FANDOM


South Seas 4th Garrison Force Transport Operation

Winter 2019 Event Ship Tag E4

南海第四守備隊輸送作戦

Winter 2019 Event E-3 Banner
Winter 2019 Event E-3 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm: 380 TP + 4000 HP
Dễ: 380 TP + 4000 HP
Trung bình: 380 TP + 4000 HP
Khó: 380 TP + 4000 HP

Phần thưởng
All:
Nisshin Banner
Casual:
@@
Easy:
Medal1Equipment309-11
Medium:
Screw7Medal1Equipment309-12
Hard:
Screw10Medal2Equipment309-12First-class Medal 061 useitem


Luật đường E-3
NodesRules
A
C
 • Tự chọn
F
C
D
 • Không đủ điều kiện đi F hoặc G.
F
 • Hạm đội đơn
G
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  •  ???
  •  ???
  •  ???
E
B
 • Không đủ điều kiện đi H hoặc I.
H
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 0/3/4/5 ở Casual/Easy/Medium/Hard
  • Số lượng DD ≥ 2 (Easy+)
  • Số lượng (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 3
  • Không đủ điều kiện đi I.
I
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 0/3/4/5 ở Casual/Easy/Medium/Hard
  • Hạm đội có 1 CL.
  • Số lượng DD ≥ 2
  • Số lượng CV(L/B) ≤ 2
G
J
 • Tự chọn
K
K
N
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Hạm đội đơn
  • Không có SS(V)
O
 • Không đủ điều kiện đi N.
O
N
 • Không đủ điều kiện đi T.
T
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Đã mở node T.
  • Carrier/Surface Task Force
Q
P
 • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 0/1/3? ở Casual/Easy/Medium+
R
 • Không đủ điều kiện đi P.
P
M
 • Thiếu LoS.
S
 • Đủ LoS.
T
U
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau sẽ đi ZZ:
  • Đã mở node ZZ.
  • Kì hạm của hạm đội chính mang Radar bề mặt.
  • Số lượng (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 3
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 6
 • Nếu không, ngẫu nhiên giữa ZZ, U hoặc V.
  • Càng mang ít Radar bề mặt càng tăng tỉ lệ vào U nếu không đủ điều kiện đi ZZ.
V
ZZ
V
X
 • Thiếu LoS.
Z
 • Đủ LoS.
W
Y
 • Thiếu LoS.
Z
 • Đủ LoS.

Bonus tàu lịch sửSửa

 • Bonus cho node Z tăng lên sau khi mở node ZZ. Bonus cho node S là giá trị cơ bản trong bảng sau.
Tàu Sát thương Bonus Tàu Sát thương Bonus
Khu trục hạm (DD)
Cơ bản Đã mở ZZ Cơ bản Đã mở ZZ
Isokaze 
Arashi 
Hagikaze
1.75 2.0125 Kawakaze 1.45 1.6675

Lớp Mutsuki 
Tàu khác của lớp Kagerou 

Shigure 
Nenohi 
Samidare 
Shiratsuyu 
Naganami 
Yuugumo 
Hatsushimo
1.3 1.495

Khu truc hạm khác

1.15 1.3225
Tuần dương hạng nhẹ (CL)
Sendai
1.25
Tuần dương hạng nặng (CA)
Myoukou
1.25
Haguro
1.25
Thủy phi cơ mẫu hạm (AV)
Nisshin 1.75 2.275 Thủy phi cơ mẫu hạm khác (AV) 1.15 1.495
ZZ Bonus (Không áp dụng cho node S E3)
Khu truc hạm (DD)
1.15
Thủy phi cơ mẫu hạm (AV)
1.3


