FANDOM


Hạm Ozawa xuất kích! [Trận chiến đầu ở mũi Engaño]

Winter 2018 Event Ship Tag E3

小沢機動部隊 全力出撃!【第一次エンガノ岬沖海戦】

??

Winter 2018 Event E-3 Banner
Winter 2018 Event E-3 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Casual:
Equipment146-12Blueprint1
Easy:
Action Report (1)1New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem1Equipment146-12Blueprint1
Medium:
Action Report (1)1New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem?Equipment146-1?Blueprint1Prototype Flight Deck Catapult1
Hard:
Action Report (1)1New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem2Equipment146-13Blueprint1Prototype Flight Deck Catapult1Type 4 Fighter Hayate 218 Card1
E-3 Branching Rules Starting Points
NodesRules
Start
1
 • Hạm đội đơn
 • Strike Force
2
 • Carrier Task Force
E-3 Branching Rules Part 1
NodesRules
A
B
 • Không đủ điều kiện đi D.
D
 • Đủ một trong các điều kiện sau:
  • Có đủ thành viên của Đội vận chuyển Shō-Ichi-Gō trong đội.
  • Có đủ thành viên của Hạm đội hộ tống Shima trong đội.
B
C
 • Không đủ điều kiện đi D.
D
 • Hạm đội không chứa CA (CAV chưa xác định)
F
E
 • Không đủ điều kiện đi G.
G
 • Đủ một trong các điều kiện sau:
  • Đội có 1-3 SS(V)
  • Đủ mức 20 LoS Cn1 F33?
  • Số lượng thùng chuyên chở ≧ 4/5?
E-3 Branching Rules Part 2
NodesRules
J
I
 • Không đủ điều kiện đi K hoặc N.
K
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Không đủ điều kiện đi N.
  • Số lượng CV(B) ≦ 2
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≦ 4
  • Hạm đội không có SS(V)
  • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ ?/?/5? ở Easy/Medium/Hard
N
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Đường tắt phải được mở.
  • Số lượng CV(B) ≦ 2
  • Số lượng (F)BB(V) + CV(B) ≦ 4
  • Hạm đội không có SS(V)
  • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ 3/5?/8? ở Easy/Medium/Hard
L
J
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ 3/5?/6? ở Easy/Medium/Hard
  • Số lượng CV(B) ≦ 2
 • Casual mode đi thẳng tới J.
M
 • Không đủ điều kiện đi J.
N
O
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Fast Fleet
  • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ 4/6/8 ở Easy/Medium/Hard
 • Casual mode đi thẳng tới O.
Q
 • Không đủ điều kiện đi O.
O
R
 • Thiếu LoS.
S
 • Đủ LoS.
P
O
 • Không đủ điều kiện đi S.
S
 • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ 4/6/8 ở Easy/Medium/Hard
Q
P
 • Thiếu LoS đi S, nhưng đủ để không vào T.
S
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Số lượng thành viên Hạm đội Ozawa ≧ 4/6/8 ở Easy/Medium/Hard
  • Hạm đội hộ tống không có (F)BB(V).
  • Đủ LoS.
T
 • Thiếu LoS.

Hạm lịch sử: Trận ở Mũi EngañoSửa

Đơn vị vận chuyển của Shō-Ichi-GōSửa

Đơn vị hộ tống của The Second Striking Force (Hạm đội Shima)Sửa

Lực lượng ở phía Bắc (Hạm đội Ozawa)Sửa

Hạm đội phía Bắc trong trận Leyte chỉ huy bởi Jisaburō Ozawa.

Chú ý: Hạm đội Nishimura không thể mang vào map này

Thông tin bản đồSửa

 • Để mở lối đi ngắn hơn từ node J tới N cần hoàn thành những yêu cầu:(CÓ THỂ BỎ QUA)
 • Hạ boss Aircraft Carrier Princess.

Mở đường tắtSửa

 • Có đường tắt giữa JN.
  • Cho phép bạn bỏ qua node K.
 • Cần hoàn thành các yêu cầu sau:
  • Tới Node H.
   • Cách dễ nhất là dùng 3 SS trang bị mỗi đứa một turbine Turbine (Trên ô mở rộng cành tốt) và 1 hoặc 2 nồi hơi Turbine, hoặc có thể mang chung với Đội sửa chữa khẩn cấp.
   • Đường: A B D F G H
    • Mối đe dọa dy nhất là node B với Light Cruiser Tsu-Class/elite và DD địch với trang bị ASW.
    • Khuyến khích gửi 1 LBAS tấn công node B và toàn bộ bomber.
    • Các node còn lại chỉ gồm SS và Air Raid Node, không thể tấn công tàu ngầm.
   • Nếu thiếu SS, phải dùng hạm đội gồm 1 CL 1 CA 4 DD.
   • Đường: A B C D F G H (?)
  • Đạt AS (航空優勢! ) khi LBAS bị Air Raid.
   • Chỉ yêu cầu khi đi HARD-MODE!
   • Trang bị cho Land-base tất cả những GreenPlane/Interceptor Fighter Icon 2 mạnh nhất để phòng thủ landbase khỏi những chiếc Hellcat của địch.
  • Tới node S
   • Có thể đạt được dễ dàng trong khi hạ boss (Xem bên dưới).

