FANDOM 
Tiếng Việt Phục kích! Chiến dịch phòng thủ Buin
Tiếng Nhật 邀撃!ブイン防衛作戦
Romaji Yōgeki! Buin bōei sakusen
Bắt đầu 26/12/2018 Kết thúc 22/1/2019 (kéo dài do bị DDoS)
Quy mô Nhỏ Nội dung 4 Tàu mới
Bản đồ 3 (2 MO + 1 EO) Thời gian 4 tuần

Tàu mớiSửa

Minegumo Banner
DD Minegumo Phần thưởng ở E-1
Hayanami Banner
DD Hayanami Drop ở E-2
Johnstonbanner
DD Johnston Drop ở E-3
Nisshin Banner
AV Nisshin Phần thưởng ở E-3

Trang bị mới Sửa

Pháo cao xạ đơn 5 inch Mk.30 Kai GreenGunDPPháo cao xạ đơn nòng 5inch Mk.30 Kai phần thưởng E-1 (Mức Khó)
Máy bay trinh sát mẫu 2 (Tinh nhuệ) YellowPlane
Máy bay trinh sát
Máy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2 (tinh nhuệ)
Phần thưởng E-2 (Mức Trung Bình và Khó)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.