FANDOM


Bn 160210 on

【Xuất kích! Chiến dịch Rei-Go】
 
Event kết thúc vào ngày 29/02/2016.

Thời gian còn lại trước khi kết thúc event (29/02/2016)

Chuẩn bịSửa

Những tàu đã drop từ các sự kiện trướcSửa

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
SS U-511 431 Battle
U-511
R D D D N D N N D N
CV Amagi 331 Battle
Amagi
R N N N D D D D N D
CV Katsuragi 332 Battle
Katsuragi
R N N N N D N N N
FBB Littorio 441 Battle
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
FBB Roma 442 Battle
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
DE Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
DE Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
DE Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
  1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
  2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

Bản đồ sự kiệnSửa

Các Quest yêu cầu trong EventSửa

Các Q này được yêu cầu thực hiện để có thể unlock được map E3

Event Quests
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
RG01
'
???/???/???/???
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Điều kiện: Không
RG02
'
???/???/???/???
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Điều kiện: Không
  • Có một báo cáo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được xem cảnh 6 chiếc tàu của bạn và Zara trở về cùng nhau ngay cả khi bạn không có cô ấy.

Công cụ hỗ trợSửa

Live Streams Sửa

Xem chi tiết ở đây

Drop ReportsSửa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.