FANDOM


Thông tinSửa

Chuẩn bị cho "Chiến dịch Rei-go"

「礼号作戦」準備

Winter 2016 E1 Banner
Tiêu đề
Tiếng Việt Chuẩn bị cho "Chiến dịch Rei-go"
Tiếng Nhật 「礼号作戦」準備
Romaji Rei-Go Sakusen Jyunbi!
Thông tin
Cơ chế Selection node
Thanh máu boss Easy: 490 HP
Normal: 650 HP
Hard: 800 HP
Số lần cần hạ gục Easy: 5

Normal: 6
Hard: 6

Phần thưởng E: Ivt Irako x1 Ivt Mamiya x1 Combat Provisions x1

N: Ivt Irako x2 Combat Provisions x2 Ivt Repair Goddess x1

H: Ivt Irakox1 Ivt Mamiya x1 Combat Provisions x2 Ivt Repair Goddess x1 RedGunHeavy
Equipment161-1
x1

Luật đi đườngSửa

 • Mọi hạm đội có FBB, BB hay CV đều không thể tham gia vào map này. Tuy nhiên BBV thì được.
 • Ooyodo, Kasumi ảnh hưởng đến luật đi (???).
 • Mang CVL có thể đi theo đường 2-6-12-10. BBV/Ooyodo/CL/DD/DD/CVL có thể đi đường 2-5-12-10 (tại node 5 được lựa chọn đường đi, cả hai đều có số trận chiến trước node Boss là bằng nhau).
 • DD/CL/CVL/CVL/BBV/BBV đi đường 2-6-4-10.
 • Node E là node lựa chọn đường đi.
 • Node G có Airfield Hime
 • BBV/CVL/4CL đi đường B-F-D-J. Có thể đây là đội hình mạnh nhất có thể mang được.
 • BBV/CVL/2CL/2CT đi đường B-F-D-J
 • 2BBV/2CL/CVL/DD cũng đi đường B-F-D-J

MẹoSửa

 • Boss map này là em SS-Hime ở E-4 Fall trước kia. Tuy nhiên ở event lần này lại không sử dụng hạm đội liên hợp nên gần như sát thương gây ra khi đánh đêm với SS-Hime gần như là bằng 0.
 • Địch gần như đều là CL và DD nên không có gì đáng ngại. Nên mang BBV để có 2 lượt đánh.
 • KHÔNG CÓ SHIPLOCK
 • 1 BBV + 4 DD/CL + 1 CVL hoặc 1 BBV + 5 DD/CL hoặc 1 BBV+2CT+2CL/DD
 • Trang bị tất cả trang bị chống ngầm tốt nhất
 • DD/CL cầm full sonar và bom chống ngầm
 • CVL chọn máy bay chống ngầm tốt nhất (không có CV địch nên ko cần lo) + 1 saiun
 • BBV trang bị 4 zuiun
 • Nếu có máy bay chống ngầm của Akitsumaru thì quảng hết vào
 • Ưu tiên CL/DD có chỉ số chống ngầm cao hoặc 4 slot


Drop listSửa

Type Ship? D F I J
DD Akizuki Hard+
DD Asashimo Easy+
DD Harusame Easy+
DD Kawakaze Medium+ Easy+
DD Kiyoshimo Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Umikaze Medium+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Easy+
CL Ooyodo Easy+ Easy+ Hard+ Easy+
CL Sakawa Hard+
CL Yahagi Medium+
AV Mizuho Medium+ Medium+ Medium+

Đội hình kẻ địch tại E-1Sửa

Ấn vào từng điểm để xem đội hình địch
Winter 2016 E1 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Blue node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Double Line CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Double Line AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class 513 Battle CL Light Cruiser Ho-Class 505 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class 505 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Echelon (Final) SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E1 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Blue node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Diamond BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Echelon (Final) SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E1 Map

Red node

Red node

Blue node

Red node

Blue node

Red node

Air defense node

Air defense node

Red node

Boss node

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon SS Submarine Ka-Class 530 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon
Line Abreast
SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
Echelon (Final) SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Elite 532 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Ka-Class Flagship 534 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle DD Destroyer I-Class 501 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 BattleFlagship battle card icon CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber 561 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
Unknown BBV Airfield Princess 556 BattleAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentAbyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 562 EquipmentFlagship battle card icon 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Elite 526 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Elite 518 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Line Ahead
Double Line
AV Seaplane Tender Princess 625 BattleSeaplane Tender Princess IIIFlagship battle card icon AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class 530 Battle SS Submarine Ka-Class 530 Battle CL Light Cruiser Ho-Class Flagship 554 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Echelon SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
Echelon (Final) SS Submarine Princess 644 BattleFlagship battle card icon SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle SS Submarine Ka-Class Elite 532 Battle CL Light Cruiser He-Class Flagship 555 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle DD Destroyer I-Class Late Model 575 Battle 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+