FANDOM


Chiến dịch Ta-Gō Kai

Winter 2018 Event Ship Tag E5

多号作戦改

Winter 2018 Event E-5 Banner
Winter 2018 Event E-5 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ:
Trung bình:
Khó:

Phần thưởng
Casual:
Equipment282-11Equipment146-11
Easy:
Equipment282-11Equipment283-11Equipment146-12
Medium:
Action Report (1)1Equipment266-11Equipment282-11Equipment283-11Equipment146-12
Hard:
Action Report (1)1Equipment267-11Equipment282-11Equipment283-11Equipment146-13
E-5 Branching Rules Starting Points
NodesRules
Start
1
 • Đủ một trong các điều kiện sau:
  • Giai đoạn TP.
  • Hạm đội có AV.
  • Hạm đội có SS(V).
2
 • Không đủ điều kiện bắt đầu tại 1.
E-5 Branching Rules Part 1
NodesRules
1
B
 • Không đủ điều kiện đi C.
C
 • Số lượng thành viên trong Chiến dịch Ta-gō Kai ≧ 2/3/5 ở Easy/Medium/Hard
B
A
 • Không đủ điều kiện đi D.
D
 • Số lượng CA(V) ≦ 1
J
K
 • Thiếu LoS.
L
 • Đủ LoS.
E-5 Branching Rules Part 2
NodesRules
O
R
 • Không đủ điều kiện đi N.
N
 • Số lượng DD ≧ 4
R
N
 • Đủ LoS.
S
 • Thiếu LoS.
N
M
 • Không đủ điều kiện đi P.
P
 • Đủ một trong các điều kiện sau:
  • Số lượng DD ≧ ?
  • Số lượng thành viên trong Chiến dịch Ta-gō Kai ≧ ?/?/3 ở Easy/Medium/Hard
P
Q
 • Thiếu LoS.
T
 • Đủ LoS.

Hướng dẫnSửa

 • Map này không thể dùng (F)BB(V) và CV(L/B).
  • Đặt BB hoặc CV trong hạm đội 1 để tránh xuất kích nhầm.
 • CHÚ Ý: Có thể dùng hạm đội 1 hoặc hạm đội 3 với Striking Force.
 • LBAS: 2 Căn cứ hỗ trợ hàng không có thể dùng. Địch có Air raid.
  • Tầm bay ít nhất 2+ cho boss đầu tiên node L và 6+ cho boss thứ 2 node T

Hạm lịch sử: Trận chiến vịnh OrmocSửa

Tàu lịch sử tham gia Chiến dịch Ta-gō Kai.

The Second Striking Force (Hạm đội Shima)Sửa

Một trong 2 hạm đội của "Lực lượng phía Nam" trong Trận chiến Vịnh Leyte chỉ huy bởi Kiyohide Shima.

Giai đoạnSửa

 1. Hạ thanh TP để mở đường tới boss node T
 2. Đánh chìmHeavy Cruiser Princess và hạm đội liên hợp của cô.

Hạ thanh TPSửa

 • Đề nghị dùng hạm đội 3rd Strike Force
 • Yêu cầu hạ hết thanh TP để tiếp tục.
  • Như đi TP bình thường, cần đạt ít nhất A rank để có thể trừ thanh TP (B rank không tuột TP).
 • Dùng số lượng thành viên nhất định của Hạm Shima, ≧ 2/3/5 ở Easy/Medium/Hard sẽ đi đường C D E G F H I J L ngắn nhất.
 • Đội hình đề nghị: 1-2 CL + 2 CA(V) + 2-4 DD + 0-1Akitsumaru
  • Có thể dùng Akitsumaru và/hoặc Thủy phi cơ chiến đấu để đạt AS. Tuy nhiên, vẫn có thể mặc kệ Air Power bằng cách trang bị bỏ qua CI ban ngày, mặc dù bạn vẫn dùng Thủy phi cơ trinh sát để đủ số LoS yêu cầu.
 • CHÚ Ý:Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2 có thêm bonus 20 TP cho map này. Nếu có nên mang theo.
 • Vì LBAS yêu cầu lầm bay ngắn, nên gửi toàn bộ máy bay tấn công mặt đất để đạt A-rank.
  • Tuy nhiên, gửi 1 LBAS toàn interceptor/fighter tới node Air raid node D và F giúp tới boss dễ hơn.
   • Hoặc bạn có thể gửi cả 2 LBAS tới đó (tầm yêu cầu 4 và 2) ở độ khó thấp nếu tàu bạn đủ mạnh để đạt A- tới S-Rank node boss mà không càn hỗ trợ.
  • Có thể cân nhắc sử dụng Hạm đội chi viện cho node boss.