Giai đoạn 1: Vận chuyểnSửa

 • Đường đi: A F E I L P S
 • Hạm đội có thể sử dụng:
  • 1CL 5DD
  • 1CL 1CA(V) 4DD
  • 1CV(L/B) 1BB(V) 1CL 3DD
 • Phải đạt đủ các điều kiện sau:
  • Trang bị lượng Radar(bề mặt) 0/3/4/5 tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard
  • LoS 18,8+ (Cn=1).
 • Trang bị tối đa lượng DrumLandingCraft
 • Phải đạt rank A+ mới được tính.
 • Có 2 node Air Raid mạnh, khuyến khích mang tàu có AACI.
 • Dùng đội hình Vanguard để vượt node E L nếu định dùng tàu nhẹ.
 • Nên sử dụng cả 3 LBAS vào node S.
 • Sau khi hạ hết thanh TP Node Z Sẽ xuất hiện.
Radar được xem như 'Radar bề mặt' bởi luật đường

※Một số radar phòng không nhất được được xem như Radar bề mặt bởi luật đường vì chỉ số Icon LOS p2.

※Radar phải có ít nhất 5+ Icon LOS p2 LOS để.

Radar bề mặt cỡ nhỏ
Equipment028-1 Equipment029-1 Equipment088-1 Equipment240-1
Radar bề mặt cỡ lớn
Equipment031-1 Equipment141-1
Radar lưỡng dụng cỡ nhỏ
Equipment307-1 SG Radar (Initial Model) 315 Card
Radar lưỡng dụng cỡ lớn
Equipment089-1 Equipment032-1 Equipment124-1 Equipment278-1 Equipment279-1
Radar lưỡng dụng của thiết giáp hạm
Equipment142-1

Giai đoạn 2: mở node ZZSửa

 • Lưu ý: Tàu lịch sử vẫn sẽ được bonus dù node ZZ có được mở hay không, node ZZ sau khi bạn mở khóa sẽ được bonus x1,15 sát thương. Nếu bạn không mở khóa node ZZ lượng sát thương sẽ giảm tương đối nhiều.
 • Vì đường tới boss rất dài, đặc biệt nodeVW sẽ rất khó vượt qua, khuyến khích mở node ZZ..
 • Node ZZNew Submarine Princess ở đội hình Echelon hoặc LineAbreast vẫn có khả năng làm rách áo thậm chí đỏ máu 1-2 bé của bạn (Nên cho 1 LBAS với những may bay có khả năng chống ngầm cao vào đó).

Các điều kiện cần thiết để mở node ZZSửa

 • Đạt (AS+) 2 lần khi phòng thủ LBAS (1 lần đối với Easy trở xuống).
 • LBAS đạt phòng thủ tuyệt đối trong đợt không kích của địch (2 lần LBAS không nhận sát thương).
 • Đạt S rank 1 lần tại node S .
  • Lúc này không cần đến Drum nên hãy trang bị cho hạm đội của bạn những khẩu pháo tốt nhất để tăng tỉ lệ và có thể sử dụng hạm đội vận chuyển cũ.
  • Chỉ được tính sau khi hoàn thành Giai đoạn 1.
 • Đạt (AS+) tại các node không chiến (Phải cho ít nhất 1 LBAS vào node đó mới được tính).
  • D F I K N T (Hard/Medium).
  • D F I K T (Easy).
  • F I K (Casual).
  • Đạt (AS) tại node U (Chỉ đối với Medium và Hard).
  • LƯU Ý : Bạn PHẢI gửi Căn cứ hỗ trợ hàng không vào node đó ngay cả khi AS của hạm đội đã đủ mới được tính, hoặc không sẽ không tính!
  • Nói cho dễ hiểu thì cứ mang càng nhiều GreenPlane hoặc Interceptor Fighter Icon 2
   Máy bay tiêm kích đánh chặn
   để chế độ xuất kích càng tốt (Chú ý tầm bay).

Đạt S-Rank node SSửa

 • Có thể dùng hạm đội giống lúc hạ thanh TP.
  • Khá là lúc này mang trang bị để đánh nhau, cần ít nhất 5 tàu mang radar bề mặt.
  • CHÚ Ý: cần đạt S-Rank SAU Phase 1.

