FANDOM


Notice
Cảnh báo shiplock
Khuyến khích dùng Hạm đội Nishimura (Xem bên dưới) trước với Strike Force (đội 3) để tránh các tàu lịch sử khác có đường đi riêng bị dính tag
ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỘ KHÓ

Cuộc xuất kích vĩ đại! "Trận chiến biển Sibunyan" của Hạm Kurita!

Winter 2018 Event Ship Tag E2Winter 2018 Event Ship Tag E4

威風堂々 出撃!栗田艦隊「シブヤン海海戦」

Winter 2018 Event E-2 Banner
Winter 2018 Event E-2 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
DE Hiburi 551 Battle
Casual:
Nope
Easy:
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem?Blueprint1
Medium:
Food supply ship mamiya?Repair goddess1New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem?Blueprint1
Hard:
Food supply ship mamiya2Repair goddess1New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem2Blueprint1Equipment227-11
E-2 Branching Rules Starting Points
NodesRules
Start
1
 • Điểm thứ 2 chưa unlock.
 • Không đủ điều kiện xuất phát điểm 2.
2
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Unlock điểm 2.
  • Surface Task Force.
E-2 Branching Rules Part 1
NodesRules
1
A
 • Không đủ điều kiện đi B hoặc D.
B
 • Surface Task Force
D
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Strike Force
  • Mọi tàu trong đội phải không có tag HOẶC tag vàng.
A
B
C
 •  ???
B
C
 • Không đủ điều kiện đi E.
E
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Số lượng thành viên Hạm đội Kurita ≧ 4/6/8 ở Easy/Medium/Hard
  • Surface Task Force
G
H
 • Không đủ điều kiện đi J.
J
 • Có một trong các điều kiện sau:
  • Số lượng thành viện Hạm đội Nishimura ≧ 3/4/6 ở Easy/Medium/Hard
  • Casual mode đi thẳng tới J.
H
J
 • Số lượng thành viện Hạm đội Nishimura ≧ 2/3/5 ở Easy/Medium/Hard
K
 • Không đủ điều kiện đi J.
E-2 Branching Rules Part 2
NodesRules
L
N
 • Không đủ điều kiện đi P.
P
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Surface Task Force
  • Số lượng thành viện Hạm đội Kurita ≧ ?/?/6 ở Easy/Medium/Hard
Q
R
 • Không đủ điều kiện đi T.
T
 • Đủ tất cả các điều kiện sau:
  • Surface Task Force
  • Fast Fleet (Hard)
  • Số lượng thành viện Hạm đội Kurita ≧ 4/6/8 ở Easy/Medium/Hard

Hạm lịch sử: Trận chiến ở biển SibuyanSửa

Lực lượng tấn công mạnh nhất trong Cuộc chiến ở vịnh Leyte chỉ huy bởi Takeo Kurita.

Lực lượng phía Nam (Hạm Nishimura)Sửa

Hạm đầu tiên của "Lực lượng phía Nam" trong trân chiến ở vịnh Leyte được chỉ huy bởi Shōji Nishimura.

LƯU Ý CHO MỌI NGƯỜI CHƠISửa

Vlcsnap-2018-02-17-21h00m10s258

Mọi thành viện trong đội Striking Force (Fleet 3) phải không có tag trước đó để tới node D

 • Khi bắt đầu map trong Phase đầu để mở Start Point ẩn, bạn cần bắt đầu tại node D để tới được node Y. Điều đó chỉ xảy ra khi bạn xuất kích bằng Strike Force (Fleet 3)Cả 7 tàu phải KHÔNG CÓ TAG, hoặc đã có TAG VÀNG
 • Cần có số lượng thành viên nhất định của Hạm đội Nishimura cho đường đi ngắn nhất (2 (Easy) / 4 (Normal) / 6 (Hard)), và chắc rằng bạn dùng Strike Force (Fleet 3)KHÔNG TAG để tránh dính lag khác và không thể đi theo đường riêng của tàu lịch sự!
  • Nếu lỡ chọn nhần hạm đội bạn định dùng cho node Y để chạy nhầm lên hướng bắc hoặc cho map khác, thì không còn cách nào khác trừ việc phải dùng đội tàu không dính tag khác để thêm vào Strike Force ở Fleet 3.
  • Lựa chọn khác nữa là bỏ Start Point ẩn và cứ chạy từ Start Point ban đầu cho tới node Boss.
 • ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỘ KHÓ.

