FANDOM


Thông tinSửa

Tăng cường các tuyến tuần tra quanh đảo Ogasawara

Convoy Fleet

小笠原諸島哨戒線強化

Ogasawarashotō shōkaisen kyōka

Sự kiện mùa đông 2017 E-2 Banner
Sự kiện mùa đông 2017 E-2 Map
Information
Cơ chế
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 290
Trung bình: ?
Khó: 500

Phần thưởng
All:
DD Matsukaze 474 Battle
Easy:
Equipment146-11
Medium:
Equipment146-12Medal1Equipment210-11
Hard:
Equipment146-13Medal1Skilled Crew Member Icon1Equipment210-11

{{MapBranchingTable

E-2 Branching Rules
NodesRules
Start
A
 • Không đủ điều kiện để đến N
C
 • Đủ tất cả các điều kiện dưới đây:
  • Hạm đội vận chuyển hộ tống
  • Tốc độ nhanh
  • Đủ số điểm như sau:
   • Đạt ít nhất 3/4/5 điểm theo 3 mốc Dễ/Trung Bình/Khó.
   • Điểm có được dựa vào số tàu lịch sử bạn có trong hạm đội.
   • Lớp khu trục Kamikaze 2 điểm mỗi tàu.
   • Satsuki, Fumizuki, Nagatsuki và Minazuki 1 điểm mỗi tàu.
A
B
 • Không đủ điều kiện để đến D
D
 • Đủ tất cả các điều kiện sau đây:
  • Hạm đội vận chuyển hộ tống
  • Tốc độ nhanh
D
E
 • Node chọn đường
G
E
G
 • Hạm đội có AV
 • Hạm đội đến từ node B
 • Phải là hạm đội vận chuyển hộ tống và Bản mẫu:EquipmentLink is activated.(Not equipped, but activated)
H
 • Không đủ điều kiện để đến G
F
I
 • Fixed route
G
F
 • Số lượng (F)BB(V)+CV(B) ≧ 5 (CVL không tính)
I
 • Hạm đội phải là hạm đội vận chuyển hộ tống và Bản mẫu:EquipmentLink is activated.(Not equipped, but activated)
J
 • Không đủ điều kiện để đến F hoặc I
H
J
 • Khi thanh TP vẫn chưa bị phá hủy:
  • Thanh TP thấp hơn 25% phải là hạm đội vận chuyển hộ tống (1 lần mỗi lượt sortie)
K
 • Hạm đội đến từ node J
 • Thanh TP bị phá hủy
I
J
 • Đủ LoS
L
 • Thiếu LoS
J
H
 • Nếu thanh TP vẫn chưa bị phá hủy:
  • Thanh TP thấp hơn 25% hạm đội là hạm đội vận chuyển hộ tống.
K
 • Đội Tàu sân bay cơ động
 • Thanh TP nhiều hơn 25% hạm đội là hạm đội vận chuyển hộ tống.
 • Thanh TP bị phá hủy

Historical ShipsSửa

MẹoSửa

 • Đây là map có thanh tài nguyên. Trang bị Drum Canister (Transport Use)Daihatsu Landing Craft sẽ giúp bạn làm tụt thanh TP cực kì nhanh.
  • Bạn cần A hoặc S-rank để có thể làm tụt thanh TP. B-ranks sẽ được tính là một thất bại (không làm tụt thanh tài nguyên).
 • Về đội vận chuyển hộ tống (TCF), các bạn rất nên sử dụng 3 hay nhiều hơn thủy phi cơ chiến đâu như (Type 2 Seaplane Fighter Kai hay Ro.44 Seaplane Fighter) để đạt AP và đề phòng kẻ địch ở node boss k đạt được AS Artillery Spotting.
  • Với 4 slot thủy phi cơ chiến đấu, phụ thuộc vào cách bạn thiết lập Land-Base Aerial Support , bạn có thể chiếm Ưu thế trên không (AS) tại node Boss khi sử dụng hạm đội vận chuyển hộ tống .
 • Các bạn vẫn có thể sử dụng Đội tàu tấn công mặt nước (STF) hoặc đội tấn công mặt nước (CTF) để làm tụt thanh TP .Tuy nhiên,so với việc sử dụng Đội tàu vận chuyển hộ tống (TCF), thì STF và CTF sẽ đi đoạn đường dài hơn cũng như quá trình làm tụt thanh TP cũng sẽ lâu hơn rất nhiều .
 • Đội tàu vận chuyển hộ tống đi từ J -> K sẽ chuyển sang J -> H sau khi thanh TP bị phá hủy hoặc còn dưới 25% [1].
  • Nếu đi STF hoặc CTF sẽ k xảy ra điều này .
 • Với node Boss, đội hình last dance sẽ được xuất hiện dựa trên lượng TP bạn có thể rút nếu bạn đạt S rank. Kể cả khi thanh TP còn nhiều hơn 25% . Tương tự,khi thanh TP còn trên 25% bạn sẽ luôn đi từ J -> K và J > H khi thanh TP dưới 25% [2]

Đội hình gợi ýSửa

Đội vận chuyển hộ tốngSửa

South Route

 • A D E H K M
  A D G J K M
  • 2 BBV/CAV/AV (Tốc độ nhanh) 4 DD + 1 CL 2 CA(V) 3 DD
  • Hầu hết khi sử dụng hạm đội như thế này thì sẽ không cần dùng tàu có yếu tố lịch sử.
  • Tất cả trong hạm đội phải có tốc độ nhanh. Nếu có 1 tàu có tốc độ chậm thì sẽ bị lạc.
  • Khi thanh TP còn dưới (25%?), hạm đội sẽ đi từ H-J, và J -> H và tiếp tục H kể cả khi đã đến H một lần rồi. Cân nhắc sử dụng STF hoặc CTF.
   • Ngoài ra đường ADGJHKM cũng có thể dùng để làm tụt phần còn lại của thanh TP.

