(Đã lùi lại sửa đổi 191290 của Pockie-kun (Thảo luận))
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Event/MapInfo
 
{{Event/MapInfo
  +
|en = Chiến dịch bảo vệ Brest
|en =
 
  +
|jp = ブレスト防衛作戦
|jp =
 
|romaji =
+
|romaji = Buresuto bōei sakusen
|page = Sự kiện mùa Thu 2019 E-1
+
|page = Sự kiện mùa 2019 E-1
|tag = [[Tập tin:Sự_kiện_mùa_Thu_2019_E-1_Tag.png]]
+
|tag = [[Tập tin:Sự_kiện_mùa_Hè_2019_E-1_Tag.png]]
 
|mechanics = '''Ship Locking'''<br>'''Kiểm tra LoS'''
 
|mechanics = '''Ship Locking'''<br>'''Kiểm tra LoS'''
|hp_casual = HP
+
|hp_casual = ? HP
|hp_easy = HP
+
|hp_easy = 2310 HP
|hp_medium = HP
+
|hp_medium = 3080 HP
|hp_hard = HP
+
|hp_hard = 3850 HP
  +
<br>Máu boss ở evel HQ 120
   
 
|reward_all =
 
|reward_all =
|reward_casual_1 =
+
|reward_casual_1 = [[Tập tin:Food_supply_ship_mamiya.png|Mamiya]]
|reward_casual_1_x =
+
|reward_casual_1_x = 1
  +
|reward_casual_2 = [[Tập tin:Emergency Repair Material Card.png|50px|link=Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp]]
|reward_casual_2 =
 
|reward_casual_2_x =
+
|reward_casual_2_x = 3
  +
|reward_casual_3 = [[Tập tin:Prototype Shuusui 351 Card.png|50px|link=Shuusui Nguyên mẫu]]
|reward_casual_3 =
 
|reward_casual_3_x=
+
|reward_casual_3_x= 1
   
|reward_easy_1 =
+
|reward_easy_1 = [[Tập tin:Food_supply_ship_mamiya.png|Mamiya]]
|reward_easy_1_x =
+
|reward_easy_1_x = 1
|reward_easy_2 =
+
|reward_easy_2 = [[Tập tin:Reinforcement Expansion.png|50px]]
|reward_easy_2_x =
+
|reward_easy_2_x = 1
  +
|reward_easy_3 = [[Tập tin:Emergency Repair Material Card.png|50px|link=Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp]]
|reward_easy_3 =
 
|reward_easy_3_x =
+
|reward_easy_3_x = 3
  +
|reward_easy_4 = [[Tập tin:Prototype Shuusui 351 Card.png|50px|link=Shuusui Nguyên mẫu]]
|reward_easy_4 =
 
|reward_easy_4_x =
+
|reward_easy_4_x = 1
  +
|reward_easy_5 = [[Tập tin:Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png|50px|link=Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai]]
|reward_easy_5 =
 
|reward_easy_5_x =
+
|reward_easy_5_x = 1
   
   
|reward_medium_1 =
+
|reward_medium_1 = [[Tập tin:Food_supply_ship_mamiya.png|Mamiya]]
|reward_medium_1_x =
+
|reward_medium_1_x = 2
|reward_medium_2 =
+
|reward_medium_2 = [[Tập tin:Reinforcement Expansion.png|50px]]
|reward_medium_2_x =
+
|reward_medium_2_x = 1
  +
|reward_medium_3 = [[Tập tin:Emergency Repair Material Card.png|50px|link=Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp]]
|reward_medium_3 =
 
|reward_medium_3_x =
+
|reward_medium_3_x = 4
  +
|reward_medium_4 = [[Tập tin:Prototype Shuusui 351 Card.png|50px|link=Shuusui Nguyên mẫu]]
|reward_medium_4 =
 
|reward_medium_4_x =
+
|reward_medium_4_x = 1
  +
|reward_medium_5 = [[Tập tin:Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png|50px|link=Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai]]
|reward_medium_5 =
 
|reward_medium_5_x =
+
|reward_medium_5_x = 2
   
|reward_hard_1 =
+
|reward_hard_1 = [[Tập tin:Food_supply_ship_mamiya.png|Mamiya]]
|reward_hard_1_x =
+
|reward_hard_1_x = 3
|reward_hard_2 =
+
|reward_hard_2 = [[Tập tin:Reinforcement Expansion.png|50px]]
|reward_hard_2_x =
+
|reward_hard_2_x = 1
  +
|reward_hard_3 = [[Tập tin:Emergency Repair Material Card.png|50px|link=Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp]]
|reward_hard_3 =
 
|reward_hard_3_x =
+
|reward_hard_3_x = 6
  +
|reward_hard_4 = [[Tập tin:Prototype Shuusui 351 Card.png|50px|link=Shuusui Nguyên mẫu]]
|reward_hard_4 =
 
|reward_hard_4_x =
+
|reward_hard_4_x = 1
  +
|reward_hard_5 = [[Tập tin:Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png|50px|link=Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai]]
|reward_hard_5 =
 
|reward_hard_5_x =
+
|reward_hard_5_x = 2
  +
|reward_hard_6 = [[Tập tin:Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png|50px|link=Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4]]
|reward_hard_6 =
 
|reward_hard_6_x =
+
|reward_hard_6_x = 1
 
}}
 
}}
   
 
* Thông tin sơ bộ
 
* Thông tin sơ bộ
  +
===Giai đoạn 1:Mở đường boss.===
  +
* Đạt S rank các node A, D, L và K.
  +
* Khuyến khích 1 vài tàu OASW nhằm giảm lượng thiệt hại ở một số node tàu ngầm, đồng thời nên trang bị DA bình thường cho các tàu (2 {{RedGunLight}} + {{Radar}} '''Bề mặt''' hoặc XX ).
  +
**Node L: Sắp xếp hạm với CL + CAV + 4 DD
  +
**Node A, D và K:
  +
***Sắp xếp hạm với CL + 5 DD.
  +
***Node K có LoS check nên khuyến khích mang nhiều {{Radar}} và {{Seaplane}}.
   