Tag:

Yellow tag
Winter 2018 Event Ship Tag E4
Green tag
Winter 2018 Event Ship Tag E2

Các giai đoạnSửa

Phase 1: Unlock Start Point thứ 2Sửa

Map có một Start Point ẩn, bạn cần làm theo những điều kiện sau để mở.

 • ĐAạt A+ Rank ở node S X Y, và tới node T.
  • Ở Casual mode, tới node T là đủ.
   • Đạt chiến thắng node T không cần thiết. Chỉ cần tới đó.

Thắng A+ Rank ở node S / X / Y Sửa

 • Càn dùng Striking Force (Fleet 3) với 7 tàu.
  • Đường: D G J M S X Y
  • Cần mang một số lượng thành viên Hạm đội Nishimura cho đường đi ngắn nhất, cần 2 (Easy) / 4 (Normal) / 6 (Hard). Không đủ số lượng sẽ đi đường dài hơn.
  • Mọi tàu trong đội phải không có tag hoặc tag vàng trước đó để tới node D. Thậm chí ở Easy mode, tag xám cũng không được.
 • Striking Force khuyến khích dùng đội hình:
  • Striking Force - 2 CA 2 CL(T) 3 DD
  • Striking Force - 2 BBV 1 CAV 4 DD
  • Striking Force - 2 BBV 1 CAV 3 DD 1 SS(V)
 • Đối phó air raid node M, lắp AACI cho một hoặc hơn trên DD. Nên dùng Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter để đạt Cân bằng trên không (AP) hoặc cao hơn để tăng khả năng sống sót.
 • Node S, X à Y là node đánh đêm.
  • Node S và node X được cho là cần S-rank thay vì A-rank ở Hard mode để unlock Start Point ẩn, mang trang bị chống Imp và chạy Hạm đội chi viện (pháo kích).
  • Chỉ cần đạt A-rank node S ở Easy mode, 2 node còn lại không cần thiết!

Tới node TSửa

 • Có thể dùng Surface Task Force lẫn đội tàu ngầm ở hạm đội 1
 • Đường:A B C E F I L N P Q R T
  • Đội hình đề nghị: 1-6SS(V)
   • Đường đi rất dài, chỉ node C và node I có khả năng hạ tàu ngầm của bạn, gửi LBAS full bomber và/hoặc thêm Hạm đội chi viện (pháo kích).
 • Đường:B E F I L P Q T
  • Đội hình đề nghị: 2CVL 2-3BB 2-1CA(V) + 1CL 2DD 3XX
   • Yêu cầu mang (4 (Easy) / 6 (Normal) / 8 (Hard)) tàu thuộc Hạm đội Kurita cho đường đi ngắn nhất.
   • Hard-Mode Only: Mang tàu chậm sẽ khiến chạy từ Q sang R.

Phase 2: Hạ bossSửa

Sau khi mở Start Point ẩn, giờ bạn có thể đi đường tắt tới boss.

 • Có thể dùng Surface Task Force.
 • Đường:L P Q T U V W Z
  • Đội hình đề nghị: 2CVL 2-3BB 2-1CA(V) + 1CL 2DD 3XX
   • Yêu cầu mang (4 (Easy) / 6 (Normal) / 8 (Hard)) tàu thuộc Hạm đội Kurita cho đường đi ngắn nhất.
   • Hard-Mode Only: Mang tàu chậm sẽ khiến chạy từ Q sang R.
   • Có AACI và đủ AS để đạt ít nhất AP hoặc cao hơn để đối phó với air raid.
   • Phòng chỉ huy hạm đội cho kì hạm của hạm đội chính tăng khả năng gặp bossvì không có node check LoS nào trước node Z.
 • LBAS:Chỉ 1 LBAS được dùng.
  • Tầm 10+ yêu cầu để bay tới node Z.

Tiến trình mapSửa

Tầm bay LBASSửa

Winter 2018 Event E2 flight range

Drop listSửa

Type Ship? W Y Z
AV Akitsushima Casual+
DD Asagumo Casual+
DD Fujinami Casual+
AO Kamoi Casual+
CV Katsuragi Casual+
DE Kunashiri Casual+
DE Matsuwa Casual+
AV Mizuho Casual+
CL Noshiro Casual+
DD Nowaki Casual+
DD Okinami Casual+
CL Ooyodo Casual+
CL Yahagi Casual+
Warnings
ship ignored: Kuma
node ignored: X for Nagara
node ignored: X for Sendai