FANDOM


Dòng 59: Dòng 59:
 
* Thông tin sơ bộ
 
* Thông tin sơ bộ
 
===Giai đoạn 1:Mở đường boss.===
 
===Giai đoạn 1:Mở đường boss.===
* Đạt S? rank/ đi đến các node A, D, L và K.
+
* Đạt S rank các node A, D, L và K.
* Khuyến khích 1 vài tàu OASW nhằm giảm lượng thiệt hại ở một số node tàu ngầm, đồng thời nên trang bị DA bình thường cho các tàu (2 Súng + Radar bề mặt hoặc XX ).
+
* Khuyến khích 1 vài tàu OASW nhằm giảm lượng thiệt hại ở một số node tàu ngầm, đồng thời nên trang bị DA bình thường cho các tàu (2 {{RedGunLight}} + {{Radar}} '''Bề mặt''' hoặc XX ).
 
**Node L: Sắp xếp hạm với CL + CAV + 4 DD
 
**Node L: Sắp xếp hạm với CL + CAV + 4 DD
**Node A, D và K:<br />Sắp xếp hạm với CL + 5 DD<br />Node K có LoS check nên khuyến khích mang radar và thủy phi cơ.
+
**Node A, D và K:
  +
***Sắp xếp hạm với CL + 5 DD.
  +
***Node K có LoS check nên khuyến khích mang nhiều {{Radar}} và {{Seaplane}}.
   
  +
*Các tàu gây thêm sát thương (Bonus):
  +
** [[Richelieu]], [[Commandant Teste]] x 1.25~
  +
** Tàu Đức, Anh x 1.15
  +
** Tàu Ý x 1.1
  +
** Tàu Pháp x1.2
  +
** [[Gotland]] x1.2
  +
** Mọi tàu đều x ~1.25 ở Boss node.
 
===Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Thiết hạm Pháp - chế độ mùa Hè.===
 
===Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Thiết hạm Pháp - chế độ mùa Hè.===
<b><u>Lưu ý</u></b>: Phải trang bị ít nhất 2 Radar bề mặt vào cho hạm.
+
* <b><u>Lưu ý</u></b>: Phải trang bị ít nhất 2 {{Radar}} '''Bề mặt''' vào cho hạm.
Boss ở chế độ khó hơn sẽ có nhiều giáp hơn nên hãy tùy vào hạm mà sắp xếp TCI hoặc DA.
+
* Boss ở chế độ khó hơn sẽ có nhiều giáp hơn nên hãy tùy vào hạm mà sắp xếp TCI hoặc DA.
   
- Đội hình khuyến khích: Đường đi C - E - H - L - N
+
* Đội hình khuyến khích: Đường đi C - E - H - L - N
FBB + AV + CL + 3 DD
+
** FBB + AV + CL + 3 DD
2 FBB + CVL + CA + 2 DD
+
** 2 FBB + CVL + CA + 2 DD
FBB + 2 CVL + CL / CA + 2 DD
+
** FBB + 2 CVL + CL / CA + 2 DD
+
* Nếu chỉ mang 1 AV hoặc 1 CVL thôi thì nên chỉ mang nhiều {{GreenPlane}}/{{Seaplaneft}} để đạt AS (mức Khó).
>> Nếu chỉ mang 1 AV hoặc 1 CVL thôi thì nên chỉ mang nhiều (thủy phi cơ )tiêm kích để đạt AS (mức Khó).
+
* Dồn 4 [[Tập tin:LandbasePlane.png]] Máy bay ném bom từ căn cứ vào Boss node để hạ các tàu bề mặt.
>> Dồn 4 máy bay ném bom từ căn cứ vào Boss node để dọn rác
 
   
 
===Tầm bay của LBAS===
 
===Tầm bay của LBAS===

Phiên bản lúc 11:06, ngày 1 tháng 9 năm 2019

Chiến dịch bảo vệ Brest

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Tag

ブレスト防衛作戦

Buresuto bōei sakusen

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Banner
Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: 2310 HP
Trung bình: 3080 HP
Khó: 3850 HP
Máu boss ở evel HQ 120

Phần thưởng
Casual:
Food supply ship mamiya1Emergency Repair Material Card3Prototype Shuusui 351 Card1
Easy:
Food supply ship mamiya1Reinforcement Expansion1Emergency Repair Material Card3Prototype Shuusui 351 Card1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card1
Medium:
Food supply ship mamiya2Reinforcement Expansion1Emergency Repair Material Card4Prototype Shuusui 351 Card1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card2
Hard:
Food supply ship mamiya3Reinforcement Expansion1Emergency Repair Material Card6Prototype Shuusui 351 Card1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card2Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card1
 • Thông tin sơ bộ

Giai đoạn 1:Mở đường boss.

 • Đạt S rank các node A, D, L và K.
 • Khuyến khích 1 vài tàu OASW nhằm giảm lượng thiệt hại ở một số node tàu ngầm, đồng thời nên trang bị DA bình thường cho các tàu (2 RedGunLight + Radar Bề mặt hoặc XX ).
  • Node L: Sắp xếp hạm với CL + CAV + 4 DD
  • Node A, D và K:
   • Sắp xếp hạm với CL + 5 DD.
   • Node K có LoS check nên khuyến khích mang nhiều RadarSeaplane.
 • Các tàu gây thêm sát thương (Bonus):

Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Thiết hạm Pháp - chế độ mùa Hè.

 • Lưu ý: Phải trang bị ít nhất 2 Radar Bề mặt vào cho hạm.
 • Boss ở chế độ khó hơn sẽ có nhiều giáp hơn nên hãy tùy vào hạm mà sắp xếp TCI hoặc DA.
 • Đội hình khuyến khích: Đường đi C - E - H - L - N
  • FBB + AV + CL + 3 DD
  • 2 FBB + CVL + CA + 2 DD
  • FBB + 2 CVL + CL / CA + 2 DD
 • Nếu chỉ mang 1 AV hoặc 1 CVL thôi thì nên chỉ mang nhiều GreenPlane/Italia Seaplane Fighter để đạt AS (mức Khó).
 • Dồn 4 LandbasePlane Máy bay ném bom từ căn cứ vào Boss node để hạ các tàu bề mặt.

Tầm bay của LBAS

Summer19 E1 LBAS

Bản Đồ E-1

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.