FANDOM


Thông tinSửa

Xuất kích! Chiến dịch Rei-go

突入!「礼号作戦」

Winter 2016 E2 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Xuất kích! Chiến dịch Rei-go
Tiếng Nhật 突入!「礼号作戦」
Romaji Totsunyuu! 「Rei-Go Sakusen」
Thông tin
Cơ chế Selection node
Thanh máu boss Easy: 3000 HP
Normal: 3000 HP
Hard: 3000 HP
Số lần cần hạ gục Easy: 5

Normal: 6
Hard: 6

Phần thưởng Chung:DD Hatsuzuki 423 Battle

E: Medal] x1
N: Improvement Materials X 5 Medal X 1
H: Improvement Materials X 8 Medal X 1

Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
X 1 Supplies Icon X 2

Luật đi đườngSửa

 • Nhiều hơn 2 CA/CAV/CL sẽ bắt đầu ở đường dưới, hoặc mang theo BB/CV/CVL và ít hơn 3 DD.
 • Tránh node D ở đường dưới bằng cách sử dụng 2FBB+CVL+2DD+CA(V).Đội hình này cũng giúp vào được node N
 • Mang theo ít nhất 4 trong số 5 ship Rei-go (Kasumi, Ooyodo, Ashigara, Kiyoshimo, Asashimo) sẽ đưa hạm đội tới node E ở đường trên. 1CA+1CL+4DD/3DD1CLT cũng có khả năng cao tới node E. Còn lại tới node B.
 • Một số cách xếp đội khác như 3DD 3(CA+CAV) hoặc (Kasumi làm kì hạm?) sẽ đi đường A-B-F-H-J-M-O, nơi có 2 air nodes và 2 nodes tàu ngầm.(Hạm đội của bạn sẽ hết dầu, nhưng sẽ vẫn còn khoảng 55% đạn.)

MẹoSửa

 • Cách dễ nhất để qua map này là mang ít nhất 4 ship Rei-go cùng với vài CA/CAV để tuân thủ đúng theo luật đi đường
 • Ngoài ra cũng có thể chọn 4FBB+2CV hoặc 2BB+2DD+1CVL+1CA để đi đường dưới (4BB+2CV sẽ dài hơn nhưng đảm bảo dame cũng như là máu trước khi vào boss) hoặc 1CA+1CL+3DD+1CLT để đi đường trên
 • Boss là Land-base, vì thế hãy mang đạn kiểu 3 hoặc WG42 (Wurfgerät 42)
 • Nếu bạn đi đường trên, có thể bạn sẽ cần AACI để giảm thiểu thiệt hại ở node không chiến
 • Đường dưới cho phép xài CVL
 • Node E là node lựa chọn đường đi

DropSửa

AmagiSửa

 • According to Poi Statistics (13/2/2016): Amagi's drop rate for the boss node is 3.69% (Hard), 2.05% (Medium), and 2.01% (Easy).
 • You must achieve an S-rank victory for Amagi to drop.

AkizukiSửa

 • Again according to Poi Statistics (13/2/2016): Akizuki's drop

rate is 0.81% at node N and 0.92% at node M (Hard), 1.30% at node N and 1.24% at node M (Medium), and 0.57% at node N (Easy).

 • You must achieve an S-rank victory for Akizuki to drop.

Drop listSửa

Type Ship? J L M N O
DD Akizuki Medium+ Easy+
DD Amatsukaze Hard+ Medium+ Easy+ Easy+
DD Asashimo Hard+ Easy+ Hard+ Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+
DD Isokaze Easy+ Easy+
DD Kiyoshimo Hard+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Maikaze Easy+
DD Nowaki Easy+
DD Okinami Easy+
DD Tanikaze Medium+ Easy+ Easy+
DD Tokitsukaze Easy+ Easy+
DD Umikaze Medium+ Medium+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Medium+
CL Agano Easy+
CL Noshiro Easy+
CL Ooyodo Easy+
CV Amagi Easy+
AR Akashi Hard+ Easy+ Easy+

E-2 enemy patternsSửa

The air power values for all aerial nodes and the boss nodes may not be correct as the slot sizes, and thus the air power values, of the new Airfield Princess V, VI and VII forms and the new Supply Depot Princess I, II, III, Damaged I, Damaged II, and Damaged III forms are unknown. All other values with references are correct.

