FANDOM


Notice
Không dùng Hạm đội Nishimura cho map này, nên giữ cho việc clear E-2 và E-4. Áp dụng cho MỌI ĐỘ KHÓ.

Triển khai chiến dịch, đẩy mạnh tuần tra! Trận chiến ở eo biển Palawan!

Winter 2018 Event Ship Tag E1

【作戦開始 前路哨戒を厳とせよ!「パラワン水道前路哨戒戦」】

Winter 2018 Event E-1 Banner
Winter 2018 Event E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 708
Dễ: 708
Trung bình: 985
Khó: 1500

Phần thưởng
Casual:
Furniture fairy1Combat Ration 145 Card2
Easy:
Furniture fairy1Combat Ration 145 Card2New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem1Blueprint1
Medium:
Food supply ship irako3Furniture fairy1Combat Ration 145 Card2New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem1Blueprint1
Hard:
Food supply ship irako3Furniture fairy1Combat Ration 145 Card2New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem1Blueprint1Prototype Toukai 269 Card1
E-1 Branching Rules
NodesRules
1
A
 • Không đủ điều kiện đi D.
D
 • Đủ tất cả điều kiện sau:
  • (F)BB(V) ≦ 1
  • Phải có CL
  • DD/DE ≧ 2
  • Không có AV và AS (Taigei)
B
C
 • Thiếu LoS.
E
 • Đủ LoS.
D
E
 • Tự chọn
G
E
F
 • Tự chọn
H
G
J
 • Không đủ điều kiện đi K.
K
 • Đủ tất cả điều kiện sau:
  • Không có (F)BB(V).
  • DD ≧ 3
I
L
 • Thiếu LoS.
O
 • Đủ 48 LoS (F33 Cn3).
J
K
 • * Đủ 48 LoS (F33 Cn3).
M
 • Thiếu LoS.
K
M
 • Thiếu LoS.
N
 • * Đủ 48 LoS (F33 Cn3).

Hướng dẫnSửa

 • Tag xám.
 • Map này không cho phép sử dụng CV(B) và SS(V), nhưng dùng đươc CVL.
 • Lưu ý: Có thể sử dụng cả hạm đội thứ nhất (6 tàu) lẫn Striking Force (7 tàu) để xuất kích ở map này, đặc biệt khuyến khích ở độ khó cao.
 • LBAS: Chỉ 1 LBAS được sử dụng ở map này.
  • Tầm bay tối thiểu để tới Boss là 4.
 • E-1 được chia làm 2 phần:
  • Phần 1: Mở khóa node boss O bằng cách đạt A rank tại một số node.
  • Phần 2: Đánh bại SS hime

Phần 1: Mở khóa node Boss OSửa

Khi mới vào map lần đầu, bạn sẽ không thể thấy node Boss ở đâu cả. Để mở khóa được node O, cần đạt được A-rank+ tại các node sau đây (chỉ cần 2 A-ranks đối với Dễ):

 • Node B
  • Lộ trình: A B
  • Bất kì đội hình nào không có CL và ít hơn 2 DD/DE sẽ đi đường này, đồng nghĩa với việc có thể dùng ít hơn 6 tàu để tiết kiệm tài nguyên (Có thế dùng 4 DD/DE).
  • Hạm đội địch tại node A và B chỉ có tàu ngầm (SS), vì vậy các trang bị (O)ASW được khuyến nghị khi đi 2 node này.
 • Node F
  • Lộ trình: D E F
  • Đội hình gợi ý: 1CL 2DD/DE 0-1BB(V) 3-2XX
  • Node này địch gồm hạm đội mặt nước theo kèm với 1 SS, gửi LBAS với trang bị máy bay chống ngầm (Toukai) có thể vô hiệu hóa được SS đối phương trước khi pha pháo kích bắt đầu. Hoặc cũng có thể bỏ qua SS, tập trung tiêu diệt tàu mặt nước của địch để đạt A rank.
 • Node N
  • Lộ trình: D G K N
   • Đội hình gợi ý: 1CL 3DD 2XX (Không có (F)BB(V))
  • Node G có SS, nên mang theo tàu có trang bị (O)ASW.
  • Mang (F)BB(V) sẽ khiến hạm đội bạn đi thêm node J (node SS).
   • Có LoS check từ K tới N, với mức tối thiểu là 48 (F33 Cn3, Khó).
  • Lưu ý: Đối với chế độ Dễ, chỉ cần đánh bại địch tại node K là đủ.
  • Lưu ý: Cần đạt ít nhất A-rank một lần tại node K trước đó (chỉ xác nhận trong Hard mode với kết quả S-rank).

Sau khi đạt A-rank+ các node trên, chuyển qua phần 2.

Phần 2: Diệt BossSửa

 • New Submarine Princess sẽ đóng vai trò là Boss ở map này. Khuyến khích mang theo DD/DE và CL có khả năng OASW.
 • Lộ trình: D E H I O
 • Đội hình: 1CL 2DD/DE 0-1BB(V) 3-2XX
 • Có thể mang theo 1BB(V) để có thêm lượt tấn công.
 • Nên gửi LBAS với máy bay có chỉ số chống ngầm cao (nên 7+Icon ASW p2 stat) như Toukai Nguyên mẫu.
 • Có thể mang theo CVL để tránh T đỏ và tấn công được SS như Taiyou

Tiến trình map Sửa

Tầm bay LBASSửa

Winter 2018 Event E1 flight range

Drop listSửa

Type Ship? F N O
DE Etorofu Casual+
DD Fujinami Casual+
DD Harukaze Casual+ Casual+
DD Hatakaze Casual+ Casual+
AO Hayasui Hard+ Casual+
DD Kamikaze Casual+ Casual+
SS Maruyu Medium+
CL Noshiro Casual+
CL Ooyodo Medium+ Casual+ Casual+
DE Shimushu Casual+
Warnings
ship ignored: Kuma
node ignored: I for Nagara
node ignored: I for Sendai
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.