FANDOM 
Tiếng Việt 【Cao trào của Chiến dịch Shō-Gō! Xuất kích trên vịnh Leyte (Giai đoạn thứ hai)】
Tiếng Nhật 捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(後篇)
Romaji Shōgō-kessen! Yōgeki,Reite-oki-kaisen (Kōhen)
Bắt đầu 16/2/2018 Kết thúc 23/3/2018 11:00JST
Quy mô Lớn Nội dung 7 Tàu mới
Bản đồ 7 ( 4 MO + 3 EO) Thời gian 1 tháng

Tàu mớiSửa

DE Hiburi 551 Battle DE Hiburi Phần thưởng E-2
DE Daitou 552 Battle DE Daito E-4,E-5 Drop
DD Jervis 519 Battle DD Jervis E-4,E-5 Drop
DD Tashkent 516 Battle DD Ташкент E-6 Drop
DD Hamanami 484 Battle DD Hamanami E-5 Drop
CVL Gambier Bay 544 Battle CVL Gambier Bay Phần thưởng E-4
CV Intrepid 549 Battle CV Intrepid Phần thưởng E7

Trang bị mới Sửa

Equipment275-1 Pháo cao xạ 10cm Kai + Bổ sung súng máy phòng không GreenGunDP Súng phụ lưỡng dụng Trang bị của Musashi Kai Ni
Equipment282-1 Pháo 2 nòng 130mm B-13 RedGunLight Pháo hạng nhẹ E-4,E-5 Reward
Equipment280-1 Pháo 2 nòng QF 4.7inch Mk.XII Kai RedGunLight Pháo hạng nhẹ Trang bị của Jervis
Equipment283-1 Ngư lôi 3 ống 533mm Torpedo p2 Ngư lôi E-5 reward. Trang bị cơ bản của Tashkent
Equipment278-1 Radar phòng không SK Radar Radar Lớn E-6 Easy+ Reward
Equipment279-1 Radar phòng không SK & SG Radar Radar Lớn E-6 Hard Reward
Equipment263-1 Phi đội tiêm kích Shiden Kai số 301 (Không đoàn 343) Interceptor Máy bay tiêm kích đánh chặn E-7 Hard Reward
Equipment281-1 Pháo 2 nòng 51cm RedGunHeavy Pháo hạng nặng E-7 Medium Reward

Kẻ địch mới Sửa

CVL Escort Water Princess 1783 BattleCVL Escort Water Princess - Damaged 1786 Battle Escort Water Princess
  • 3 Dạng bình thường + 3 dạng cuối
  • Trang bị máy bay đêm
CVL Boss E-4
CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleCVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle Mẫu hạm nhẹ lớp Nu


  • 4 Dạng mới
  • Trang bị máy bay đêm
CVL E-2 -> E-4
CV Aircraft Carrier Princess 586 Battle Aircraft Carrier Princess
  • 2 Dạng mới
  • Trang bị máy bay đêm
CV Boss E-3
SS New Submarine Princess Flagship III 1738 Battle New Submarine Princess


  • 1 Dạng mới
SS Boss E-1

Trang bị của địch Sửa

Abyssal Night Cat Fighter 581 Equipment Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft IconTiếm kích đêm
Abyssal Night Dive Bomber 582 Equipment RedPlaneMáy bay ném bom nổ nhào đêm
Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber 583 Equipment Night Torpedo Bomber Icon Máy bay ngư lôi đêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.