịch bảo vệ Brest |jp = ブレスト防衛作戦 |romaji = Buresuto bōei sakusen |page = Sự kiện mùa H2 2019 E-1…”)

Phiên bản lúc 12:18, ngày 25 tháng 8 năm 2019

Chiến dịch bảo vệ Brest

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Tag

ブレスト防衛作戦

Buresuto bōei sakusen

Map placeholder banner
Map placeholder branch
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: ? HP
Trung bình: ? HP
Khó:

Phần thưởng
Casual:
Food supply ship mamiyaFurniture fairy
Easy:
Food supply ship mamiyaFurniture fairy
Medium:
Food supply ship mamiyaFurniture fairy
Hard:
Food supply ship mamiyaFurniture fairy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.