Node F & ISửa

 • Đường đi:A F E H I L P S.
 • Bạn có thể sử dụng 3CV 1CAV/AV 2DD (trang bị Italia Seaplane Fighter cho CAV/AV để hỗ trợ không chiến)
  • Yêu cầu phải có lượng radar ≥ 0/3/4/5 tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard để đi từ E H
   • Không đạt yêu cầu về radar sẽ bị đẩy xuống B sẽ phải chiến đấu với địch trong điều kiện bất lợi => Dead end.

Nodes D / T / USửa

 • Có thể dùng Carrier Task Force với 4 CV 2 CA(V) + 1 CL 2 DD 3 XX (tàu bát kỉ) để tới node D T U.

Node K & NSửa

 • Đối với Medium/Hard bạn phải sử dụng hạm đội liên hợp vận chuyển để đi từ C-K-N.
  • Cũng có thể sử dụng 6SS trang bị toàn bộ Italia Seaplane Fighter chỉ đối vs nhưng đô đốc có những trang bị Italia Seaplane Fighter tốt.
 • Đường đi:A C D G K O N
  • Lưu ý: có thể tới node K bằng bất kỳ hạm đội liên hợp nào nhưng chỉ có thể tới node N nếu sử hạm đội liên hợp vận chuyển. Nhưng sẽ dẫn tới node T thay vì N sau khi qua node O! (không cần quan tâm nếu bạn chỉ đi Casuall/Easy)
  • Với hạm đội liên hợp vận chuyển bạn có thể đem theo 1 trong các tàu Ise Kai ni, Gambier Bay, Zuihou Kai ni B, Taiyou Kai ni, Shin'yo Kai ni để hỗ trợ không chiến.(chỉ mang được 1 CVL).
  • Ngoài ra cũng có thể sử dụng CAV/BBV/AV với full Italia Seaplane Fighter.

Đạt 2 phòng không tuyệt đối LBASSửa

 • Có thể dùng hạm đội SS đi từ C tới K.
  • Trang bị LBAS càng nhiều tiêm kích càng tốt.

Giai đoạn 3: hạ boss (Abyssal Sun Princess)Sửa

 • Hạm đội liên hợp tàu mặt nước: 3BB(F/V) 2CVL 1CA(V)/AV + 1CL 2DD 3XX (tối đa 2CA(V) và 1CVL)
 • Hạm đội liên hợp tàu sân bay: 3CVL 1CV(B) 2BB(F/B) + 1CL 2DD 3XX (tối đa 2CA(V) và 1CVL)
  • Xem Hạm đội liên hợp nếu không hiểu rõ XX.
   • Phải đạt đủ các điều kiện sau:
    • Lượng tàu trang bị Radar bề mặt phải ≥ 6 (phải nhiều hơn nếu đi Medium+).
    • Kỳ hạm phải được trang bị Radar bề mặt.
   • Đường đi: A C D G J T ZZ Z.
    • Cảnh báo: Dù đạt tất cả điều kiện để tới ZZ nhưng vẫn có khả năng bị đẩy lên U và tốt nhất nên quay về.

Đề vào node ZZ 100% Sửa

Để đảm bào vào node ZZ cần:

 • 3 BB(V) và 3 XX từ CA(V)/AV/Akitsu Maru Kai + 1 CL 2 DD và 3 XX từ CA(V)/CLT/DD
 • 2 BB(V) 1 CV(B) và 3 XX từ CA(V)/AV/Akitsu Maru Kai + 1 CL 2 DD và 3 XX từ CA(V)/CLT/DD
  • CAV/AV và Akitsumaru Kai ở đâu để đạt AS và không ảnh hưởng luật đường.
  • Kỳ hạm phải được trang bị Radar bề mặt.
   • Hạm đội phải có Radar ≥ 6 (Medium+).
  • Sẽ khó hơn để đạt (AS) (航空優勢! ) trong Last Dance đặc biệt ở độ khó cao.
  • Không hoàn thành các điều kiện về radar (kì hạm không mang và/hoặc hạm đội mang không đủ radar) sẽ dẫn tới V thay vì ZZ.

Khuyến nghịSửa

Hạm đội đồng minhSửa

 • Chú ý hạm đội 4DD có thể xuất hiện với tình trạng bị thương trung bình hoặc nặng.

