FANDOM 
Tiếng Việt 【Triển khai khẩn cấp lực lượng trinh sát! Chiến dịch Hakari!】
Tiếng Nhật 【偵察戦力緊急展開!「光」作戦】
Romaji Teisatsu senryoku kinkyū tenkai! `Hikari' sakusen
Bắt đầu 11/02/2017 Kết thúc 28/02/2017
Quy mô Nhỏ Nội dung
Bản đồ 2 map + 1 EO Thời gian 18 ngày

Lưu ýSửa

  • Đối với các đô đốc tham gia vào mức độ trung bình hoặc khó, yêu cầu cần phải có tối thiểu 2 Saiun

ShipsSửa

DD Matsukaze 474 Battle DD Matsukaze Reward E-2
DD Fujinami 485 Battle DD Fujinami Drop E-2
SSV I-14 495 Battle SS I-14 Reward E-3
SSV I-13 494 Battle SS I-13 Drop E-3

EquipmentSửa

Equipment208-1 Seiran (Không đội 631) Seaplane Seaplane Bomber
Equipment209-1 Saiun (Tháo rời cho việc vận chuyển) Transportation Material Icon Transportation Material Q E3
Equipment210-1 Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm Submarine Radar Icon Submarine Equipment Reward E-2 Med+Hard
Equipment211-1 Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27) Submarine Radar Icon Submarine Equipment Trang bị
I-14 Kai
Equipment212-1 Saiun (Không đội phía đông đảo Caroline) YellowPlane Carrier-based Reconnaissance Aircraft Reward E-3 Med + Hard

Bản đồSửa

Winter 2017 Event Lock
Winter 2017 Event E-1 Map Winter 2017 Event E-2 Map Winter 2017 Event E-3 Map
E-1 E-2 E-3
Blue Tag Green Tag Blue Tag
Single Combined Single + Combined
TP Gauge TP Gauge TP + HP Gauge

AbyssalSửa

BBV Abyssal Twin Princesses 716 Battle Abyssal Twin Princesses Aviation Battleship E-3 Boss
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.