Mở đường node bossSửa

Đạt Air Superiority/Parity Node DSửa

 • Để đạt AS (Hard-Only) hoặc AP (Easy/Medium) tại node D, bạn nên mang CAV (hoặc Italia CA như Pola hoặc Zara với Thủy phi cơ chiến đấu Italia Seaplane Fighter, và/hoặc Akitsumaru với tiêm kíchGreenPlane, và trang bị cho LBAS toàn bộ bằng FighterGreenPlane hoặc InterceptorInterceptor Fighter Icon 2 rồi gửi tới node D.
  • Lựa chọn khác cho LBAS là trang bị cả Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 và Fighter/Interceptor rồi gửi tới node D để tấn công phủ đầu, nếu đánh chìm thành công CV địch, chúng sẽ không thể ném bom.
   • Nhưng vãn có khả năng tấn công phủ đầu thất bại, tương đối rủi ro.

Hạ bossSửa

 • Dùng Striking Force (hạm đội 3rd) cho giai đoạn này.
  • Đội hình đề nghị: 2 CA(V) 1 CL 4 DD
   • Đuòng: O N P T
    • Chú ý để tránh đường từ O tới R, có 4 DD trong đội là bắt buộc.
    • Vì thế, dùng Phòng chỉ huy Hạm đội đơn để hộ tống DD tại node O là không nên, vì kết quả la phải đi thêm node R.
 • Để đi đường an toàn, nên dùng đội hình Vanguard Formation cho đến khi tới node Boss.
 • Nên mang ít nhất 1 CAV trang bị 4 Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai.
  • Sự thật là Air Power yêu cầu ở node ON là cực kì cao, bạn gần như bắt buộc phải chịu Air Denial, hoặc tệ hơn là Air Incapability (制空権喪失!) nếu thiếu Seaplane Fighter hoặc không có.
  • Mang ít nhất 1-2 có thể dùng AACI.
 • Node P có đội hình địch gồmSubmarine So-Class. Khiến cho DD/CL của bạn sẽ tập trung tấn công nó, khiến không thể giết kẻ địch khác.
  • Khuyến khích mang 1 DD/CL có khả năng OASW để loại nó trước.
 • Để chống lại đội hình node boss dễ dàng hơn, gửi cả 2 LBAS với 3 Máy bay tấn công từ mặt đất và 1 Fighter mỗi đội cho node Boss.

Tiến trình mapSửa

Tầm bay LBASSửa

Winter 2018 Event E5 LBAS Flight Range

Drop listSửa

Type Ship? J P L T
CL Agano Casual+
DD Amatsukaze Casual+
DD Asakaze Hard+ Casual+
DD Asashimo Casual+ Casual+ Casual+
DD Fujinami Casual+ Casual+ Casual+
DD Hamanami Casual+
DD Hayashimo Casual+ Casual+ Casual+
DD Jervis Casual+
DD Kiyoshimo Casual+
DD Maikaze Casual+
DD Matsukaze Casual+
CA Mikuma Casual+
DD Nowaki Casual+
DD Okinami Hard+ Casual+ Casual+ Casual+
DE Shimushu Casual+
DD Tanikaze Casual+
DD Tokitsukaze Casual+
DD Uranami Casual+ Casual+
DD Uzuki Casual+ Casual+ Casual+
DD Yamakaze Casual+
Warnings
ship ignored: Daitou
ship ignored: Kuma
node ignored: H for Naganami
node ignored: N for Naganami
node ignored: R for Naganami
node ignored: M for Nagara
node ignored: N for Nagara
node ignored: N for Sendai
node ignored: R for Sendai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.