View Sample Fleet

Ship Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4
Chitose card SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

CAV Mogami Kai 073 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai
DD Ooshio Kai Ni 199 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Kasumi Kai Ni 464 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Asashio Kai Ni D 468 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Arashio Kai Ni 490 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

Naka kai2 card RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use)
CAV Suzuya Kai 129 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)
CAV Kumano Kai 130 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Reconnaissance Seaplane
DD Kawakaze Kai Ni 469 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director
Shimakaze kai card DrumDrum Canister (Transport Use) GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director|
DD Верный 147 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director|

North Route

View Sample Fleet

Ship Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4
Chiyoda card SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

CAV Mikuma Kai 121 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai
DD Satsuki Kai Ni 418 Battle

MANDATORY

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Kasumi Kai Ni 464 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Asashio Kai Ni D 468 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Arashio Kai Ni 490 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

Ooyodo kai card RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount SeaplaneType 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon) DrumDrum Canister (Transport Use)
CAV Suzuya Kai 129 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Observation Seaplane
CAV Kumano Kai 130 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Reconnaissance Seaplane
DD Hatsushimo Kai Ni 419 Battle DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Torpedo p261cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount]

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

DD Kamikaze Kai 476 Battle

MANDATORY

DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

DD Harukaze Kai 363 Battle

MANDATORY

DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Fleet compositionsSửa

Pre-FinalSửa

Transport Combined FleetSửa

South Route

 • A B D E H K M
  A B D G J K M
  • 2 CAV/AV (Fast) 4 DD + 1 CL 2 CA(V) 3 DD
  • Phần lớn cách sắp xếp này không sử dụng tàu có yếu tố lịch sử.
  • Tất cả tàu phải có tốc độ NHANH.Chỉ cần 1 tàu có tốc độ chậm sẽ làm hạm đội lạc đường.
  • Bạn sẽ không thể dùng hạm đội này tại lượt Final Kill. Bạn cần phải sử dụng CTF hoặc STF để hoàn thành map..

View Sample Fleet

Ship Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4
Chitose card SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

CAV Mogami Kai 073 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai
DD Ooshio Kai Ni 199 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Kasumi Kai Ni 464 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Asashio Kai Ni D 468 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Arashio Kai Ni 490 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

Naka kai2 card RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use)
CAV Suzuya Kai 129 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)
CAV Kumano Kai 130 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Reconnaissance Seaplane
DD Kawakaze Kai Ni 469 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director
Shimakaze kai card DrumDrum Canister (Transport Use) GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director|
DD Верный 147 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director GreenGunDP10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director|

North Route

View Sample Fleet

Ship Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4
Chiyoda card SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

CAV Mikuma Kai 121 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 2 Seaplane Fighter Kai
DD Satsuki Kai Ni 418 Battle

MANDATORY

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Kasumi Kai Ni 464 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Asashio Kai Ni D 468 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

DD Arashio Kai Ni 490 Battle LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

LandingCraftDaihatsu Landing Craft

OR
DrumDrum Canister (Transport Use)

Ooyodo kai card RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.3) Twin Gun Mount SeaplaneType 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon) DrumDrum Canister (Transport Use)
CAV Suzuya Kai 129 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Observation Seaplane
CAV Kumano Kai 130 Battle RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount RedGunMedium20.3cm (No.2) Twin Gun Mount DrumDrum Canister (Transport Use) SeaplaneType 0 Reconnaissance Seaplane
DD Hatsushimo Kai Ni 419 Battle DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Torpedo p261cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount]

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

DD Kamikaze Kai 476 Battle

MANDATORY

DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount
Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30
Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

DD Harukaze Kai 363 Battle

MANDATORY

DrumDrum Canister (Transport Use) Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Torpedo p261cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount

Chỉ khuyên dùng tàu có chỉ số may mắn >30

Carrier Task Force (CTF)Sửa

 • A B E G J K M
  • 2 FBB, 2 CV(B), 2 CA(V) + 1 CL, 4 DD, 1 CLT
  • 1 FBB, 2 CV(B) 1 CA(V) 2 CVL + 1CL 3DD 2 CA(V)
  • 4 CV(B) 2 CA(V) + 1 CL 2 CA(V) 1 CLT 2 DD
  • 3 CV(B) 1 CVL 1 FBB 1 CA(V) + 1 CL 2 CA(V) 1 CLT 2 DD
  • Tất cả tàu phải có tốc độ NHANH,bằng không hạm đội sẽ đi đường khác.

EnemySửa

Sự kiện mùa đông 2017 E-2 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Line Abreast SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Double Line CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Double Line CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Echelon SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Elite 533 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Diamond FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
Diamond FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Cruising
Formation 3
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
Cruising
Formation 3
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
Cruising
Formation 3 (Final)
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-2 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Line Ahead
Double Line
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Line Ahead FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Elite 542 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Cruising
Formation 3
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Cruising
Formation 3
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle DD Destroyer Ro-Class 502 Battle 0/0/0
Cruising
Formation 3 (Final)
CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ancient Princess 690 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-2 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model 577 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Yo-Class Flagship 535 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai