FANDOM


Thông tinSửa

Chiến dịch Shou lần thứ 4!

捷四号作戦

Winter 2016 E3 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Chiến dịch Shou lần thứ 4!
Tiếng Nhật 捷四号作戦
Romaji Shou Yongou Sakusen
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Thanh TP

Thanh TP Easy: 300 TP
Normal: 400 TP
Hard: 500 TP
Thanh máu boss Easy: 1600 HP
Normal: 1750 HP
Hard: 2250 HP
Số lần cần hạ gục Easy: 5 kills

Normal: 5 kills
Hard: 7 kills

Phần thưởng Chung: CA Zara 448 Battle

E: Medal X 1

N: Medal X 2 Seaplane
Equipment163-1
x1

H: Medal X 2 Ivt A class medal

Seaplane
Equipment163-1
x1

Dùng hạm đội vận chuyển hộ tống để clear thanh TP sau đó mới dùng các hạm đội liên hợp để clear thanh máu boss

Luật đi đườngSửa

Hạm đội vận chuyển hộ tốngSửa

 • 4 DD 2 CAV + 1 CL 3 DD 2 CA skips C node. Fleet 1 mang full thùng+ daihatsu
 • Using a slow AV (Mizuho/Akitsushima) will send you to C. Use AV Chitose/Chiyoda to skip C.
 • Fast fleets will skip node C.
 • Cần 4 DD trong hạm đội chính, không được mang BB và CV(L). Ở hạm đội 2, yêu cầu CL làm kì hạm và 3 DD, không được mang AV, FBB, CLT.

Hạm đội liên hợpSửa

 • Đội tấn công mặt nước sẽ bắt đầu từ phía bắc, và đi theo route J-K-I-L-T hoặc J-M-P-N-T/N-Q-T
 • Đội hình tốt nhất cho hạm đội tấn công mặt nước là 2BB/2BBV/1CA(V)/1CV(B) + 1CL/2CLT/2DD/1FBB hoặc 1CL/3CLT/2DD
 • LoS check tại node L
 • Node I không chiến với 2 Airfield Hime
 • Hạm đội tàu sân bay cơ động sẽ bắt đầu ở phía Nam

MẹoSửa

 • Mang nhiều drum và daihatsu nhất có thể để clear nhanh thanh TP (chỉ nên trang bị cho fleet số 1)
 • Vì địch chủ yếu là BB và CA nên mang AP là điều cần thiết
 • Đội tấn công mặt nước được khuyên dùng
 • Được phép mang cả 3 CLT

Recommended FleetsSửa

Transport Escort Combined Fleet Part (TP Bar)Sửa

 • 2 BBV 4 DD + 1 CL 3 DD 2 CA(V)
 • 1 CAV 4 DD 1 LHA (or AV) + 1 CL 2 CAV 3 DD
 • 4 DD 2 CAV + 1 CL 3 DD 2 CA [Recommended for farming Prinz Eugen in Node S]
 • 4 DD 1 CAV 1 AV + 1 CL 3 DD 1 CAV 1 CA

Boss Kills Part (HP Bar)Sửa

 • Surface Task Force
  • 1 CA(V) 4 BB(V) 1 CV(B) + 1 FBB 1 CL 2 CLT 2 DD
  • 1 CA(V) 4 BB(V) 1 CV(B) + 1 CL 3 CLT 2 DD
  • 1 CA(V) 3 BB(V) 2 CVL + 1 CL 3 CLT 2 DD
  • 1 CA(V) 3 BB(V) 2 CVL + 1 FBB 1 CL 2 CLT 2 DD
  • 4 BB(V) 2 CVL + 1 FBB 1 CL 2 CLT 2 DD
  • 4 BB(V) 2 CVL + 1 CL 3 CLT 2 DD
  • 1 FBB* 3CA(V) 2CVL + 1 CL 3 CLT 2 DD (J-M-P-N-T) Fast ships only

Drop listSửa

Type Ship? L S T
DD Asagumo Easy+ Easy+
DD Hatsukaze Easy+ Easy+
DD Kazagumo Easy+ Easy+
DD Libeccio Easy+
DD Okinami Easy+ Easy+
CA Mikuma Easy+ Easy+
CA Prinz Eugen Easy+ Easy+
CV Graf Zeppelin Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+ Easy+
AV Akitsushima Easy+ Easy+
AS Taigei Easy+

Đội hình kẻ địch tại E3Sửa

Ấn vào từng điểm để xem đội hình địch
Winter 2016 E3 Map

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] DoubleLine CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Echelon SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class 570 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
D[3] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
E[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
E[4] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Echelon SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
F[5] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[7] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
K[7] LineAhead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[8] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[8] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[8] DoubleLine BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[9] LineAhead
DoubleLine
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
M[9] LineAhead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[10] LineAhead
DoubleLine
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
N[10] LineAhead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
P[11] Echelon SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
P[11] Echelon
LineAbreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
S[12] LineAhead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
S[12] LineAhead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
S[12] LineAhead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
S[12] LineAhead (Final) DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
T[13] LineAhead CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
T[13] LineAhead CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
T[13] LineAhead (Final) CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/H-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/K-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/L-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/M-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/N-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/P-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/S-SAB.html
 13. 13,0 13,1 13,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/1/T-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E3 Map

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
B[2] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Elite 571 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
D[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
D[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Elite 519 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
F[5] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
F[5] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Flagship 528 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[7] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
K[7] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[8] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Elite 524 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[8] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[8] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
L[8] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[9] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class 594 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
M[9] Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[10] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Elite 522 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
N[10] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Elite 523 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model 576 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
P[11] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
P[11] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
P[11] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
S[12] Line Ahead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
S[12] Line Ahead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
S[12] Line Ahead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
T[13] Line Ahead CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
T[13] Line Ahead CA Heavy Cruiser Princess 659 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
T[13] Line Ahead CA Heavy Cruiser Princess IV 662 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle BB Battleship Princess 557 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/H-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/K-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/L-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/M-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/N-SAB.html
 11. 11,0 11,1 11,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/P-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/S-SAB.html
 13. 13,0 13,1 13,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/333/2/T-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E3 Map

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Green node

Red node

Air defense node

Blue node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Red node

Boss node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Line Abreast
Echelon
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Line Abreast
Echelon
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
B[2] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
D[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
E[4] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
E[4] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
F[5] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2 CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
H[6] Diamond CV Aircraft Carrier Princess 586 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
I[7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
I[8] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Line Ahead
Double Line[8]
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
K[9] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[8][10] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
L[10] Double Line BB Battleship Ru-Class Flagship 529 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
L[10] Double Line BB Battleship Ru-Class Kai Flagship 567 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Flagship 529 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
L[10] Double Line BB Battleship Ru-Class Kai Flagship 567 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Ru-Class Kai Flagship 567 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[11] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
M[11] Line Ahead CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CA Heavy Cruiser Ne-Class Elite 595 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[12] Line Ahead
Double Line
BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
N[12] Line Ahead BB Battleship Princess 557 BattleFlagship battle card icon BB Battleship Princess 557 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
P[13] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle SS Submarine Yo-Class Elite 533 Battle 0/0/0
P[13] Echelon
Line Abreast
SS Submarine So-Class Flagship 572 BattleFlagship battle card icon SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle SS Submarine So-Class Elite 571 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
S[14] Line Ahead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Battle 0/0/0
S[14] Line Ahead DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 Battle CVL Light Carrier Nu-Class Flagship 560 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Battle 0/0/0
S[14] Line Ahead (Final) DD Destroyer Princess 597 BattleFlagship battle card icon