Tàu Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3
DD Kazagumo Kai 349 Battle Catbomb Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card Catbomb
Akigumo kai card Catbomb Catbomb Equipment074-1
Catbomb Catbomb Catbomb Equipment101-1
Catbomb Catbomb Catbomb Catbomb

Tàu Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3
DD Kazagumo Kai 349 Battle Catbomb Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card Catbomb
Akigumo kai card Catbomb Catbomb Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card
Catbomb Catbomb Catbomb Catbomb
Catbomb Catbomb Catbomb Catbomb

Tàu Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3
Catbomb Catbomb Lỗi kịch bản Catbomb
DE Etorofu Kai 383 Battle Catbomb Catbomb Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card
DE Tsushima Kai 386 Battle Catbomb Catbomb Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card

PhaseSửa

Phase 1 Phase 2
Winter 2019 Event E-3 Map A Winter 2019 Event E-3 Map B
Phase 3
Winter 2019 Event E-3 Map

Tầm bay LBASSửa

Winter 2019 Event E-3 LBAS Range

Drop listSửa

Type Ship? J L O S W Z
DD Arashi Casual+ Casual+
DD Asashimo Casual+
DD Hagikaze Easy+ Casual+ Casual+
DD Hatsukaze Casual+
DD Hayashimo Casual+ Casual+ Easy+ Casual+ Casual+
DD Isokaze Casual+ Casual+ Casual+ Casual+
DD Kiyoshimo Casual+ Casual+ Easy+ Casual+ Casual+
DD Maikaze Easy+ Easy+ Casual+ Casual+
SS Maruyu Casual+
AV Mizuho Casual+ Casual+ Casual+ Casual+
DD Nowaki Easy+ Easy+ Casual+ Casual+
DD Okinami Casual+
CL Ooyodo Casual+
CL Sakawa Casual+
DD Suzutsuki Casual+ Hard+
DD Tanikaze Casual+ Easy+ Casual+ Casual+
DD Teruzuki Casual+
CL Yahagi Casual+
Warnings
ship ignored: Akatsuki
ship ignored: Akebono
ship ignored: Aoba
ship ignored: Arare
ship ignored: Arashio
ship ignored: Asashio
ship ignored: Ashigara
ship ignored: Ayanami
ship ignored: Choukai
ship ignored: Daitou
ship ignored: Fubuki
ship ignored: Fukae
ship ignored: Fumizuki
ship ignored: Furutaka
ship ignored: Gotland
ship ignored: Haguro
ship ignored: Hatsuharu
ship ignored: Hatsushimo
ship ignored: Hatsuyuki
ship ignored: Hibiki
ship ignored: Hiburi
ship ignored: Ikazuchi
ship ignored: Inazuma
ship ignored: Isonami
ship ignored: Isuzu
ship ignored: Jintsuu
ship ignored: Johnston
ship ignored: Kagerou
ship ignored: Kako
ship ignored: Kasumi
ship ignored: Kikuzuki
ship ignored: Kisaragi
ship ignored: Kiso
ship ignored: Kuma
ship ignored: Kuroshio
ship ignored: Maya
ship ignored: Michishio
ship ignored: Mikazuki
ship ignored: Miyuki
ship ignored: Mochizuki
ship ignored: Murakumo
ship ignored: Murasame
ship ignored: Mutsuki
ship ignored: Nachi
ship ignored: Nagatsuki
ship ignored: Naka
ship ignored: Natori
ship ignored: Nenohi
ship ignored: None
ship ignored: Oboro
ship ignored: Ooshio
ship ignored: Samidare
ship ignored: Satsuki
ship ignored: Sazanami
ship ignored: Shigure
ship ignored: Shikinami
ship ignored: Shiranui
ship ignored: Shiratsuyu
ship ignored: Shirayuki
ship ignored: Suzukaze
ship ignored: Tama
ship ignored: Ushio
ship ignored: Wakaba
ship ignored: Yura
ship ignored: Yuudachi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.