FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “__NOTOC__ <div style="height:15px;"> </div> {{Event/Infobox |english = |japanese = |romaji = |start = |end = |scale = Nhỏ |new = 5 Tàu mới…”)

Phiên bản lúc 07:21, ngày 15 tháng 12 năm 2018


 
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Romaji
Bắt đầu Kết thúc
Quy mô Nhỏ Nội dung 5 Tàu mới
Bản đồ 3 (2 MO + 1 EO) Thời gian (2+)? tuần

Tàu mới

?? AV Nisshin E-3
?? DD Minegumo E-1
?? ?? ?? ??

Trang bị mới

?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ??
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.