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E2 Map

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1][2] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[2] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[3] Echelon[1]
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[1][3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[1][4] Line Abreast SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[4] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[4] Echelon
Line Abreast[1]
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[1] Echelon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[1][5] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[1][6] Line Ahead
Double Line
FBB Battleship Ta-Class Elite 542 BattleFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Elite 542 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
G[1][6] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Flagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Elite 542 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[1][7] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Double Line CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle CL Light Cruiser Ho-Class 505 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
J[9] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[1][10] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[1][11] Double Line CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
L[1][11] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[1][12] Echelon
Line Abreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
M[1][12] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[13] Echelon
Line Abreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
N[13] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
O[1][14] Line Abreast BBV Supply Depot Princess 653 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[1][14] Echelon BBV Supply Depot Princess 653 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[14] Diamond (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 http://kancolle.wikia.com/wiki/Thread:391517#6
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/A-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/B-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/C-SAB.html
 5. http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/G-SAB.html
 7. http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/H-SAB.html
 8. http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/J-SAB.html
 10. http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/K-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/L-SAB.html
 12. 12,0 12,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/M-SAB.html
 13. 13,0 13,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/N-SAB.html
 14. 14,0 14,1 14,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/1/O-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E2 Map

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[1] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[2] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[2] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[2] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[3] Echelon (Final) SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Echelon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+

The composition of node F is not yet spaded. Inferring from other difficulties, it is probably an aerial node with Airfield Princess V or VI in Diamond.

# Form Fleet AP/AS/AS+
G[5] Line Ahead
Double Line
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Elite 542 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
G[5] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleHell plane 2Abyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Elite 542 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

The composition of node H is not yet spaded. Inferring from other difficulties, it is probably an aerial node with Airfield Princess VI in Diamond.

# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
I[6] Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[7] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
J[7] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[8][4] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
K[8] Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[9] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
L[9] Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class 591 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[10] Echelon
Line Abreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
M[10] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[11] Echelon
Line Abreast[4]
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
N[11] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
O[12] Double Line BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[12] Double Line BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[12] Line Ahead (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://kancolle.wikia.com/wiki/Thread:391517#18
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/G-SAB.html
 6. 6,0 6,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/J-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/K-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/L-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/M-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/N-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/2/O-SAB.html

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E2 Map

Red node

Red node

Red node

Air defense node

Blue node

Air defense node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Air defense node

Red node

Red node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[2][1] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
A[2][1] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
A[1] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2][3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[2][3] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[3] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
B[2][3] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[4] Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[4] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[4] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
C[5][4] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
C[4] Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[5] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 Equipment 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[6] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
F[2][6] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
F[2][6] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[7] Line Ahead
Double Line
FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 BattleFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
G[5][7] Diamond CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 BattleAbyssal Hell Dive Bomber KaiAbyssal Revenge Torpedo Bomber KaiFlagship battle card icon FBB Battleship Ta-Class Flagship 543 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[2] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

The composition of node I is not yet spaded. Inferring from other difficulties, it is probably an aerial node with Airfield Princess V, VI or VII in an unknown formation.

# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
J[8] Line Ahead
Double Line
CA Heavy Cruiser Ri-Class Flagship 527 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[5] Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
K Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon BBV Airfield Princess 556 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[9] Line Ahead[2]
Double Line[5]
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
L[9] Line Ahead
Double Line[2]
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Tsu-Class Elite 592 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[10] Echelon[5][2]
Line Abreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
M[10] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[11] Echelon
Line Abreast
DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
N[11] Echelon DD PT Imp Pack 637 BattleFlagship battle card icon DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
O[2][12] Double Line BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[5][12] Double Line BBV Supply Depot Princess 653 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
O[12] Line Ahead (Final) BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle DD PT Imp Pack 637 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/A-SAB.html
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 http://kancolle.wikia.com/wiki/Thread:391517#16
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/B-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/C-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 http://kancolle.wikia.com/wiki/Thread:391517#5
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/F-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/G-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/L-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/M-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/N-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/332/3/O-SAB.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.