FANDOM


Thông tinSửa

Chuẩn bị chiến dịch Hikari

Operation Fleet

「光」作戦準備

?

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Banner
Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map
Information
Cơ chế Ship locking
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: 330
Trung bình: ?
Khó: 520

Phần thưởng
Easy:
Shop Food Pack 21Shop Support Slot1Nội thất1
Medium:
Shop Food Pack 22Shop Support Slot1Equipment226-11Nội thất1
Hard:
Shop Food Pack 23Food set1Shop Support Slot1Equipment207-11Nội thất1


E-1 Branching Rules
NodesRules
C
B
 • Không đủ điều kiện để đến F
F
 • Hạm đội có CL và không có CV(L/B)
D
A
 • Không đủ điều kiện để đến C
C
 • Hạm đội CHỈ CÓ SS(V)
  • Tổng số SS(V) ≧ 1 ở Easy/2 ở Medium/3 ở Hard
 • Ở mức Dễ, có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số CV(L/B) ≦ 1
 • Ở mức Trung bình, có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số DD ≧ 22
  • ổng số CV(L/B) ≦ 1
 • Ở mức Khó, meet có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số DD ≧ 22
G
D
 • Thanh TP ≧ 1
 • Hạm đội chỉ có SS(V)
 • Nếu thanh TP đã bị phá hủy, và đạt đủ TẤT CẢ các điều kiện dưới đây
  • Tổng số CL ≧ 1
  • Tổng số DD ≧ 3
  • Tổng số CA(V) ≦ 1
  • Tốc độ NHANH
  • Hạm đội không có CV(L/B)
L
 • Thanh TP về 0 nhưng vẫn chưa bị phá hủy
 • Thanh TP chưa bị phá hủy và hạm đội không đủ điều kiện để đến D.

Sắp xếp đội hìnhSửa

Normal Run

 • G D C B E H I J K
  • 3-6 SS/SSV
  • CLT, CL, 2 DD, LHA, CVL
 • G D A B E H I J K
  • 3 CL/CT, 3 DD
   • Ở mức độ dễ, đội hình này sẽ đưa bạn đến Node C thay vì Node A .
 • G D C B E H I J K
  • CLT, CL, 2DD, LHA, CVL

Last Run (0 TP Gauge)

 • G L M D C B E H I N
  • 3-6 SS/SSV
 • G L M D C B E H I N
  • CLT, CL, 2 DD, LHA, CVL

Post-Clear

 • G D A B E H I J K
  • 1 CL, 3 DD, 2 XX
   Wildcards
   (Hạm đội phải nhanh, không có CV và chỉ được phép có duy nhất 1 CA(V) )

Lưu ýSửa

 • FBB/BB/BBV không thể sử dụng trong map này.
 • Độ khó mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến luật đi đường.
 • Node D là node không chiến.
 • Node A là node tàu ngầm.
 • Node I có Submarine Princess .
 • Nodes G, C, E, H và J sẽ không có gì xảy ra.
 • Node F sẽ cho bạn một ít nhiên liệu .
 • Ở Last Run,node I và K sẽ biến mất.Node L,M,N sẽ xuất hiện .
 • Map sẽ giữ nguyên sau khi bạn hoàn thành (Nhưng bạn sẽ không thể đi vào Node L và M được nữa.)

Mẹo Sửa

 • Nếu bạn muốn farm tại đây,bạn có thể không làm tụt thanh TP bằng cách trở về cảng sau khi hoàn thành node I  ( boss SS Hime),bởi vì thanh TP chỉ có thể bị tụt nếu bạn đi đến điểm tận cùng của map (Hình mỏ neo). ĐIều này cũng sẽ làm cho node L và M không xuất hiện,cho phép bạn farm với đội hình có tàu tốc độ chậm.
 • Map này có 1 thanh TP. Sau khi làm tụt hết thanh TP, một lần đi map thành công nữa bạn sẽ hoàn thành được map .
  • Luật đi đường sẽ đổi dựa theo tình trạng của thanh TP.
 • Ở node cuối cùng không có boss,vì vậy dù hạm đội của bạn có 1 tàu bị thương nặng thì vẫn có thể hoàn thành an toàn.
 • Trang bị máy bay ném bom như Zuiun hay Seiran Nguyên mẫu có thể giúp làm tụt thanh TP rất nhanh.
 • Đội hình sử dụng từ 4~6 SS có thể giúp hoàn thành map mà tốn cực kì ít tài nguyên,tuy nhiên khi gặp Submarine Princess thì 2 bên chỉ chào nhau rồi thôi nên sử dụng đội hình này để farm là không được hợp lí.
 • Sử dụng đội hình với DD và CL được trang bị chống ngầm sẽ hỗ trợ trong việc farm ship tại node I.
  • Có 1 DD có khả năng AACI có thể giúp bạn qua node D khá an toàn.
 • Chỉ có thể sử dụng 1 căn cứ LBAS .
  • Do DD và CL phe địch có được trang bị Depth Charge Projector và Sonar, sử dụng LBAS để hạ chúng có thể giúp đỡ rất nhiều cho đội hình sử dụng SS.
 • Nếu đội hình có một số tàu có tốc độ chậm như SS, CVL chậm ( Trước khi thanh TP về 0 hoặc bị phá hủy), trang bị Turbine cho tàu để có tốc độ nhanh và có thể né được node L.

Enemy patternsSửa

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Double Line CL Light Cruiser He-Class Elite 519 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Elite 525 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

Blank square

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line
Diamond
CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleFlagship battle card icon CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Drop listSửa

Type Ship? B I M
AR Akashi Medium+ Easy+ Easy+
SS I-26 Easy+ Medium+
SSV I-401 Easy+
DD Isokaze Easy+ Easy+
CT Kashima Medium+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+
DD Minazuki Easy+ Hard+
AV Mizuho Easy+ Easy+ Easy+
DD Tanikaze Easy+ Easy+ Easy+
SS U-511 Easy+
DD Uranami Easy+ Easy+
Warnings
warning: no boss node(s) specified
node ignored: G for Hamakaze
node ignored: D for Ise