  +
*Các tàu gây thêm sát thương (Bonus):
  +
** [[Richelieu]], [[Commandant Teste]] x 1.25~
  +
** Tàu Đức, Anh x 1.15
  +
** Tàu Ý x 1.1
  +
** Tàu Pháp x1.2
  +
** [[Gotland]] x1.2
  +
** Mọi tàu đều x ~1.25 ở Boss node.
  +
===Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Thiết hạm Pháp - chế độ mùa Hè.===
  +
* <b><u>Lưu ý</u></b>: Phải trang bị ít nhất 2 {{Radar}} '''Bề mặt''' vào cho hạm.
  +
* Boss ở chế độ khó hơn sẽ có nhiều giáp hơn nên hãy tùy vào hạm mà sắp xếp TCI hoặc DA.
   
  +
* Đội hình khuyến khích: Đường đi C - E - H - L - N
===Tầm bay của LBAS===
 
  +
** FBB + AV + CL + 3 DD
  +
** 2 FBB + CVL + CA + 2 DD
  +
** FBB + 2 CVL + CL / CA + 2 DD
  +
* Nếu chỉ mang 1 AV hoặc 1 CVL thôi thì nên chỉ mang nhiều {{GreenPlane}}/{{Seaplaneft}} để đạt AS (mức Khó).
  +
* Dồn 4 [[Tập tin:LandbasePlane.png]] Máy bay ném bom từ căn cứ vào Boss node để hạ các tàu bề mặt.
   
 
===Tầm bay của LBAS===
  +
[[Tập tin:Summer19 E1 LBAS.png|700px]]
   
 
===Bản Đồ E-1===
 
===Bản Đồ E-1===
  +
[[File:Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Map.png|700px]]

Bản hiện tại lúc 03:12, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Chiến dịch bảo vệ Brest

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Tag.png

ブレスト防衛作戦

Buresuto bōei sakusen

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Banner.png
Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Map.png
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: ? HP
Dễ: 2310 HP
Trung bình: 3080 HP
Khó: 3850 HP
Máu boss ở evel HQ 120

Phần thưởng
Casual:
Mamiya1Emergency Repair Material Card.png3Prototype Shuusui 351 Card.png1
Easy:
Mamiya1Reinforcement Expansion.png1Emergency Repair Material Card.png3Prototype Shuusui 351 Card.png1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png1
Medium:
Mamiya2Reinforcement Expansion.png1Emergency Repair Material Card.png4Prototype Shuusui 351 Card.png1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png2
Hard:
Mamiya3Reinforcement Expansion.png1Emergency Repair Material Card.png6Prototype Shuusui 351 Card.png1Type 2 12cm Mortar Kai 346 Card.png2Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher 348 Card.png1
 • Thông tin sơ bộ

Giai đoạn 1:Mở đường boss.[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đạt S rank các node A, D, L và K.
 • Khuyến khích 1 vài tàu OASW nhằm giảm lượng thiệt hại ở một số node tàu ngầm, đồng thời nên trang bị DA bình thường cho các tàu (2 Pháo hạng nhẹ + RADAR Bề mặt hoặc XX ).
  • Node L: Sắp xếp hạm với CL + CAV + 4 DD
  • Node A, D và K:
   • Sắp xếp hạm với CL + 5 DD.
   • Node K có LoS check nên khuyến khích mang nhiều RADARThủy phi cơ.
 • Các tàu gây thêm sát thương (Bonus):

Giai đoạn 2 : Hạ Công chúa Thiết hạm Pháp - chế độ mùa Hè.[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lưu ý: Phải trang bị ít nhất 2 RADAR Bề mặt vào cho hạm.
 • Boss ở chế độ khó hơn sẽ có nhiều giáp hơn nên hãy tùy vào hạm mà sắp xếp TCI hoặc DA.
 • Đội hình khuyến khích: Đường đi C - E - H - L - N
  • FBB + AV + CL + 3 DD
  • 2 FBB + CVL + CA + 2 DD
  • FBB + 2 CVL + CL / CA + 2 DD
 • Nếu chỉ mang 1 AV hoặc 1 CVL thôi thì nên chỉ mang nhiều Máy bay tiêm kích/Italia Seaplane Fighter.png để đạt AS (mức Khó).
 • Dồn 4 LandbasePlane.png Máy bay ném bom từ căn cứ vào Boss node để hạ các tàu bề mặt.

Tầm bay của LBAS[sửa | sửa mã nguồn]

Summer19 E1 LBAS.png

Bản Đồ E-1[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện mùa Hè 2019 E-1 Map.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.