FANDOM 
Tiếng Việt Xuất kích! Chiến dịch Rei-go
Tiếng Nhật 【出撃!礼号作戦】
Romaji Shutsugeki! Rei-Gō Sakusen
Bắt đầu 10 tháng 2 năm 2016 Kết thúc 26 tháng 2 năm 2016
Quy mô Cỡ nhỏ Nội dung 3 tàu và 2 thiết bị mới, 2 abyssals, 1 abyssal update
Bản đồ 2 chính, 1 phụ (3 maps) Thời gian 16 ngày

Tàu mớiSửa

DD Okinami 452 Battle DD Okinami Rớt tại node Boss E-2 và E-3
DD Hatsuzuki 423 Battle DD Hatsuzuki Phần thưởng khi hoàn thành E-2
CA Zara 448 Battle CA Zara Phần thưởng khi hoàn thành E-3

Trang bị mớiSửa

Equipment162-1 Pháo 2 nòng 203mm/53 RedGunMedium Pháo hạng trung *** Phần thưởng nhiệm vụ mở E3 và là trang bị sẵn có của Zara
Equipment163-1 Thủy phi cơ trinh sát Ro.43 Seaplane Thủy phi cơ trinh sát *** Phần thưởng khi hoàn thành E3 mức Normal/Hard và là trang bị sẵn có của Zara Kai

Bản đồSửa

Winter 2016 Fleetlock
Winter 2016 E1 Map Winter 2016 E2 Map Winter 2016 E3 Map
E-1 E-2 E-3
Hạm đội đơn Hạm đội đơn Hạm đội liên hợp
Thanh máu Boss Thanh máu Boss Thanh TP + Thanh máu Boss
  • Không có bất cứ map nào lock ship
  • Map 1 và 2 sử dụng hạm đội đơn trong khi đó map 3 sử dụng hạm đội liên hợp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.