Hạ bossSửa

 • Đội hình đề nghị (CTF):
  • 2 CV(B) 2 CVL 2 BBV + 1 CL 2 DD 2 CA(V) 1 CLT
  • 1 CV(B) 3 CVL 2 BBV + 1 CL 2 DD 2 CA(V) 1 CLT
   • Chú ý khi đi Casual/Easy mode, không thể kết hợp Hạm đội liên hợp bằng tàu có tag vàng từ E-2.
 • Đường: L J N Q S U
  • Đường sẽ là L J K N Q S U nếu bạn chưa mở đường tắt.
   • Lần đầu sẽ phải đi đường này khi chạy tới boss đồng thời sẽ qua S và mở đường tắt.
 • Cần có một số lượng tàu lịch sử nhất định để bỏ qua node P
  • Yêu cầu số lượng thành viên của Hạm đội Ozawa cho đường ngắn nhất:
   • Easy: 4
   • Medium: 6
   • Hard: 8
 • Chế không trị (Air Power/AP) đề nghị: 627+ ở Hard Mode

Chú ýSửa

 • Như bên dưới, LBAS càn tầm bay là 8 để tới boss.
  • Gửi tiêm kích vào node Boss, bạn cần PBY-5A Catalina hoặc Tàu bay Kiểu 2 để tăng tầm bau (cân nhắc về tầm bay của tiêm kích, vì nếu tầm bay quá ngắn thì dù có mang cả 2 thứ trên cũng không đủ).
 • Như đề cập ở trên, map yêu cầu AP cực cao, gần như CVL của bạn chỉ có thể mang 1 Bomber và 3 Fighter, trong khi CV(B) cũng phải mang như thế trong trường hợp không đủ AP.
  • Thậm chí 2 CV(B) và 2 CVL cũng không đủ Air Power, nên mang Ise và/hoặc Hyuuga trang bị 1 Italia Seaplane Fighter Seaplane Fighter, mặc đù sẽ mất khả năng dùng RedAmmo (trừ khi bỏ qua Xạ kích quan sát bằng cách giữ RedAmmo bỏ Seaplane, nhưng không khuyến khích).
 • Địch có khả năng đối không rất mạnh. Cẩn nhắc rằng thông thạo của máy bay sẽ giảm về 0 trong nhiều trường hợp (thậm chí slot cao như của Zuikaku Kai Ni A).
  • Điều đó khiến CV(L/B) mất khả năng tấn công, hoặc mất khả năng CI của CV nếu DiveRedPlane hoặc Torpedo Bomber BluePlane về 0.
  • Điều đó cũng có nghĩa là tránh dùng Seaplane Seaplane Bomber như Seiran Nguyên mẫu, Zuiun (Không đội 634), Zuiun Mẫu 12 cho BBV hoặc CAV trong map này.
 • Vì phải qua nhiều node có nhiều CV địch, nên mang 1-2 tàu có khả năng AACI (VD Akizuki và/hoặc Hatsuzuki, phù hợp với yêu cầu map)

Tiến độ của bản đồ E-3Sửa

Tầm bay của LBASSửa

Winter 2018 Event E3 flight range

Drop listSửa

Type Ship? A F J N P S U
AR Akashi Casual+
DD Akizuki Easy+
DD Amagiri Casual+ Casual+
DE Etorofu Casual+
CVL Kasuga Maru Casual+
DD Kawakaze Casual+ Casual+ Casual+ Casual+
DD Kiyoshimo Easy+ Easy+
DE Kunashiri Casual+
SS Luigi Torelli Casual+
CA Mikuma Casual+ Casual+ Casual+
DD Sagiri Casual+ Casual+
AS Taigei Casual+
DD Tanikaze Easy+ Casual+ Casual+ Casual+
DD Umikaze Casual+ Casual+ Casual+ Casual+
CV Unryuu Casual+
Warnings
node ignored: B for Chikuma
node ignored: I for Chikuma
ship ignored: Kuma
node ignored: B for Mogami
node ignored: I for Mogami
node ignored: B for Nagara
node ignored: I for Nagara
node ignored: B for Sendai
node ignored: I for Sendai
node ignored: I for Tone
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.